Oluf Bagers Plads

Oluf Bagers Plads bliver et levende og grønt åndehul i hjertet af Odense, der bygger bro mellem byens fortid og fremtid. Udviklingen af pladsen og to nye bygninger ud til pladsen er en del af Realdania By & Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri og udvikling af byer for fremtiden.

Oluf Bagers Plads er et byrumsprojekt, der skal skabe et nyt, grønt og levende bytorv i Odense, hvor byens borgere og besøgende kan gå på café, shoppe og være en del af byens puls, der udfolder sig på pladsen. Eller bare slå sig ned under trækronerne og nyde de smukke historiske bygninger og den moderne arkitektur, der omgiver pladsen. 

Den nye plads skabes i et samspil mellem to nye bygninger ud til pladsen, det historiske Nørregadekvarter, den historiske pakhusbygning i Oluf Bagers Mødrene Gård, det nye byggeri i Thomas B. Thriges Gade-projektet og den nye letbane. 

Udviklingen af Oluf Bagers Plads skal:

 • Skabe attraktive rammer for byliv og bidrage til at løfte butiks- og restaurationslivet i Nørregadekvarteret
 • Bidrage til at genskabe slægtsbåndene mellem de historiske bymiljøer i hjertet af Odense, som anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade i 1960'erne skar over.
 • Eksperimentere med bæredygtigt byggeri og klimatilpasning, der også kan inspirere udviklingen andre steder i Odense

Udviklingen af Oluf Bagers Plads sker med afsæt i et forslag fra fynske Praksis Arkitekter, der vandt konkurrencen om at tegne den nye plads og de to nye bygninger i oktober 2016. De nye bygninger og pladsen indvies efter planen i sommeren 2018. 

Oluf Bagers Plads og opførelsen af to nye bygninger på pladsen er en integreret del af det samlede Thomas B. Thriges Gade-projekt. Arealet er ejet af Realdania By & Byg, der også ejer Oluf Bagers Mødrene Gård. Projektet er en del af Realdania By & Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri og udvikling af byer for fremtiden. 

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2016
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2018
 • Erhvervet
 • 2015
 • Websites
 • Fra Gade til By
 • Arkitekt

 • Byggeri

 • Galleri

 • Arrangementer

 • Relaterede projekter

 • Nyheder

 • Kort

Arkitekt

Arkitekt

I marts 2016 indbød Realdania By & Byg fire arkitektfirmaer til at komme med deres bud på udviklingen af Oluf Bagers Plads. Undervejs blev feltet snævret ind til to forslag. Og i oktober 2016 blev forslaget fra fynske Praksis Arkitekter valgt som vinder af konkurrencen.

Se visualiseringer fra Praksis Arkitekters vinderforslag i galleriet.

Byggeri

Byggeri

Byggeriet er tænkt som et eksperimenterende og innovativt nybyggeri, hvor nyeste forskning og smarte løsninger anvendes som integrerede, arkitektoniske svar på husenes og pladsens udformning.

Oluf Bagers Plads projektet vil arbejde eksperimenterende med planters evne til at forbedre indeklimaet. Nyere forskning viser, at  planter kan indvirke på både fugt, CO2 og skadelige partikler. Der skal - i samarbejde med den lokale vandforsyning  - udarbejdes en strategi for at anvende pladsen til både at kunne opsamle, forsinke og bortlede vand. Ved kraftige regnskyl vil den skålformede plads forvandle sig til et bassin. Desuden skal de to nye bygninger skal både i form og indhold tænkes smart i forthold til energi og CO2-udledning. 

Projektet skal indeholde tre elementer: Hus 1, hus 2 og selve pladsen. 
Hus 1 skal opføres på et jordstykke, som engang har hørt til Oluf Bagers Gård. Huset kommer således til at stå mellem renæssancebygningen og de nyopførte arealer på Thomas B. Thriges Gade-arealet. Huset vil blive opført i to etager for at spejle omkringliggende ejendomme, blive på 190 m2 og på sigt anvendt som erhverv eller/og detailvirksomhed. 

Hus 2 skal opføres i relation til hus 1 for at skabe størst mulig sammenhæng omkring pladsen og for at sikre de bymæssige kvaliteter i området. Huset vil blive i tre etager med erhverv og/eller detailvirksomhed i stueetagen med et samlet areal på 317 m2 samt 151 m2 kælder. Huset vil derudover indeholde fire boliger samlet på 472 m2.

Pladsen er tænkt i sammenhæng med de to huse og skal opføres som en samlet skulpturel form. Pladsen vil få form som en skålflade, der har praktisk anvendelse som regnvandsopsamler. Selve skålfladen skal både i form og udtryk relatere sig til de omkringliggende bygninger og arealer. Den nye plads bliver 360m2 og vil få grøn beplantning.

Galleri

Oluf Bagers Plads - visualiseringer

Relaterede projekter

Fra Gade til By

Oluf Bagers Mødrene Gård

Kort

Oluf Bagers Plads, 5000 Odense C

{{ title }}

{{ description }}