x

Puljen skulle i første omgang hjælpe boligorganisationerne med at indhente målrettet rådgivning om styrket klimamæssig bæredygtighed i konkrete projekter i almene boligafdelinger, der skal renoveres i de kommende år. Dernæst skulle puljen også hjælpe med realiseringsstøtte til nogle af renoveringsprojekterne, hvor de justerede projekter ellers havde svært ved at blive realiseret eller havde særlig stor eksempelværdi for den almene sektor. 

Puljen til at styrke den klimamæssige bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter var en del af Sammen om bæredygtigt byggeri-indsatsen, som vi lancerede i forbindelse med COVID-19-krisen.

Puljen understøttede den klimamæssige bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter, og havde til formål at fremme den grønne omstilling i byggeriet. Vi ønskede at give almene boligorganisationer mulighed for at sætte udvalgte renoveringsprojekter under lup med henblik på at se, om projekterne kunne gennemføres endnu mere bæredygtigt end hidtil planlagt. 

Bæredygtighed skal i denne sammenhæng forstås klimamæssigt, dvs. der var fokus på reduktion af drivhusgasser gennem energiløsninger, materialevalg, genanvendelse af byggematerialer mv. Målet om en lavere drivhusgasudledning gælder for hele byggeriets levetid, hvorfor der både kan ledes efter reduktioner i bygge- og driftsfasen.

Hvilke typer projekter kunne få støtte?

  • Renoveringsprojekter der var finansieret og i byggepipeline var igangsætning i 2020 eller 2021. Projekterne skulle være i en fase, så entrepriseudbuddet forventes gennemført senest i 2021.
  • Renoveringsprojektet skulle  enten være støttet af Landsbyggefonden eller være ustøttet, eller både have støttede og ustøttede dele.
  • Renoveringsprojektet skulle have et omfang svarende til et entrepriseudbud på mindst 25 mio. kr.
  • Renoveringsprojektet skulle være på et stadie, hvor det stadigvæk praktisk er muligt at styrke den klimamæssige bæredygtighed i projektet, og hvor en målrettet bæredygtighedsanalyse, kunne indpasses tidsplanen uden unødig forsinkelse.