x

Byd indenfor på herregården

Pressemeddelelse 4. september 2015

Nu kan herregårdenes ejere og deres samarbejdspartnere igen søge om støtte til aktiviteter og arrangementer i herregårdenes bygninger og kulturmiljøer. Det sker som en del af Byd Indenfor, et initiativ under Realdanias kampagne Fremtidens Herregård. Målet er at styrke livskvaliteten i landdistrikterne med herregårdene som drivkraft for lokal udvikling. Der er to ansøgningsmuligheder, og første ansøgningsfrist er den 19. oktober.

Frugtvinsmesse og midlertidigt herberg langs den jyske hærvej. Sommermarked og teaterkoncert. Og skolehave for voksne og rollespilsweekend for børn. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan nye aktiviteter og arrangementer kan puste nyt liv i herregårdenes bygninger og kulturmiljøer.

Siden 2014 har 24 herregårde budt lokalsamfundet indenfor til events og midlertidige aktiviteter med støtte fra Realdania. De mange begivenheder har genereret fornyet livskvalitet og ført til nye samarbejder i lokalområder over det meste af Danmark.

Nu bygges der videre på de gode resultater med yderligere to ansøgningsmuligheder. Her kan herregårdsejere og deres samarbejdspartnere søge om støtte til arrangementer og aktiviteter på herregårdene.

”Vores erfaringer viser, at herregården har et stort potentiale som landdistrikternes mødested og kulturelle og erhvervsmæssige fyrtårn. Aktiviteter og arrangementer kan være et vigtigt skridt på vejen mod at genskabe herregårdens historiske forbindelse til lokalområdet og sætte gang i en positiv udvikling, og det vil vi gerne bakke op om” siger Christian Andersen, programchef i Realdania.

For at opnå støtte skal aktiviteterne skabe åbenhed og opmærksomhed om herregårdene og synliggøre dens potentiale som drivkraft for lokal udvikling. Realdania ser positivt på nytænkende projekter, der skaber nye eller utraditionelle partnerskaber i lokalsamfundet eller med nye aktører.

De to ansøgningsfrister er henholdsvis den 19. oktober 2015 og den 18. januar 2016. Der er afsat i alt 750.000 kr. til at støtte aktiviteter på herregårde.

Med Byd Indenfor er det muligt to gange at søge støtte til at realisere mindre aktiviteter på herregårdene. Formålet med initiativet, som gennemføres som en del af Realdanias kampagne Fremtidens Herregård, er at vise, hvordan herregårde for få midler kan skabe nyt liv i herregårdens bygninger og kulturmiljøer og gennem enkle tiltag byde lokalsamfundet indenfor.

Byd Indenfor støtter aktiviteter, der:
- Skaber nyt liv i herregårdsmiljøet med få midler og enkle tiltag
- Styrker partnerskaber mellem herregårdsejere og andre aktører
- Inspirerer til, hvordan herregårdenes bygningsarv kan anvendes til nye formål
- Inddrager offentligheden
- Synliggør herregården som dynamo i lokalsamfundet
- Har en enkel og midlertidig karakter
- Kan realiseres uden store investeringer eller permanente tilladelser

Der ses i bedømmelsen positivt på projekter, der er nytænkende og skaber nye eller utraditionelle partnerskaber i lokalsamfundet og med andre aktører.

Ansøgningsfristerne er:
- Den 19. oktober 2015
- Den 18. januar 2016

Realdania har afsat i alt 750.000 kr. til støtte af aktiviteter, og det prioriteres at støtte mange små projekter. Der kan søges om max. 100.000 kr. pr. projekt, og den enkelte herregård kan kun søge støtte til ét projekt ved hver ansøgningsrunde.

Herregårdenes bygninger og miljøer bærer på enestående kulturhistoriske fortællinger og rummer unikke arkitektoniske værdier. Men en stor del af herregårdenes bygningsarv risikerer at gå tabt, fordi bygningerne ikke længere kan bruges til deres oprindelige formål.

Realdanias kampagne Fremtidens Herregård viser, hvordan det er muligt at sikre bygningsarven for fremtiden og bidrage til øget livskvalitet ved at bruge funktionstømte bygninger på nye måder.

Siden kampagnens start i 2008 har Realdania støttet en række projekter, der med nye initiativer bidrager til at sikre og udvikle herregårdenes kulturværdier og er med til at skabe lokal livskvalitet.