x

En historie om at hjælpe

Historien om Realdania trækker rødder langt tilbage i tiden. Det er historien om en halv by, der brændte ned til grunden i 1795, hvorfra realkreditten opstod fra asken som en låneform, der kunne hjælpe byen med at komme på fode igen. Og derfra er det historien om foreningen Realdania, der i dag vil skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

1795: København brænder

Fredag den 5. juni 1795 kl. 15 bryder en brand ud sydøst for Kongens Nytorv. Branden breder sig og hærger weekenden over og først hen på eftermiddagen søndag den 7. juni bliver den slukket, efter flammehavet fortærede Sankt Nicolai Kirke og omkring tusinde huse.

Få havde regnet med, at ilden skulle få afgørende betydning for Danmarkshistorien og det, som vi i Realdania kalder for det byggede miljø. 

Flammernes hærgen gjorde, at næsten en fjerdedel af byens indbyggere stod uden tag over hovedet. Så behovet for boliger og billige måder at begynde nybyggerier var akut. 

Københavns brand 1795

 


1797: Realkreditten fødes fra asken

To år senere kom en løsning, der kunne dække behovet: En gruppe velhavende københavnere stifter Danmarks første kreditforening, Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn, med det formål at finansiere genopbygningen af København ved at tilbyde borgerne billige obligationslån med sikkerhed i fast ejendom. 

Dengang som i dag skulle modtagerne af lånene være medlemmer af foreningen bag realkreditinstituttet, og de skulle være villige til solidarisk at hæfte for gælden. 

Det er startskuddet til de realkreditforeninger som Realdania er vokset ud af.


1851 - 1972: En fusion af flere realkreditinstitutter

Vi udspringer fra Østifternes Kreditforening, der blev stiftet i midten af det 19. århundrede som ét af flere realkreditinstitutter. Østifternes Kreditforening eksisterede som selvstændigt institut i godt 120 år, men konkurrencen om at tilbyde ejere af fast ejendom de bedste lånemuligheder førte til, at kreditforeningen i 1972 fusionerede med en række andre kreditforeninger og skabte den landsdækkende Kreditforeningen Danmark og Realkredit Danmark. 

Foreningen er fra starten en forening med medlemsdemokrati ganske som Realdania er det den dag i dag.

Østifternes Kreditforening

 


1993: Realdania bliver en realitet

I 1993 ændrede Kreditforeningen Danmark form og delte sig i en forening, et holding-selskab og et aktieselskab. Foreningen fik navnet Foreningen Realdanmark, som i dag er Realdania.


2000: Realdania opstår

Den 2. oktober 2000 solgte foreningen sine realkreditaktiviteter og bankaktiviteter til Danske Bank, idet RealDanmark Holding fusionerede med Danske Bank.

Før salget af Realkredit Danmark havde foreningen Realdanmark en basiskapital på knap 10,5 milliarder kroner. Ifølge loven måtte pengene fra salget ikke blive udbetalt til dem, der faktisk ejede foreningen: Medlemmerne. 

I stedet blev pengene brugt til at etablere Realdanias egenkapital, og det blev besluttet at oprette Realdania med det formål at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.  

Foreningen ændrer navn til Realdania.

Foreningen holder op med at drive finansiel virksomhed og skifter fokus til at blive en almennyttig filantropisk forening med medlemsdemokrati. Den filantropiske virksomhed drives fortsat på basis af investeringsvirksomhed.

I perioden 2000-2023 støtter Realdania ca. 5.000 små og store projekter over hele landet og bidrager med mere end 23,1 mia. kr.

På den måde får også fremtidens generationer gavn af pengene. Som mission skal foreningen skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

20 års jubilæum i 2020

I 2020 var det 20 år siden, at vi begyndte vores filantropiske arbejde. Målet og opgaven har i alle årene været at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – i hele Danmark.

Tag med på en rejse gennem de første 20 år fortalt gennem en række udvalgte projekter på den interaktive tidslinje.

Historisk tidslinje

 

 

Realdania, Jarmers Plads 2 set fra Ørstedsparken

 

Hvad er en kreditforening?

En kreditforening er en sammenslutning af låntagere, der ved at hæfte solidarisk og give sikkerhed i form af fast ejendom har kunnet opnå fastforrentede, langsigtede lån på særlig gunstige betingelser.

Foreningerne, der har været specielt succesfulde i Danmark, fik hurtigt stor betydning for finansieringen af fast ejendom.