x

Aktuel pulje: De nye folkerum

'De nye folkerum' – Fra tomrum til hjerterum i coronatiden. Puljen kan søges af foreninger, NGO’er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter eller stået i spidsen for projekter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde.

COVID-19 vendte op og ned på alting. Tid blev til tomrum, som skabte plads til tanker og helt nye rum. For danskerne svarede igen med opfindsomhed og sprudlende initiativer. Nogle ting var direkte afledt af restriktioner og forsamlingsforbud, mens andre blomstrede frem, fordi der pludselig opstod en mulighed for at tænke nyt. Fællesskaber flyttede online, kulturen rykkede ud på hjemmebesøg, parkeringspladser blev til boldbaner, og naturen blev til træningscentre. Tomrum blev til spillerum, handlerum og hjerterum. 
 
’De nye folkerum’ er en pulje til jer i foreninger, NGO’er og andre grupper af frivillige, der fyldte tomrummet i coronatiden ud med nye projekter og aktiviteter, fordi vi ikke kunne mødes i rum og bygninger på samme måde som før. Puljen er til jer, som gerne vil opretholde og videreudvikle disse. Under en fælles betegnelse kalder vi dem ‘De nye folkerum’e, og vi vil gerne støtte disse med en samlet pulje på 2 millioner kroner. 
 
‘De nye folkerum’ er en del af Realdanias indsats ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’. Indsatsen undersøger, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden. 

Hvem kan søge? 

Puljen kan søges af foreninger, NGO’er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter eller stået i spidsen for projekter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde.De kan enten være skabt af jer selv eller være en del af et samarbejde med andre aktører som for eksempel biblioteker, kommuner, institutioner, menighedsråd, museer eller teatre. 

Enkeltpersoner og kommercielle aktører kan ikke søge puljen.  
Søger I puljen som gruppe eller netværk, er det nødvendigt, at I formelt opretter en forening, hvis I bliver tildelt støtte. 

Søg op til 100.000 kroner  

Puljen består af i alt 2 mio. kr., og det er muligt at søge op til 100.000 kr. inkl. moms pr. projekt eller aktivitet.  Hvis I modtager støtte fra puljen, får I tilbud om at komme i netværk med de andre modtagere. Her kan I få sparring og dele jeres idéer og erfaringer, både med hinanden og med eksperter. 

Fire fokusområder – og et wildcard! 

I kan søge puljen inden for fire fokusområder: 

 • Kulturen i nye rammer 
 • Bynær natur og grønne mødesteder 
 • Nye nabofællesskaber 
 • Fremtidens foreningsliv 

Det er muligt, at jeres projekt eller aktivitet kombinerer flere af fokusområderne. Alligevel beder vi jer om at søge under det fokusområde, som I mener bedst afspejler jeres projekt eller aktivitet. 

Det kan også være, at jeres projekt eller aktivitet ikke helt falder ind under fokusområderne. Hvis I alligevel mener, at I har et projekt eller en aktivitet, der kan inspirere andre og skabe mere livskvalitet, vil vi gerne modtage en ansøgning fra jer i vores wildcard-kategori. 

Kulturen i nye rammer 

Denne pulje er for jer, der har fået flere til at deltage i kulturlivet. Det kunne være jer, der fandt nye scener og kanaler, hvor man kan være sammen om at opleve musik, dans, teater, ord, billeder og andre former for kultur eller nye måder at få alle med til at skabe kultur.  

Vi kigger efter projekter og aktiviteter, som for eksempel 

 • bruger digitale platforme til at gøre det nemmere eller mere attraktivt for flere at opleve og deltage i kulturaktiviteter uanset alder og mobilitet 
 • skaber nye måder at deltage i kulturaktiviteter, hvor man ikke bare er tilskuer, men hvor kulturoplevelsen opbygger fællesskab, hvad end det er på plejehjemmet, i folkeskolen, i sangkoret, på aktivitetshuset, på gågaden eller i private hjem 
 • finder nye måder at bruge naturen og byens gader, gårde, pladser og parker til kulturoplevelser 
   

Nye nabofællesskaber 

Denne pulje er for jer, der har styrket fællesskabet i et boligområde under nedlukningen. Det kunne være jer, der fandt på nye måder at mødes og være sammen på – ude på vejen, nede i gården, på nettet, legepladsen eller i det store fælles kælderrum, som ellers altid bare har stået tomt. 

Vi kigger efter projekter og aktiviteter, som for eksempel 

 • gør brug af digitale platforme til at understøtte nabofællesskaber 
 • skaber møder mellem mennesker dér, hvor de bor  
 • nytænker, hvordan man kan bruge rum, facader og arealer til at skabe fællesskab og åbenhed blandt beboere 

Bynær natur og grønne mødesteder 

Denne pulje er for jer, der har givet borgerne mulighed for at bruge naturen i og omkring byerne på nye måder. Det kunne være jer, der lavede silent groove udenfor med hovedtelefoner på, indbød til gåfællesskaber, dyrkede yoga i parken eller lavede nye, fælles haver i boligområder. 

Vi kigger efter projekter og aktiviteter, som for eksempel 

 • giver mulighed for at lave nye former for udendørs aktiviteter i byerne 
 • kan samle og engagere borgerne omkring udendørs aktiviteter 
 • skaber nyt liv og tilbyder nye måder at bruge byens uderum og natur – eksempelvis havnebassiner, søer eller skovarealer 
 • bidrager til at løse udfordringen med, at mange gerne vil være udendørs på samme tid og til forskellige formål – som for eksempel mountainbikes på skovstien eller kajakker i fiskedammen  

Fremtidens foreningsliv 

Denne pulje er for foreninger, som har fundet bedre måder at drive forening på med nye aktiviteter, alternativ brug af faciliteter, kommunikation eller den måde, foreningen eller aktiviteterne er organiseret på. Det kunne være jer, der har opfundet nye systemer og strukturer, nye måder at lave hold på - eller måske endda helt nye sportsgrene. 

