x

Susanne Borenhoff

Kandidat i område 10 Østsjælland og Bornholm
Valg til Realdanias repræsentantskab


Roskilde


Titel
Direktør

Ansættelsessted
Grundejernes Investeringsfond

Født
1964

Uddannelse
Cand. polit.
CBA, AVT Business School

Tillidshverv
Medlem af repræsentantskabet for
- Realdania

Opstillet af bestyrelsen