Taarnborg

Den gamle bispegård i Ribe blev opført i 1570-80 og indeholder enkelte træbjælker, der kan dateres tilbage til 1509. Bygningen er et af landets bedst bevarede renæssancehuse.

Taarnborg er opført som byherregård i 1570-80, og enkelte bjælker kan endda dateres tilbage til 1509. Huset er et af landets bedst bevarede renæssancehuse.

Taarnborg nævnes allerede første gang i 1440, som kirkens ejendom. Efter reformationen kom huset i den adelige Munk-families eje.

Salmedigteren H. A. Brorson
Fra 1742 til 1868 fungerede Taarnborg som Bispegård. Den første ejer var salmedigteren Hans Adolf Brorson, som i 1760 solgte det til staten. Fra 1867 har huset haft mange forskellige funktioner bl.a. som posthus, indtil det i 2001 blev solgt til Taarnborgfondet, der kort efter solgte det til Realdania Byg.

Flot gennemarbejdet
Bygningen er opført i røde munkesten i krydsforbandt og relativt tynde murværk. Den oprindelige tagdækning har været skifer, men er i dag røde tegl. Husets fremtoning og især sydfacadens symmetri er arkitektonisk usædvanligt flot gennemarbejdet.

Ud over Taarnborg er der på grunden også et bevaringsværdigt lille bindingsværkshus, "Hundehuset", som formentlig er fra midt i 1700-tallet.

Oplev flere af Realdania By & Bygs rennæssance ejendomme

Projektfakta

 • Anvendelse i dag
 • Erhvervs- og boligejendom
 • Erhvervet
 • 2008
 • Indviet
 • 2009
 • Fredet
 • 1918
 • Byggeår
 • 1570-1580
 • Bygherre

 • Relaterede projekter

 • Galleri

 • Publikationer

 • Kort

 • Nyheder

 • Restaurering

Bygherre

Bygherre

Det Taarnborg, vi kender i dag, er opført af ritmester Josua von Qualen (1563-1580), der var gift med Oluf Munks datter Magdalene. Arkitekten eller bygmesteren bag kendes ikke.

Som bygning er Taarnborg imidlertid nævnt allerede i 1440, nemlig i "Ribe Oldemoder", hvor de bygninger og grunde, der gav indtægt til domkirken, er opført. Taarnborg er således et af tre tilbageværende stenhuse fra middelalderen: Puggaard (katedralskolen), Det Gamle Rådhus og Taarnborg.

Kannikkebolig 1440-1540
Taarnborg var, fra huset bliver nævnt første gang i 1440 og til reformationen i 1536, bolig for en af domkirkens kannikker. Der var i 1518 i Ribe ni præster, som havde deres arbejde ved domkirken og boede i stenhuse rundt om i byen.

Den 26. marts 1507 udnævner Kong Hans sin skriver til residerende ærkedegn ved domkirken, og allerede den 5. juni samme år godkender Pave Julius den 2. udnævnelsen. Ærkedegnen får i forbindelse med sin udnævnelse Taarnborg som bolig.

Måske har der ikke været stort andet end en byggeplads, men fra de undersøgelser, som Nationalmuseets konservatorer foretog i forbindelse med restaureringen af Taarnborg i 2003, ved man, at dele af træet i de bærende lag netop er fra 1509. Det tyder derfor på, at Taarnborg er blevet bygget op som en stor og anseelig toetagers bygning. Da domkirken tager lovhævd over alle sine besiddelser i Ribe i 1509, er Taarnborg i hvert fald registreret.

Relaterede projekter Se alle projekter

Dannerhuset

Odense Adelige Jomfrukloster

Oluf Bagers Mødrene Gård

Nørre Vosborg

Galleri

Detaljer

Eksteriør

Interiør

Klubben

Åbent hus

Publikationer

Kort

Puggaardsgade 3, 6760 Ribe

Restaurering

Restaurering

I 1902-1907 gennemførte professor H.C. Amberg en omfattende restaurering eller rekonstrukion med delvis tilbageførsel af bygningens facader, etageplaner og interiør.

Amberg stod senere bag restaureringen af Ribe Domkirke, og han er også ophavsmand til Esbjerg Råd-, Ting- og Arresthus, der ligeledes er i Realdania Bygs eje.

I 2003-04 blev der med støtte fra blandt andet Ny Carlsbergfondet og Kulturarvsstyrelsen gennemført en gennemgribende restaurering af Taarnborg.

Da Realdania Byg erhvervede ejendommen i 2008, var der derfor kun behov for en mindre indsats i huset.

Erhvervelse og fremtidig anvendelse
Taarnborg huser i dag et Brorsoncenter drevet af Taarnborgfondet ved præsteparret Bente og Torben Bramming.

Gennem foredrag, udgivelser, seminarer og andre aktiviteter arbejder Bente og Torben Bramming for at udbrede kendskabet til Brorson og Ribes historie.

{{ title }}

{{ description }}