Faglige valggrupper

Som medlem af Realdania har du mulighed for at tilmelde dig en af vores seks faglige valggrupper. Arten af din ejendom afgør, hvilken af de seks faglige valggrupper du kan tilmelde dig. Valggruppen for byudvikling er åben for landets kommuner.

De faglige valggrupper vælger 42 af de 109 medlemmer i Realdanias repræsentantskab og er dermed med til at tilføre Realdania et fagligt netværk.

Nedenfor kan du se en oversigt over de seks faglige valggrupper, hvor mange repræsentantskabsmedlemmer der er på valg i hver valggruppe, og hvornår der er valg i valggruppen.

Faglige Valggrupper

Repræsentanter

 Valgtidspunkt

1. Valggruppen for byudvikling: Kommuner

 7

2018

2. Valggruppen for almene boliger: Almene boligorganisationer 

 7

2020

3. Valggruppen for landbrug: Ejere af landbrugsejendomme

 7

2019

4. Valggruppen for privat boligudlejning: Private andelsboligforeninger og ejere af private udlejningsejendomme 

 7

2021

5. Valggruppen for ejerboliger: Ejere af ejerboliger, herunder ejerlejligheder.

 7

2021

6. Valggruppen for erhverv: Ejere af erhvervsejendomme. 

 7

2019

{{ title }}

{{ description }}