RapAkademiet

En nedlagt ungdomsklub er blevet ombygget og danner rammen for undervisning, studieindspilning, samspil og fællesskab omkring musikken.

Med et topprofessionelt øve- og lydstudie har RapAkademiet i Bispehaven igen fået gang i rapmusikken.

Siden 2012 har Bispehaven rummet et RapAkademi, som har haft til huse i et kælderlokale i en tidligere kommunal fritidsklub. Projektet er i sin tid startet op i samarbejde med Aarhus Kommune og fungerede som et fritidstilbud for unge mellem 12 og 25 år. Lokalet er nu blevet nyindrettet til et topprofessionelt lydstudie med øvelokale, mixerpult, mikrofoner, computer, hovedtelefoner mv., hvor unge mellem 16 og 30 år både kan øve og indspille musik.

Den fremtidige brug og organisering af Bispehavens RapAkademi vil inddrage både de lokale unge og professionelle musikudøvere, så det hidtil høje musikalske niveau kan fastholdes og udvikles. Ambitionen er, at RapAkademiets brugere skal undervises, inspireres og motiveres af nogle af landets bedste rappere og erfarne og professionelle kræfter fra musikbranchen. RapAkademiets tilbud vil også have fokus på sprog som musikalsk udtryksmiddel og herigennem styrke musikernes danskfærdigheder. Det er planen, at RapAkademiet også skal rumme andre musikgenrer og skabe plads til et bredt fællesskab omkring musik, som også kan involvere dans og bevægelse.

RapAkademiet blev nomineret til den Kriminalpræventive Pris i 2011 og modtog i 2010 en Danish Music Award for måden, akademiet arbejder med musik på.

I første omgang vil RapAkademiet være åbent 2-3 gange om ugen. Der tilknyttes en studieansvarlig, der kan vejlede og rådgive RapAkademiets talenter og brugere i studiets mange muligheder samt hjælpe og give input til at komme videre med formidling af den musik, som RapAkademiets brugere udvikler.

Organisering og drift

Projektet gennemføres i et samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat, Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aarhus Kommune og Rapskolerne. Projektet er blevet forankret som en integreret del af den Boligsociale Helhedsplan for Bispehaven, og på sigt vil driften blive varetaget af en frivillig beboergruppe og samarbejdspartere fra det lokale musikmiljø.

Denne organisationsform giver mulighed for et stort lokalt engagement blandt boligafdelingens mange musikelskere og brugere fra det gamle RapAkademi. Samtidig vil Rap-Akademiet være et attraktivt tilbud for de mere voksne unge, der ofte kun har adgang til kommercielle fritidstilbud.
Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2011
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • April 2015
  • Støttebeløb
  • 480.000 kr.
  • Partnere
  • Aarhus Kommune
  • Kort

Kort

Hasle Centervej 231, kld., 8210 Århus V

{{ title }}

{{ description }}