Strategisk byledelse

Et 3-årigt masterclass-forløb for kommunale topledere og fagchefer sætter fokus på byledelse i en tid præget af globalisering og grøn omstilling. Dansk Arkitektur Center er ansvarlig for indholdet og faciliterer forløbets seminarer og studieture til Europa, Asien og Nordamerika.

I en tid præget af hastig urbanisering og tilbagegang i yderområderne, grøn omstilling og udfordringer for den danske velfærdsmodel er der behov for et løft i den strategiske byledelse af danske byer og kommuner. Toplederne i danske kommuner spiller en helt afgørende rolle for at skabe den forandring, der skal til, for at de kommunale organisationer, politikere og lokale netværk af interessenter er gearet til at håndtere de udfordringer, der opstår i relation til byernes udvikling. 

Strategisk Byledelse er et 3-årigt program, der skal øge kompetenceniveauet hos kommunale direktører og topledere i strategisk byledelse af danske byer og kommuner. Programmet har fokus på best practice fra tre kontinenter - Europa, Asien og Nordamerika - samt på netværksopbygning nationalt og internationalt

Strategisk Byledelse er et partnerskab mellem Realdania, Kommunaldirektørforeningen og Kommunaltekniske Chefforening. Dansk Arkitektur Center er ansvarlig for indholdet og faciliterer forløbets seminarer og studieture til Europa, Asien og Nordamerika.

Målsætningen er at få størstedelen af danske kommunale topledere, der beskæftiger sig med strategisk byudvikling, igennem forløbet og derved levere et samlet nationalt kompetenceløft på området. 

Der er konstant fokus på løbende produktoptimering og imødekommelse af deltagernes ønske og behov. De løbende interne evalueringer peger generelt på stor tilfredshed fra deltagerne med seminarerne, både hvad angår indhold og format. Deltagerne oplever, at det strategiske byledelsesprogram på én gang er fagligt kvalificerende og giver en værdiskabende netværksmulighed.

Læs om Strategisk Byledelse på DAC's hjemmeside

Tilmeld dig hold 4 senest d. 19. juni på DAC's hjemmeside

 

 

 

Projektfakta

{{ title }}

{{ description }}