x

Realdania Årsmagasin 2019

Artikel 3. april 2019

Relationer har stor betydning for menneskers oplevelse af at have et godt liv. Og de fysiske rammer for vores hverdag er en vigtig nøgle til at skabe de relationer og den sammenhængskraft i samfundet, der er nødvendig, siger Realdanias adm. direktør Jesper Nygård i Realdanias årsmagasin 2019. Magasinet er netop udkommet og har bl.a. fokus på nye rammer for fællesskaber.

Artikel bragt i Realdania Årsmagasin 2019.

Fællesskaber er også noget vi bygger

Det var i Nykøbing Falster, og Jesper Nygård var omkring otte år. Han boede med sin mor og far i et helt almindeligt parcelhuskvarter. Men der manglede noget, syntes i hvert fald kvarterets børn: En legeplads.


”Det endte med, at mine forældre stillede vores forhave til rådighed for projektet, og kommunen hjalp vist også med noget økonomi. Med et nyt gyngestativ, et legehus og et par ting mere blev det et samlingssted for områdets børn,” siger Jesper Nygård og fortæller videre:

”Den lille legeplads var min første oplevelse af, hvordan de rigtige fysiske rammer kan bringe mennesker sammen. Og gennem hele mit liv har jeg, både privat og professionelt, erfaret, at vores fysiske omgivelser har en direkte indvirkning på relationer og fællesskab – og derfor i sidste ende på vores livskvalitet.”

Læs Realdania Årsmagasin 2019
Realdanias opmærksomhed på det byggede miljøs betydning for relationer og sammenhængskraft er ikke ny. Men det har fået ekstra fokus de senere år, og i dag handler et af foreningens seks filantropiske mål om at fremme nye rammer for fællesskaber. 

”Når jeg kigger på de knap 3.700 projekter, Realdania har bidraget til gennem sine snart 19 år som filantropisk forening, så spiller det at bringe mennesker sammen en stor rolle i rigtig mange af dem. Lige fra by udviklingsprojekter, der bl.a. bidrager med byrum, forbindelser og mødesteder, og til små ildsjæleprojekter, der skaber lokale fællesskaber,” siger Jesper Nygård.

Når jeg kigger på de knap 3.700 projekter, Realdania har bidraget til gennem sine snart 19 år som filantropisk forening, så spiller det at bringe mennesker sammen en stor rolle i rigtig mange af dem.

Jesper Nygård CEO, Realdania

”Også i de større samfundsmæssige indsatser, som f.eks. i yderområderne, ønsker vi at bidrage til at skabe fællesskab og sammenhængskraft. Det kan være i de landsbyklynger, hvor nogle af de mindste byer i landet finder sammen om fælles identitet og aktiviteter. Eller det kan være i de udsatte boligområder i de større byer, hvor vi både bidrager til en række strategiske udviklingsplaner og til helt konkrete fysiske projekter, der skal sikre aktiviteter og mødesteder.”


Mols i udvikling er en landsbyklynge bestående af 24 landsbyer på Mols og Helgenæs.

 

Vigtige mødesteder

Der er et behov for at understøtte fællesskaber, siger Jesper Nygård. Udviklingen i samfundet, bl.a. de demografiske ændringer, udfordrer både relationer og sammenhængskraft. Det gælder, når der i de kommende årtier bliver flere ældre og flere singler – både på landet og i byerne. Når undersøgelser viser, at ensomhed er et stigende problem, særligt blandt unge og ældre, og når antallet af nære sociale relationer varierer kraftigt på tværs af befolkningsgrupper.

I en tid, hvor mange foretrækker kortere og mere projektbaserede fællesskaber, og hvor virtuelle fællesskaber kan erstatte fysiske fællesskaber for måske særligt yngre generationer, fremhæver Jesper Nygård de fysiske møder på kryds og tværs af befolkningen som et vigtigt fundament for hele vores velfærdssamfund.

