x

Landbrugsforums debatkomité

Landbrugsforums debatkomité arbejder for at understøtte debat, videndeling og netværk blandt ejere af landbrugsejendomme.

Valggruppen for Landbrug valgte den 13. november 2015 syv medlemmer, der vil repræsentere ejere af landbrugsejendomme i Realdanias repræsentantskab fra 1. januar 2017 og de næste fire år.

Disse repræsentantskabsmedlemmer blev samtidig udpeget til Landbrugsforums debatkomité i samme periode: 

Claus Neergaard, godsejer, Gunderslevholm Gods

Hans Henning Rottbøll, hofjægermester, godsejer, Børglum Kloster

Ingrid van den Hengel, gårdejer

Lars Hvidtfeldt, godsejer, cand.agro., Gl. Kirstineberg Gods

Michael Brockenhuus-Schack, cand. agro., Giesegaard

Søren Frederiksen, udviklingskonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune

Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, er udtrådt af debatkomitéen primo 2018. Som suppleant for Karen Hækkerup er indtrådt gårdejer, Bente Tang.