x

Puljen til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse var en del af Sammen om bæredygtigt byggeri-indsatsen, som vi lancerede i forbindelse med COVID-19-krisen. Formålet var at sikre, at der var fokus på at træffe bæredygtige valg, når samfundet kom i gang igen.

Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) i Bygningsreglementet vil fremme bæredygtigt byggeri i Danmark og sætter fokus på indeklima, LCA (Livscyklusanalyse) og LCC (Totaløkonomiske beregninger). Ordningen bliver administreret af Bolig- og Planstyrelsen (BPST), og der arbejdes hen imod, at den bliver obligatorisk i Bygningsreglementet i 2023. Indtil ordningen træder i kraft, var der en afprøvningsperiode, hvor bygherrer kunne tilmelde projekter til en ”case-bank”, som hele branchen derefter skal kunne lære af. 

Vi ønskede at fremme det indledende afprøvningsarbejde, og vi støttede derfor i 2020 og 2022 med en ramme af 6,3 mio. kr. 38 bygherrer (private, almene og offentlige) med at leve op til kravene og dermed sikre, at læring fra arbejdet samles, at arbejdet kom godt fra start, og at den frivillige bæredygtighedsklasse på sigt kan blive integreret i bygningsreglementet.

Hvem var målgruppen?

Puljen til afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse var målrettet professionelle bygherrer - både offentlige, almene og private bygherrer, der ønskede at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse på et i forvejen fuldt finansieret byggeprojekt. 

En bygherre kunne som udgangspunkt få støtte til flere projekter. Dog var et væsentligt vurderingskriterie at få en så bred erfaringsopsamling som mulig gennem en diversitet i bygningstypologier, bygherrer, rådgivere samt geografisk lokalitet.  

Hvad kunne der søges støtte til?

Støtten kunne søges til afprøvning af alle parametre i den frivillige bæredygtighedsklasse på et fuldt finansieret byggeprojekt. Støtten blev givet til en del af de ekstraomkostninger, der kan være forbundet med rådgivning for at anvende FBK-ordningen. Typisk var det støtte til rådgivning fra personer med forudgående dokumenteret kendskab til metodikker og værktøjer, der anvendes for at kunne løfte parametrene i FBK.