Oluf Bagers Plads er et byrumsprojekt, som kombinerer en ny plads med to nye bygninger, som tilsammen indgår i et samspil med både den historiske bebyggelse samt det nye Thomas B. Thriges Gade-projekt. Pladsen er en del af Realdania By & Bygs arbejde med eksperimenterende nybyggeri.

Oluf Bagers Plads er et byrumsprojekt bestående af en plads med vandspejl samt to nye bygninger.

Pladsen skal udformes midt i et meget komplekst bymiljø med mange forskellige arkitektur- og kulturhistoriske referencer, der skal samles op og videreføres. Desuden skal pladsen og bygningerne opføres med blik på både miljø, klima, brugervenlighed og et højt arkitektonisk ambitionsniveau. Projektet skal indgå i et samspil med den historiske bygningsmasse i Oluf Bagers Mødrene Gård samt Hans Jensens Stræde-bebyggelsen. Samtidig skal projektet bygge bro til Thomas B. Thriges Gade-projektets nye bygninger, byrum og letbaneareal. Projektet søger størst mulig sammenhæng mellem nyt og gammelt for derved at kunne gøre området til et aktivt, fællesskabsorienteret miljø med gode kommercielle vilkår og høj
 livskvalitet.


I udformningen af den nye plads skal elementer som klimatilpasning og reduceret CO2-udligning også indpasses. Der skal eksperimenteres med opsamling og bortledning af regnvand, målrettet beplantning for et bedre indeklima samt intelligent overvågning og styring af ejendommenes CO2-forbrug. Et andet krav til pladsens bæredygtighed er, at der skabes 'rum til alle' ved at skabe niveaufri adgang, så området er brugervenligt. Desuden skal pladsen tænkes som et rekreativt byrum indrettet til mennesker, så området både er rart at opholde sig i, understøtter aktiviteter og genererer byliv.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2016
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2018
 • Erhvervet
 • 2015
 • Arkitekt

 • Byggeri

 • Galleri

 • Kort

 • Nyheder

Arkitekt

Arkitekt

Oluf Bagers Plads-projektet skal udskrives som en samlet designkonkurrence med deltagelse af mindst fire indbudte arkitektfirmaer. Besvarelsen skal give et samlet svar, hvor både design, arkitektur og teknik er indeholdt.

De fire arkitektfirmaer indbydes i foråret 2016.

Byggeri

Byggeri

Byggeriet er tænkt som et eksperimenterende og innovativt nybyggeri, hvor nyeste forskning og smarte løsninger anvendes som integrerede, arkitektoniske svar på husenes og pladsens udformning.

Oluf Bagers Plads projektet vil arbejde eksperimenterende med planters evne til at forbedre indeklimaet. Nyere forskning viser, at  planter kan indvirke på både fugt, CO2 og skadelige partikler. Der skal - i samarbejde med den lokale vandforsyning  - udarbejdes en strategi for at anvende pladsen til både at kunne opsamle, forsinke og bortlede vand. Ved kraftige regnskyl vil den skålformede plads forvandle sig til et bassin. Desuden skal de to nye bygninger skal både i form og indhold tænkes smart i forthold til energi og CO2-udledning. 

Projektet skal indeholde tre elementer: Hus 1, hus 2 og selve pladsen. 
Hus 1 skal opføres på et jordstykke, som engang har hørt til Oluf Bagers Gård. Huset kommer således til at stå mellem renæssancebygningen og de nyopførte arealer på Thomas B. Thriges Gade-arealet. Huset vil blive opført i to etager for at spejle omkringliggende ejendomme, blive på 190 m2 og på sigt anvendt som erhverv eller/og detailvirksomhed. 

Hus 2 skal opføres i relation til hus 1 for at skabe størst mulig sammenhæng omkring pladsen og for at sikre de bymæssige kvaliteter i området. Huset vil blive i tre etager med erhverv og/eller detailvirksomhed i stueetagen med et samlet areal på 317 m2 samt 151 m2 kælder. Huset vil derudover indeholde fire boliger samlet på 472 m2.

Pladsen er tænkt i sammenhæng med de to huse og skal opføres som en samlet skulpturel form. Pladsen vil få form som en skålflade, der har praktisk anvendelse som regnvandsopsamler. Selve skålfladen skal både i form og udtryk relatere sig til de omkringliggende bygninger og arealer. Den nye plads bliver 360m2 og vil få grøn beplantning.

Galleri

Illustrationer

Kort

Oluf Bagers Plads, 5000 Odense C

{{ title }}

{{ description }}