x

Foreningen Realdanmark køber halvdelen af aktierne i Kuben A/S

Pressemeddelelse

30. august 2001

Boligfonden Kuben og Foreningen Realdanmark indleder et samarbejde, der omhandler fælles ejerskab og forretningsmæssig udvikling af Kuben A/S.

Den 1. september køber Foreningen Realdanmark af Boligfonden Kuben (tidligere Boligfonden Bikuben) 50 procent af aktierne i Fondens datterselskab, Kuben A/S, svarende til nominelt 25 millioner kroner. Kursen på aktierne er fastsat til 270. Det er samtidigt aftalt, at parterne tilsammen og efter forretningsmæssigt behov tegner for op til 100 mio. kr. ny aktiekapital i Kuben.

   

"Vi betragter primært købet som en strategisk og forretningsmæssigt god investering", siger adm. direktør Flemming Borreskov, Foreningen Realdanmark. "Kuben har et udviklingspotentiale, som vi gerne vil være med til at realisere. Og" tilføjer han, "samtidig vil vi efter behov og på normale forretningsmæssige vilkår, kunne trække på den ekspertise, som Kubenkoncernen har opbygget gennem mange år."

 

F.eks. udfører Kuben Byggeadministration A/S bygherrerådgivning og stod i 2000 for at opføre et af vinderprojekterne fra arkitektkonkurrencen "Parcelhuset som Arkitektur" i et samarbejde med Realkredit Danmark. Men Kuben råder også over ekspertise bl.a. på områder som ejendomsforvaltning, boligbyggeri og salg samt drift og vedligehold".

 

"Boligfonden Kuben lægger vægt på, at samarbejdet med Foreningen Realdanmark yderligere vil styrke forretningsmulighederne for kuben A/S i de kommende år", siger direktør i Boligfonden, Peter Snabe, og han fortsætter:

 

"Foreningen Realdanmark har som en del af sit formål at bidrage til udviklingen af byggeriets kvalitet og produktivitet. På det område er vores mål og interesser sammenfaldende, og derfor tror jeg, at vi kan få stor glæde af samarbejdet med Foreningen Realdanmark.

 

Også Kubenkoncernen ser frem til det nye medejerskab. Bestyrelsesformand i Kuben A/S, advokat Steffen Juul siger: "Vi har i Kuben store forventninger til samarbejdet med Foreningen Realdanmark. Medarbejderne ser frem til mulighederne for at få tilført nye spændende opgaver, og i ledelsen har vi med glæde noteret os ejernes tilbud om at stille yderligere kapital til rådighed, hvis Kuben får et forretningsmæssigt behov herfor. Det giver os mulighed for at fortsætte Kubens positive udviklingslinje".

 

I forbindelse med aktiekøbet suppleres Kubens bestyrelse med yderligere to bestyrelsesmedlemmer, nemlig adm. direktør Flemming Borreskov og Poul Christiansen, næstformand i bestyrelsen for Foreningen Realdanmark.

 

Yderligere oplysninger hos:
Adm. direktør Flemming Borreskov, Foreningen Realdanmark, tlf. 70 11 66 66.
Direktør Peter Snabe, Boligfonden Kuben, tlf. 88 33 22 33.
Bestyrelsesformand Steffen Juul, Kuben A/S, tlf. 33 13 42 62.

 

Baggrund:
Foreningen Real Danmark
Fusionen mellem RealDanmark A/S og Danske Bank A/S gav Foreningen Realdanmark et selvstændigt liv med rådighed over en betydelig formue. Afkastet af denne skal bl.a. bruges til at forbedre menneskers levevilkår i hele Danmark ved at støtte almennyttige og almenvelgørende formål indenfor det byggede miljø.

 

Boligfonden Kuben
Boligfonden Kuben er en selvejende institution stiftet i 1969 af Sparekassen Bikuben (nu BG Bank). Fondens formål er på almennyttigt grundlag bl.a. at opføre boliger af god standard til rimelig pris samt at bidrage til udviklingen af byggeriets kvalitet og produktivitet. Boligfonden har hidtil besiddet hele aktiekapitalen i Kuben A/S og har således i væsentligt omfang udført sine formålsbestemte aktiviteter inden for byggeområdet gennem Kubenkoncernen.
Se også http://www.boligfonden.dk//

 

Kuben A/S
Kuben A/S, der virker på et forretningsmæssigt grundlag, udbyder byggeri, byggeadministration og ejendomsforvaltning i hele landet. Kubens opgave er dels at opfylde et behov for boliger og andet byggeri af god standard til rimelig pris, dels at forestå administration af ejendomme og byggerier under opførelse. Selskabet har hovedkontor i København og driftskontorer i Aalborg, Aarhus, Kolding, Haderslev og Svendborg.