 Jesper Nygårad, Realdania 

”Vores byer er blevet mindre blandede, end de var for bare 15-20 år siden. Vi bor og færdes i stigende grad blandt mennesker, der ligner os selv – det gælder, uanset om vi bor i Gentofte eller Tåstrupgård. Det er en udfordring, fordi vores velfærdssamfund hviler på en præmis om, at vi i en vis udstrækning også kender og forstår de andres liv. Det er en del af samfundskontrakten. Forudsætningen for den høje skat, den store offentlige sektor, den store lighed og den betydelige omfordeling af goder. Det kræver, at vi møder hinanden i hverdagen,” siger han og tilføjer:

”Derfor har det både i de store byer og i de små lokalsamfund stor betydning, hvordan vi fysisk indretter os. 

Der skal være steder, hvor mennesker kan mødes om forskellige aktiviteter. Torve og pladser, beboerhuse, kulturhuse, idrætshaller og skateranlæg. Det er rigtig godt, at der fortsat er så mange børn og unge, der er medlem af en traditionel idrætsforening, men det er også vigtigt, at der er rammer om fællesskaber for dem, der hellere vil skate eller lave parkour ude i byen.”

Hverdagens fællesskaber

Nutidens og fremtidens mødesteder er nemlig ikke nødvendigvis de samme som fortidens. Derfor er det heller ikke tilfældigt, at Realdanias mål adresserer nye rammer for fællesskaber.

”Realdania arbejder for nuværende og fremtidige generationer, og vi har fokus på innovation i de løsninger og projekter, vi bidrager til. Det gælder også her. Vi vil gerne støtte originale og innovative løsninger, der understøtter social inklusion og hverdagsfællesskaber.”

Læs Realdania Årsmagasin 2019

Jesper Nygård nævner, at foreningen – i forlængelse af indsatsen for at skabe flere moderne seniorbofællesskaber – nu også går i gang med at kigge på fællesskaber for ældre uden for boligen. Det kan være i byens rum, idrætshallen eller på det lokale bibliotek.


Vi samarbejder om etablering af seniorbofællesskaber i række danske byer. Læs mere: Seniorbofællesskaber

Ideer til nytænkning af rammerne kommer ofte fra lokale engagerede ildsjæle rundt omkring i landet. Siden 2011 har Realdania gennem sine ildsjælekampagner, senest Underværker, støttet mere end 200 af den type projekter. Meget ofte handler det om at anvende forskellige fysiske rammer på nye måder - til gavn for lokalsamfundet.

”Vores erfaring er, at de lokale ildsjæle er rigtig gode til at se potentialerne for nye mødesteder og fællesskaber i deres område. Tag f.eks. Ungdommens Højborg i den lille by Idestrup på Falster, hvor en tidligere brugsforening er blevet restaureret og nu bruges til både ungdomsklub, cafe og foreningsaktiviteter – kort sagt  er den blevet et samlingssted for byen.”

 

Vores erfaring er, at de lokale ildsjæle er rigtig gode til at se potentialerne for nye mødesteder og fællesskaber i deres område

Jesper Nygård CEO, Realdania

”Det er ikke tilfældigt, at vores kampagne med støtte til ildsjælene har sloganet ’Fællesskaber er noget vi bygger’.”

Problemløsning er en holdsport

Samarbejde har altid været en kerneingrediens i Realdanias tilgang til filantropisk arbejde.

”Det er skærpet endnu mere med den seneste filantropiske strategi. En række af de problemer, som foreningen arbejder med, er komplekse samfundsproblemer, og her kan man ikke overvurdere betydningen af at have de rigtige parter med om bordet. Det er samarbejdet, der sikrer forankring og en langsigtet effekt. Det gælder, uanset om vi taler om løsninger på de globale klimaudfordringer eller om at skabe et nyt mødested i et lille lokalsamfund.

I Jesper Nygårds optik er fællesskab lig med samarbejde – hvis man vil flytte på ting i samfundet.

”Fællesskab er at ville hinanden og at ville skabe ting sammen. Det kræver, at man respekterer hinandens udgangspunkt, vilkår og rammebetingelser. Der er stor forskel på at være en kommune, en privat virksomhed eller en filantropisk forening som os. Problemløsning er en holdsport, og samarbejde er learning by doing. Jo mere, man øver sig, jo bedre bliver man til det,” siger Jesper Nygård.