Vi kigger efter projekter og aktiviteter, som for eksempel 

 • gør det nemt at tilpasse rum og faciliteter til forskellige typer af fællesskaber og aktiviteter 
 • skaber nye tilbud til foreningens medlemmer, eller som er nået ud til nye målgrupper, der ikke normalt deltager i foreningslivet 
 • skaber nye (online) kanaler for dialog med og mellem medlemmer og frivillige 
 • styrker arbejdet i foreningen ved at nytænke samarbejdsformer og måden, foreningen er organiseret på  

Wildcard 

Denne pulje er til jer, der har fundet på nye og spændende former for projekter eller aktiviteter, som har løftet jeres forening, fællesskab eller aktiviteter, og som I gerne vil fastholde eller videreudvikle.  Vi kigger efter projekter og aktiviteter, som kan give andre inspiration og nye ideer.   

Hvad kan I søge penge til? 

Midlerne fra puljen skal bidrage til at dække udgifterne til at styrke jeres projekt eller aktivitet. 

Pengene kan blandt andet bruges til: 

 • Udgifter til inventar og mindre byggeprojekter som for eksempel shelters, pavilloner eller udekøkkener 
 • Køb af software og udstyr, som understøtter digitale løsninger 
 • Udgifter til at oplære frivillige og øge deres kompetencer på områder, der er relevante for aktiviteten 
 • Honorarer til konsulenter, som kan hjælpe med at løse konkrete opgaver, hvor der er brug for ekspertviden (f.eks. brug af digitale programmer, formidling og undervisning) 

Man kan ikke få støtte til: 

 • Udgifter til at evaluere aktiviteten 
 • Udgifter til drift såsom løn og administration 

Hvis det ansøgte beløb er i den højere ende, lægger vi vægt på, at I kan medfinansiere aktiviteten. Medfinansieringen kan eksempelvis være økonomisk støtte fra en anden fond eller en kommune, eller det kan være de arbejdstimer, I lægger i forbindelse med aktiviteten. Det ansøgte beløb skal angives inklusive moms.  

Hvad lægger vi vægt på? 

Når vi bedømmer jeres ansøgning, lægger vi vægt på projektets muligheder for at bidrage til at tænke nyt og bruge læringen fra coronatiden til at skabe en bedre fælles hverdag på en måde, som rækker længere ud i fremtiden. 

Derfor lægger vi vægt på, at  

 • projektet eller aktiviteten er baseret på en idé eller nyskabelse, som enten opstod eller fik mulighed for at blomstre i coronatiden 
 • I har lyst til at styrke indsatsen, som bygger på jeres erfaringer 
 • projektet eller aktiviteten har potentiale til at inspirere andre 
 • projektet eller aktiviteten inddrager borgere, brugere eller medlemmer og gør en forskel for mange 
 • projektet eller aktiviteten bidrager til at skabe øget livskvalitet og et mere bæredygtigt samfund 
 • der står en kompetent og begejstret forening eller NGO bag projektet eller aktiviteten  

Sådan søger I 

I søger ved i højre kolonne at oprette jer som bruger, og logger ind på vores elektroniske ansøgningsskema.

Vi samarbejder med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om 'De nye folkerum', og på to webinarer, som vi afholder sammen med Vifo, kan du høre mere om puljen og få hjælp til din ansøgning:

Webinar – Tirsdag den 4. oktober kl. 16 (tilmeld dig her)

Webinar – Mandag den 7. november kl. 16 (tilmeld dig her)

 

Hvem bedømmer ansøgningerne? 

Der er nedsat en jury til at bedømme ansøgningerne og udvælge de projekter og aktiviteter, som får tildelt midler fra ‘De nye folkerum’. Juryen består af: 

 • Lene Wiell Nordberg: Forsker fra Aalborg Universitet – BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø. 
 • Trine Bang: Direktør på Kulturmødet. Hun har tidligere arbejdet for Kulturhovedstad Aarhus 2017 samt Folkeuniversitetet. 
 • Ole Nielsen:  Direktør for Himmerland Boligforening, formand for Samvirkende Idræts-Foreninger i Aalborg og formand for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune. 
 • Maja Steen Møller:  Lektor på Skovskolen ved Københavns Universitet og ekspert i brugerdreven planlægning af bæredygtige og modstandsdygtige landskaber. 
 • Karen Lumholt: Analytisk journalist og forfatter. Hun har tidligere været direktør for tænketanken Cura og arbejder i dag med at holde foredrag og rådgive om nye fællesskaber, relationel velfærd, konstruktiv journalistik, narrative processer og politisk påvirkning.  
 • Kasper Nizam:  Social innovatør i konsulentvirksomheden Implement Consulting Group, hvor han arbejder med digitale projekter og transformationer i krydsfeltet mellem menneskelig adfærd og teknologi. Tidligere direktør i startup-virksomheden Social Digital. 
 • Evrim Citirikkaya: Kaospilot, konsulent og co-leder for Frontløberne samt medlem af Kunst- og Musikrådet i Aarhus Kommune.

På baggrund af en indstilling fra juryen, tager Realdania den endelige beslutning om, hvem der får tildelt støtte. 

Alle ansøgere får direkte besked, uanset om I har modtaget støtte eller ej. 

De projekter eller aktiviteter, som får støtte, vil blive offentliggjort på www.realdania.dk/RESPOND og www.vifo.dk