Realdania har tilsluttet sig FN’s Global Compact som Civil Society Organization i kategorien ”fonde” og har tilsluttet sig de særlige principper for sociale investeringer (PSI). Principperne for sociale investeringer drejer sig om, at den filantropiske indsats skal være målrettet, ansvarsbevidst, respektfuld og etisk.
 
Realdania vil inden for rammerne af Global Compact arbejde for: 

  • at implementere principperne for sociale investeringer i Realdanias virke,
  • at arbejde for princippernes fremme i danske, nordiske og europæiske filantropiske netværk.

Realdania vil gennem dette arbejde kvalificere sin filantropiske indsats, og vil gennem sit virke bidrage til social og miljømæssig ansvarlighed og til at udbrede kendskabet til dette.

Oxford Research har i 2011 gennemført en ekstern evaluering af Realdanias filantropiske strategi, baseret på FN’s PSI-principper (Principles for Social Investments). Det er evaluators vurdering: ”at Realdania overordnet set lever op til FN’s principper for sociale investeringer. Baggrunden for denne konklusion er dels undersøgelsen blandt bevillingsmodtagere og dels interview med eksterne eksperter, interessenter samt medarbejdere hos Realdania.

Realdania arbejder løbende for at fremme Global Compact­principperne. I 2014 tog Realdania sammen med Bygherreforeningen initiativ til – og tilsluttede sig i 2015 – et charter for  byggebranchens samfundsansvar, der er baseret på Global Compact­ principperne. Chartret skal bidrage til bedre arbejdsforhold, bæredygtighed, samarbejde og interessentdialog i den ca. 200 mia. kr. store ejen­doms­, bygge­ og anlægsbranche i Danmark. 

Ligeledes arbejder Realdania, på basis af en treårig samarbejdsaftale indgået i 2013, med Global Compact om at skabe en platform for filantropiske fonde og foreninger inden for rammen af Global Compact. 
 
Særligt når det gælder etik og respekt er Realdania kommet langt. Mange respondenter i evalueringen opfatter Realdania som en solid samarbejdspartner med fin forståelse for værdien af partnerskaber og langsigtet samarbejde.”

Realdania har igangsat et udviklingsarbejde, der skal styrke vores samfundsansvar. Dette særligt i sammenhænge, hvor Realdania bidrager med filantropiske aktiviteter, er bygherre, driftsherre, investor og i det daglige arbejde. Arbejdet forventes at munde ud i en handlingsplan for samfundsansvar i 2016.

Derudover tester Realdania nye bæredygtige prin­cipper og materialer i en række konkrete filantropiske projekter som CO2­husene i Nyborg, Det Åndbare Hus og en række innovationsprojekter i byggeriet.

FN´s Global Compact principper

Læs vores Communication on Engagement til FN’s Global Compact, som er en rapportering til vores interessenter om vores arbejde med implementering og udbredelse af FN’s Global Compact principper:

Communication on Engagement: UN Global Compact

Læs mere på  FN´s hjemmeside 
Principals for Social Investments (pdf)

 

{{ title }}

{{ description }}