x

Hjemløshed

Hjemløshed

Hjemløshed er et stigende problem, særligt blandt unge. I Realdania er vi optaget af hvordan vi kan bidrage til at løse sociale udfordringer gennem det byggede miljø. At have tag over hovedet er et helt basalt behov for alle, men ofte er hjemløshed en kompleks social problemstilling, der stiller særlige krav til løsningerne.

Hjemløshed

Unge i hjemløshed

Der er lige nu 1.928 mellem 18 og 29 år i Danmark, der er ramt af hjemløshed. Det er langt fra ensbetydende med at de alle bor på gaden, men de har ikke et hjem de kan kalde deres eget. 

I Realdania støtter vi blandt andet arbejdet med unge i hjemløshed gennem Hjem til alle-alliancen, som vi var med til at starte sammen med Bikubenfonden, og som nu tæller 19 partere. Vi bidrager både gennem løbende analyser og i alliancens Advisory Board. 

I en ny indsats vil vi sætte en række eksempelprojekter i gang, der skal bidrage til at øge boligudbuddet til unge i hjemløshed gennem nye former for private og almene samarbejder. Afsættet bliver 'housing first,' der er en veldokumenteret metode, hvor den unge tilbydes en fast, betalelig bolig i et almindeligt byggeri og samtidig får en målrettet social bostøtte.

Læs mere om indsatsen her 

Om Hjem til alle-alliancen her:

hjemtilalle.dk

De unge i hjemløshed har ofte en lang række andre sociale problemer end bare hjemløshed, ofte psykisk sygdom, psykisk sårbarhed eller misbrug. Hjemløsheden vurderes at have en særlig negativ betydning for de unges fremadrettede mulighed for uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Men grundlaget for at man kan arbejde med disse udfordringer, er at man først får løst kerneproblemet: At få tag over hovedet. Ud fra dette fundament, kan man arbejde med de andre sociale udfordringer, men det kræver en helhedsorienteret indsats og stabile boligforhold. Denne tilgang kaldes 'housing first', og er en vigtig grundsten i Hjem til alle-alliancens arbejde.

Hvem er de hjemløse?

Seneste tal fra 2019 viser:

  • Der er 6.431 hjemløse i Danmark (6.635 i 2017)

  • Unge i hjemløshed mellem 18 og 29 år udgør en tredjedel (1.928 personer)

  • Tre ud af fire unge i hjemløshed har enten en psykisk sygdom og/eller et misbrug 

Kontakt

Projektchef
Vera Noldus
E-mail: vno@realdania.dk
Mobil: +45 29 39 81 87

Projektchef
Mette Margrethe Elf (på barsel)
E-mail: mel@realdania.dk
Mobil: +45 40 48 94 10