Realdanias persondatapolitik

Hvis du udleverer personlige oplysninger til Realdania, ønsker vi, at du skal føle dig tryg ved, at vi beskytter disse data. Vi vil opfordre dig til at læse Realdanias nedenstående persondatapolitik.

Senest opdateret 4. september 2017 

Realdania indsamler personoplysninger via hjemmesiderne realdania.dk, mitrealdania.dk og realdaniadebat.dk. Hvad enten du er gæst på vores hjemmesider eller medlem af Realdania, så indsamler og behandler vi altid personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger.

Når du er gæst på realdania.dk, mitrealdania.dk og realdaniadebat.dk eller når du afleverer persondata til Realdania skriftligt, ved personlig kontakt eller via realdania.dk, mitrealdania.dk samt realdaniadebat.dk, accepterer du samtidig vores persondatapolitik.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

Disse hjemmesider er drevet og ejet af:
Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V
CVR: 55 54 22 28
Tlf. 70 11 66 66
realdania@realdania.dk

Realdania indsamler persondata på to overordnede måder:

1. Personoplysninger som du selv afleverer
Vi indsamler og registrerer personligt identificerbare oplysninger herunder navn, titel, firma, adresse, mail, telefonnumre m.m.

Disse oplysninger bruger vi blandt andet til at indmelde dig i foreningen Realdania, når du søger om en bevilling, når du tilmelder dig nyhedsbreve og i forbindelse med arrangementer - eller for at sende dig brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Realdania.

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til at sende medlemstilbud, hvis du er medlem og udtrykkeligt har givet dit samtykke, dog kan vi, hvis lovgivningen tillader det, kontakte dig uden først at indhente dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere mails eller andre oplysninger fra os. Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har givet samtykke til det.

CPR-nummeret hjælper os til at identificere dig 100 %, så vi kan sikre os, at vi har korrekte oplysninger om dig. Vi er koblet op mod CPR-registeret, hvor vi dagligt får information om flytning, køb og salg af bolig samt dødsfald. Det er nemlig, ifølge Realdanias vedtægter, et krav, at man ejer fast ejendom for at være medlem, og vi skal til enhver tid sikre os, at dette bliver overholdt.

Realdania behandler naturligvis alle data fortroligt og efter de gældende regler i persondatalovgivningen. Melder du dig ind på vores hjemmeside, så følger vi Datatilsynets krav og anbefalinger for overførsel af personoplysninger via internettet, og dit CPR-nummer opbevares krypteret. Du kan læse mere om dette på:

Datatilsynets krav og anbefalinger

I forbindelse med Realdanias demokratiske proces, hvor der søges kandidater til Realdanias repræsentantskab, bruger vi dine oplyste data samt dine offentligt tilgængelige informationer såsom arbejdsplads, stilling og tillidshverv via f.eks. Google-søgninger og sociale medier. Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Repræsentantskabet vælges blandt Realdanias medlemmer.

Læs mere om foreningen
2. Statistik om dit besøg på vores hjemmeside
Når du er gæst på realdania.dk eller mitrealdania.dk, registrerer vores webserver dit besøg ved hjælp af såkaldte cookies, dvs. små datafiler til indsamling af webstatistik.

Når du er gæst på realdania.dk eller mitrealdania.dk, registrerer vores webserver dit besøg ved hjælp af såkaldte cookies, dvs. små datafiler til indsamling af webstatistik. Webserveren gemmer først og fremmest generelle internetdata om dit besøg – blandt andet hvilke sider du har besøgt, tidspunktet for besøget og længden af besøget. Disse oplysninger bruger vi til at lave statistik over trafikken på vores website. Desuden registrerer vi din computers IP-adresse. 

Læs mere om Realdanias cookie-politik

Hvis du er medlem af Realdania og besøger realdania.dk via nyhedsbrevet Mit Realdania, indsamler vi også herigennem oplysninger om dit besøg for at kunne målrette de informationer, som du modtager, så de i videst muligt omfang passer til dine interesser..

Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Behandling af ansøgninger om bevillinger
 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Deltagelse ved arrangementer
 • Udsendelse af brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Realdania
 • Statistikker
 • Markedsføring i øvrigt
 • Log in på hjemmesiden
 • Rabatkuponer
 • Sikre at vores oplysninger om dig er ajourførte
 • Sikre at du ejer fast ejendom
 • Identifikation af kandidater til Realdanias repræsentantskab i forbindelse med vores demokratiske proces
Sletning af personoplysninger
Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.
 
Links til andre hjemmesider 
På vores hjemmesider er der links til andre hjemmesider og til integrerede hjemmesider. Realdania er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.
 
Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til Realdania, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger. Du kan herudover kræve, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.

Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på mail medlem@realdania.dk eller telefonnummer 70 11 66 66. Du kan også skrive til os på følgende adresse Jarmers Plads 2, 1551 København V.

Hvem har adgang til de oplysninger, som du indtaster på realdania.dk?
Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder med vores medlemsplatform, er underlagt tavshedspligt.

Realdania indsamler ikke personlige data fra tredjepart om dig. De informationer, Realdania indsamler via hjemmesiderne og/eller fra medlemmer i øvrigt sælges eller videregives ikke til tredjepart uden samtykke. Realdania kan dog give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i drift og udvikling af vores hjemmesider og medlemsplatform. Det kan også, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet..

Sikkerhed og opbevaring af data 
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

De data, som man indtaster på hjemmesiden, overføres krypteret mellem brugerens browser, hjemmesiden og videre til Realdanias interne medlemssystem. Processen følger Datatilsynets krav og anbefalinger 

Datatilsynets krav og anbefalinger

Vores medlemssystem er et internt system i Realdania, og kun udvalgte medarbejdere har adgang til dette. Processer omkring servere, brugere, opbevaring og adgang til data er underlagt løbende sikkerhedsgennemgang med udgangspunkt i gældende lovgivning og anbefalinger. Behandling og opbevaring af data foregår efter Datastyrelsens krav og anbefalinger samt gældende lovgivning.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

{{ title }}

{{ description }}