x

Almen Boligforums debatkomité

Almen Boligforums debatkomité arbejder for at understøtte debat, videndeling og netværk i almene boligorganisationer.

Valggruppen for Almene Boliger valgte den 4. november 2016 syv medlemmer, der vil repræsentere almene boligorganisationer i Realdanias repræsentantskab fra 1. januar 2017 og de næste fire år. 

Disse repræsentantskabsmedlemmer blev samtidig udpeget til Almen Boligforums debatkomité i samme periode:

Per Vinding Nielsen, direktør for Bovia og bestyrelsesmedlem i Boligselskabernes Landsforening. Cand. merc. aud.

Katja Adelhøj Lindblad, formand for Vallensbæk Boligselskab og udviklingschef i Boligkontoret Danmark. Cand. scient. adm.

Anita Ulrik Sørensen, forretningsfører for Boligselskabet Fjordparken, bestyrelsesmedlem  for BL's 11. kreds og repræsentantskabsmedlem for BL's 11. kreds.

Robert W. Thorsen, bestyrelsesmedlem for Boligkontoret Aarhus, afd. 72 og bestyrelsesmedlem i Boligselskabernes Landsforening.  

Bjarne Walentin, formand for Frederikshavns Boligforening og formand for BL's 4. kreds.  

Birte Flæng Møller fratrådte som formand 1. januar 2018. Formandskabet blev overdraget til Per Vinding Nielsen.

Tidligere formand for Almen Boligforum, adm. direktør Palle Adamsen, blev på Realdanias repræsentantskabsmøde 26. april 2018 genvalgt som medlem af Realdanias bestyrelse, og er derfor ikke aktivt medlem af Almen Boligforums debatkomité.