x
Stigende krav til bæredygtighed i byggeprojekter og efterspørgsel på grønne løsninger kræver ny viden – også hos tømreren og murermesteren. Derfor stiller vi i samarbejde med WE BUILD DENMARK og DI Dansk Byggeri et udbud af kurser til rådighed, der skal styrke de grønne kompetencer blandt landets små og mellemstore udførende virksomheder i byggeriet.   

Puljen til grøn kompetenceudvikling er en del af Sammen om bæredygtigt byggeri-indsatsen, som vi har lanceret i forbindelse med COVID-19-krisen. Formålet med puljen til grøn kompetenceudvikling er at klæde entreprenørerne bedre på til samarbejdet med resten af byggeriets parter om den grønne omstilling af branchen. 

Hvem er målgruppen?

Puljen til grøn kompetenceudvikling er målrettet små og mellemstore udførende virksomheder inden for byggeriet, der har behov for hjælp til at komme i gang eller komme videre med virksomhedens kompetenceopbygning i forhold til bæredygtighed i byggeriet. 

Hvad kan der søges støtte til?

Gennem puljen får virksomhederne mulighed for at søge støtte til at indkøbe kurser og konsulentydelser til at styrke medarbejdernes, og dermed virksomhedens, kompetencer i forhold til bæredygtighed i byggeriet. Kurserne skal blandt andet give viden og kompetencer i forhold til udbud, hvor der stilles krav om bæredygtighed, bæredygtig certificering, minimering af spild af tid og materialer på byggepladsen, kunderådgivning om grønne løsninger og produkter m.m.  

Der kan søges op til 100.000 kr. i tilskud pr. virksomhed. Støtten kan bruges til indkøb af kurser og/eller konsulentydelser flere steder i landet. Forløbet er gratis for virksomhederne, men de skal afholde egne lønudgifter.

Det er WE BUILD DENMARK – Danmarks nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg – der gennemfører indsatsen i samarbejde med DI Dansk Byggeri. 

Der bliver åbnet for ansøgninger 1. september 2021, og kurserne afholdes i perioden fra november til maj. Følg med her på siden.