x

Whistleblowerordning

Medarbejdere og andre med tilknytning til Realdania har med whistleblowerordningen mulighed anonymt at gøre opmærksom på, hvis de oplever uregelmæssigheder i foreningen.

Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller begrundet mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer m.v. Andre forhold - som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med afslag på bevillingsansøgninger m.v. - kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

Indberetning kan indgives af Realdanias ansatte og tidligere ansatte, medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen, revisorer, advokater, leverandører, medlemmer, samarbejdspartnere m.v., der har en tilknytning til foreningen Realdania.

Realdania er en ansvarlig organisation med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Normalt er den foretrukne fremgangsmåde at tale med den nærmeste chef eller direktøren i foreningen. Hvis en whistleblower ikke synes, at han eller hun kan tale med nogen i ledelsen, kan vedkommende indgive en rapport - anonymt eller ej - i Realdanias whistleblowerordning.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger eller, hvis det ønskes, anonymt i et elektronisk whistleblowersystem.

Indberet til whistleblowerordningen

Whistleblowersystemet er en ekstern webportal, som er tilgængelig fra www.realdania.dk. Webportalen http://realdania.whistleblowernetwork.net er etableret via en ekstern partner, Got Ethics A/S.