x

Med indsatsen vil vi understøtte, at der kan holdes mest muligt fokus på bæredygtighed i forbindelse med de betragtelige samfundsinvesteringer, der forventeligt vil finde sted som følge af COVID-19. Målet er at give relevant inspiration, værktøjer og konkret hjælp, så kommuner og andre, der skal i gang med at bygge og renovere, kan skrue op for bæredygtighed, klimaindsats og implementeringen af verdensmålene i nogle formentlig stramme anlægsbudgetter.

Samtidig skal den særlige indsats hjælpe projekter, der tidligere har fået filantropisk støtte fra Realdania, og som nu mærker alvorlige økonomiske konsekvenser af COVID-19. Med en pulje, der står på skuldrene af statens hjælpepakker, kan vi hjælpe en række udfordrede projekter, der er ramt af alt fra aflysninger til forsinkelser og problemer med finansiering. Nogle projekter er ramt her og nu, og andre bliver det formentlig senere. Støtten er målrettet igangværende projekter og projekter, hvor Realdania og projektet fortsat har en gensidig forpligtelse.

COVID-19-indsatsens tre spor

Realdanias særlige COVID-19-indsats består af tre spor:

Kom videre

Denne del af indsatsen omfatter støtte til igangværende projekter, der er ramt af f.eks. aflysninger, forsinkelser og fordyrelser. Der kan også være tale om afsluttede projekter, hvor Realdania og projektet fortsat har en gensidig forpligtelse. Der bliver mulighed for at søge støtte i tre runder – den første ansøgningsrunde var i maj 2020. Kun projekter, der tidligere har fået støtte fra Realdania, kan søge. Og det er et krav, at man – hvis det er muligt – har benyttet sig af statens hjælpepakker, og at man på trods af dette fortsat kan dokumentere økonomiske udfordringer, som kan begrundes i corona-krisen. 

Der er afsat 50 mio. kr. til denne indsats.

Læs mere om Kom videre-puljen og hvordan du søger:

Kom videre-puljen

Byd indenfor

Denne del af indsatsen har fokus på støtte til arrangementer og aktiviteter i kultur- og oplevelsesinstitutioner på det tidspunkt, hvor de igen bliver mulige at afholde. Det er et krav, at institutionen tidligere har modtaget støtte fra Realdania. Tredje ansøgningsrunde er afsluttet, og der er lukket for ansøgninger.

Der er afsat 10 mio. kr. til denne indsats.

Byd indenfor-puljen

Sammen om bæredygtigt byggeri

Understøttelse af bæredygtighed i byggeriet i forbindelse med kommende investeringer i nybyggeri og renovering i kølvandet på corona-krisen. Støtten vil bl.a. omfatte bidrag til rådgivning og kvalitetsforbedring, stimulering til implementeringen af den frivillige bæredygtighedsklasse og et tværgående vidensspor i byggebranchen, der skal bidrage til, at aktørerne gennem hurtige processer kan træffe kvalificerede valg. Dertil kommer en klimapulje til projekter, hvor Realdania allerede er involveret. 

Der er afsat 115 mio. kr. til denne indsats, som bliver gennemført i tæt dialog med relevante aktører.

Pulje til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse

Pulje til øget bæredygtighed i kommunale byggeprojekter

Pulje til klimamæssig bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter

Pulje til grøn kompetenceudvikling