x

Puljen til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse er en del af Sammen om bæredygtigt byggeri-indsatsen, som vi har lanceret i forbindelse med COVID-19-krisen. Formålet er at sikre, at der er fokus på at træffe bæredygtige valg, når samfundet sættes i gang igen. Ansøgningsfristen for at søge støtte var den 24. august 2020.

Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) i Bygningsreglementet vil fremme bæredygtigt byggeri i Danmark og sætter fokus på indeklima, LCA (Livscyklusanalyse) og LCC (Totaløkonomiske beregninger). Ordningen bliver administreret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), og der arbejdes hen imod, at den bliver obligatorisk i Bygningsreglementet i 2023. Indtil ordningen træder i kraft, vil der være en afprøvningsperiode, hvor bygherrer kan tilmelde projekter til en ”case-bank”, som hele branchen derefter kan lære af. 

Vi ønsker at fremme det indledende afprøvningsarbejde ved – inden for en ramme af 5 mio. kr. – at støtte ca. 25 bygherrer (private, almene og offentlige) med at leve op til kravene og dermed sikre, at læring fra arbejdet samles, at arbejdet kommer godt fra start, og at den frivillige bæredygtighedsklasse på sigt kan blive integreret i bygningsreglementet.

Hvem var målgruppen?

Puljen til afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse var målrettet professionelle bygherrer, både offentlige, almene og private bygherrer, der ønskede at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse på et i forvejen fuldt finansieret byggeprojekt.

Bygherrer kunne udgangspunkt få støtte til flere projekter. Dog var det et væsentligt vurderingskriterie a projekterne havdeså bred erfaringsopsamling som mulig gennem en diversitet i bygningstypologier, bygherrer, rådgivere og udbudsformer samt geografisk lokalitet.

Hvad kunne der søges støtte til?

Gennem puljen kunne der søges til afprøvning af alle parametre i den frivillige bæredygtighedsklasse på et byggeprojekt. Støtten er givet til de omkostninger, der kan være forbundet med ekstra rådgivning for at anvende FBK-ordningen. Typisk vil det være støtte til rådgivning fra personer med forudgående dokumenteret kendskab til metodikker og værktøjer, der anvendes for at kunne løfte parametrene i FBK.