x

Fornyelse af planlægningen

Hvordan ruster vi plansystemet til at møde de udfordringer, kommunerne i dag står med? Realdania har gennem en længere periode sat fokus på kommunernes arbejde med bydels- og lokalplanlægning.


Planlægningen står over for store udfordringer. Det nuværende plansystem har sine rødder i 1970erne, hvor opgaven primært var at regulere de fysiske rammer for et velfærdssamfund i samlet vækst.

I dag er udfordringerne præget af store forskelle fra landsdel til landsdel, fra kommune til kommune og fra by til by. Nogle steder handler det fortsat om vækst, andre steder om stagnation og afmatning. Mange steder handler planlægning ikke længere om nyudlæg, men mere om omdannelse af eksisterende byområder. Her er borgerne mere direkte berørt og dermed langt mere opmærksomme på, om planlægningen resulterer i kvalitet i omgivelserne.

Gennem en række projekter har Realdania ønsket at kvalificere og bidrage til debatten om, hvordan kommunerne fremtidssikrer bydels- og lokalplanlægningen.

Debatkampagne 

Første projekt omfattede en ”Debatkampagne om fornyelse af planlægningen i Danmark”. Projektet blev gennemført af Dansk Byplanlaboratorium med 0,5 mio. kr. i støttet fra Realdania. Konklusionen lød blandt andet, at der var behov for at se nærmere på såvel lovgrundlag som plankultur i forhold til bydels- og lokalplanlægning 

Fornyelse af planlægningen 1

Debatkampagnen blev fulgt op af ”Fornyelse af planlægningen”, som havde fokus på planlægnings-arvesølv og fornyelsesbehov. Projektet blev gennemført at Niras Konsulenter med 2,0 mio. kr. i støtte fra Realdania, og det mundede ud i et ønske om et udredningsarbejde for at få bedre overblik over lovens muligheder.

Fornyelse af planlægningen 2

Som opfølgning gik Realdania og Miljøministeriet sammen om projektet ”Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen", et større udredningsarbejde med fokus på lokalplanlægning, kommuneplanernes rammedel, bæredygtighed, borgerinddragelse og muligheden for etablering af byudviklingsselskaber.

Projektet blev administreret af et sekretariat under Dansk Byplanlaboratorium og gennemført i samarbejde med en række forskere og konsulenter inden for planverdenen.

Den overordnede konklusion på projektet var, at lovgivningen burde omfattes af enkelte små justeringer af de muligheder, der ligger i byudvikling og lokalplanlægning, samt at der var behov for at udvikle plankulturen.

Realdania har i samarbejde med NIRAS Konsulenterne og Dansk Byplanlaboratorium udarbejdet fem debatoplæg om plansystemet. Rapporterne indgik som grundlag for Realdania Medlemsdebats debatmøde for de knap 200 borgmestre i Byudviklingsforum den 18. november 2004.

Arbejdet med ”Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen" mundede ud i seks rapporter som baggrund for fire debatoplæg om Byomdannelse, Fra plan til byggeri, lokalplanlægning og inddragelse, ligeledes som oplæg til Realdanias medlemsdebats byudviklingsforum.

Rapporter og debatoplæg kan hentes på Dansk Byplan Laboratoriums hjemmeside

Projektfakta

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}