Villerup Hovedgård

Idéen på Villerup er at omdanne herregården til en ’bore-rig’ for grøn energi til lokalområdet. Villerup Hovedgaard og andre lokale gårdes produktion af flis fra energiskov bliver derved omsat til miljørigtig og billig varme.

Ved Hjørring ligger Villerup Hovedgaard – et bevaringsværdigt gårdanlæg, der kan dateres tilbage til 1100-tallet og i dag baserer sin drift på produktion af energiskovflis og biomasse. Nu ser ejeren et potentiale i at levere billig og bæredygtig varme direkte til lokalsamfundet.

Grøn energi til lokalområdet
I stedet for at transportere træflis og halm til eksterne varmeværker, som man gør i dag, skal dette projekt omdanne Villerup Hovedgaards - og andre lokale gårdes - flisproduktion til miljørigtig og billig varme, der produceres og afsættes lokalt. I første fase sker leveringen til Skallerup Seaside Resort. 

Planen er at optimere indtjeningen med et samlet forretningskoncept, hvor stedet udgør en lokal bore-rig for grøn energi qua den indhøstede biomasse fra den 'landskabs-ø' af pilemarker, som herregårdens jordtillæggende udgør. Samtidig skal bore-riggen for grøn energi udvikles til en særlig attraktion med afsæt i den kulturhistoriske værdi, som herregården repræsenterer.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2013
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2015
  • Støttebeløb
  • 200.000
  • Kort

Kort

Villerupvej 80, 9800 Hjørring

{{ title }}

{{ description }}