x

Hjemløshed

Hjemløshed

Hjemløshed er et stigende problem, særligt blandt unge. I Realdania er vi optaget af hvordan vi kan bidrage til at løse sociale udfordringer gennem det byggede miljø. At have tag over hovedet er et helt basalt behov for alle, men ofte er hjemløshed en kompleks social problemstilling, der stiller særlige krav til løsningerne.

Hjemløshed

Unge hjemløse

Der er lige nu cirka 2300 unge under 30 år i Danmark, der er ramt af hjemløshed. Det tal har været støt stigende gennem en årrække. Det er langt fra ensbetydende med at de alle bor på gaden, men de har ikke et hjem de kan kalde deres eget.

I Realdania støtter vi arbejdet med unge hjemløse gennem Hjem til alle-alliancen, som vi var med til at starte sammen med Bikubenfonden, og som nu tæller 15 partere. Vi bidrager både gennem løbende analyser og i alliancens Advisory Board.

Du kan læse mere om Hjem til alle-alliancen her:

hjemtilalle.dk

De unge hjemløse har ofte en lang række andre sociale problemer end bare hjemløshed, ofte psykisk sygdom, psykisk sårbarhed eller misbrug. Hjemløsheden vurderes at have en særlig negativ betydning for de unges fremadrettede mulighed for uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Men grundlaget for at man kan arbejde med disse udfordringer, er at man først får løst kerneproblemet: At få tag over hovedet. Ud fra dette fundament, kan man arbejde med de andre sociale udfordringer, men det kræver en helhedsorienteret indsats og stabile boligforhold. Denne tilgang kaldes 'housing first', og er en vigtig grundsten i Hjem til alle-alliancens arbejde.

Hvem er de hjemløse?

Seneste tal fra 2017 viser:

  • Der er over 6600 hjemløse i Danmark
  • Det er stigning på 30% siden 2009

Om unge hjemløse

  • Lidt over en tredjedel er unge under 30 år
  • Alene blandt de 18-24 årige er der sket en stigning på 50% siden 2009
  • 75% har enten en psykisk sygdom eller et misbrug
  • 77% er på kontanthjælp, 9% på SU

Kilde: VIVE

Kontakt

Projektchef 
Mette Magrethe Elf

Projektchef Mette Magrethe Elf, Realdania

E-mail: mel@realdania.dk

Mobil: +45 40 48 94 10

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere