x

Landbrugsforums debatkomité

Landbrugsforums debatkomité arbejder for at understøtte debat, videndeling og netværk blandt ejere af landbrugsejendomme.

Valggruppen for Landbrug valgte den 24. oktober 2019 syv medlemmer, der vil repræsentere ejere af landbrugsejendomme i Realdanias repræsentantskab fra 1. januar 2020 og de næste fire år.

Disse repræsentantskabsmedlemmer blev samtidig udpeget til Landbrugsforums debatkomité i samme periode: 

Bente Tang, landmand, Skjern 

Claus Neergaard, godsejer, Gunderslevholm Gods

Hans Henning Rottbøll, kammerherre, hofjægermester, godsejer, Børglum Kloster

Ingrid van den Hengel, gårdejer, Bylderup-Bov

Lars Hvidtfeldt, godsejer, direktør, Gl. Kirstineberg Gods

Søren Frederiksen, udviklingskonsulent, naturvejleder, Ringkøbing-Skjern Kommune

Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, er udtrådt af debatkomitéen primo 2018. Som suppleant for Karen Hækkerup er indtrådt gårdejer, Bente Tang.

Michael Brockenhuus-Schack, cand. agro., Giesegaard blev på Realdanias repræsentantskabsmøde 27. april 2017 genvalgt som formand for Realdanias bestyrelse, og er derfor ikke aktivt medlem af Landbrugsforums debatkomité.