x

Puljen til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse er en del af Sammen om bæredygtigt byggeri-indsatsen, som Realdania har lanceret i forbindelse med COVID-19-krisen. Formålet er at sikre, at der er fokus på at træffe bæredygtige valg, når samfundet sættes i gang igen. Ansøgningsfristen for at søge støtte er den 24. august 2020.

Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) i Bygningsreglementet vil fremme bæredygtigt byggeri i Danmark og sætter fokus på indeklima, LCA (Livscyklusanalyse) og LCC (Totaløkonomiske beregninger). Ordningen bliver administreret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), og der arbejdes hen imod, at den bliver obligatorisk i Bygningsreglementet i 2023. Indtil ordningen træder i kraft, vil der være en afprøvningsperiode, hvor bygherrer kan tilmelde projekter til en ”case-bank”, som hele branchen derefter kan lære af. 

Vi ønsker at fremme det indledende afprøvningsarbejde ved – inden for en ramme af 5 mio. kr. – at støtte ca. 25 bygherrer (private, almene og offentlige) med at leve op til kravene og dermed sikre, at læring fra arbejdet samles, at arbejdet kommer godt fra start, og at den frivillige bæredygtighedsklasse på sigt kan blive integreret i bygningsreglementet.

Hvem kan søge?

Afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse er målrettet professionelle bygherrer, både offentlige, almene og private bygherrer, der ønsker at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse på et i forvejen fuldt finansieret byggeprojekt.
 
Du kan som bygherre som udgangspunkt få støtte til flere projekter. Dog vil et væsentligt vurderingskriterie være at få så bred erfaringsopsamling som mulig gennem en diversitet i bygningstypologier, bygherrer, rådgivere og udbudsformer samt geografisk lokalitet. Det betyder også, at en ansøgning ikke automatisk vil udløse støtte.

Hvad kan du søge støtte til?

Du kan søge støtte til afprøvning af alle parametre i den frivillige bæredygtighedsklasse på et byggeprojekt. Støtten bliver givet til de omkostninger, der kan være forbundet med ekstra rådgivning for at anvende FBK-ordningen. Typisk vil det være støtte til rådgivning fra personer med forudgående dokumenteret kendskab til metodikker og værktøjer, der anvendes for at kunne løfte parametrene i FBK.

Der gives ikke støtte til internt timeforbrug, øgede anlægsudgifter samt kompetenceopbygning.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til puljen eller støttemuligheder, så er du velkommen til at kontakte projektleder Anne Gade Iversen, agi@realdania.dk, 20 72 24 02.

Hvor meget kan du søge?

Det ansøgte beløb afhænger af, om bygningen er nybyggeri eller renovering af typen enfamiliebolig, etageboligbyggeri, kontorbyggeri eller institutionsbyggeri.  De nævnte typologier er defineret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.  

BUILD har estimeret ekstraomkostninger forbundet med at anvende FBK-ordningen. Derfor støtter Realdania med maksimalt det beløb, der fremgår af nedenstående tabel. Udover at angive det ønskede støttebeløb skal du som ansøger også angive estimeret timeforbrug og egenfinansiering for projektets parter.
 

 

Realdania

maks-støtte

pr. typologi

(inkl. moms)

Enfamiliehus

125.000 kr.

Etageboligbyggeri

200.000 kr.

Kontorbyggeri

200.000 kr.

Institutionsbyggeri

200.000 kr.

Kommuner, der ansøger, skal være opmærksomme på, at de er pålagt en fondsmoms på 17,5 %. Fondsmomsen bør derfor indgå i budgettet, hvis ikke kommunen kan dække udgiften uden for projektets økonomi.

Hvordan søger du støtte?

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, kan du ansøge om støtte til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Læs de konkrete betingelser for støtte i ansøgningsvejledningen

Ansøgningsvejledning – Pulje til afprøvning af den frivillig bæredygtighedsklasse

Søg støtte