x

Realdania har tilsluttet sig FN’s Global Compact som Civil Society Organization i kategorien ”fonde” og har tilsluttet sig de særlige principper for sociale investeringer (PSI). Principperne for sociale investeringer drejer sig om, at den filantropiske indsats skal være målrettet, ansvarsbevidst, respektfuld og etisk.
 
Realdania vil inden for rammerne af Global Compact arbejde for: 

  • at implementere principperne for sociale investeringer i Realdanias virke,
  • at arbejde for princippernes fremme i danske, nordiske og europæiske filantropiske netværk.
    Realdania vil gennem dette arbejde kvalificere sin filantropiske indsats, og vil gennem sit virke bidrage til social og miljømæssig ansvarlighed og til at udbrede kendskabet til dette.

Oxford Research har i 2011 gennemført en ekstern evaluering af Realdanias filantropiske strategi, baseret på FN’s PSI-principper (Principles for Social Investments). Det er evaluators vurdering: ”at Realdania overordnet set lever op til FN’s principper for sociale investeringer. Baggrunden for denne konklusion er dels undersøgelsen blandt bevillingsmodtagere og dels interview med eksterne eksperter, interessenter samt medarbejdere hos Realdania.

Realdania arbejder løbende for at fremme Global Compact-principperne. I 2014 tog Realdania sammen med Bygherreforeningen initiativet til et charter for byggebranchens samfundsansvar, der er baseret på Global Compact-principperne. Chartret skal bidrage til bedre arbejdsforhold, bæredygtighed, samarbejde og interessentdialog i den ca. 200 mia. kr. store ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark.

Realdania har igangsat et udviklingsarbejde, der skal styrke vores samfundsansvar. Dette særligt i sammenhænge hvor Realdania bidrager med filantropiske aktiviteter, er bygherre, driftsherre, investor og i det daglige arbejde. Arbejdet er i 2016 mundet ud i en intern handlingsplan for samfundsansvar. Handlingsplanen tager udgangspunkt i fire temaer: klima- og miljø, socialt ansvar, antikorruption og transparens, samt menneskerettigheder og arbejdsvilkår. Temaerne repræsenterer de områder, vi har valgt at lægge særlig vægt på de kommende år. 

FN´s Global Compact principper

Læs vores Communication on Engagement til FN’s Global Compact, som er en rapportering til vores interessenter om vores arbejde med implementering og udbredelse af FN’s Global Compact principper:

2017  Communication on Engagement: UN Global Compact

2015 Communication on Engagement: UN Global Compact

Læs mere på  FN´s hjemmeside 

Principals for Social Investments (pdf)

 

{{ title }}

{{ description }}