x

Netværk med nærvær og indsigt: Realdania Debat

Realdania Debat er din direkte vej til viden og debat om det byggede miljø – et professionelt netværk, der har fokus på at udvikle de fysiske rammer for vores hverdag. Vi er 1.200 særligt udvalgte beslutningstagere og ejendomsejere, der mødes 2-3 gange om året for at få ny viden og diskutere arkitektur, byplanlægning, bæredygtighed, bygningskultur, boligkvalitet, byggeriets fremtid, det åbne land, domicilbyggeri og meget mere.

Mere om Realdania Debat

Mere om Realdania Debat

Realdania Debat består af seks faglige fora for beslutningstagere og ejendomsejere, som inviteres til særlige arrangementer hos Realdania med fokus på viden om bygningsarven, byernes kvaliteter og byggeriets fremtid. I Realdania Debat er du en del af et professionelt netværk, hvor du får adgang til relevant ny viden, og du kan drøfte netop de problemstillinger, der har relevans for den ejendomstype, du ejer eller repræsenterer.

Realdania Debat består af seks faglige fora for beslutningstagere og ejendomsejere, som inviteres til særlige arrangementer hos Realdania med fokus på viden om bygningsarven, byernes kvaliteter og byggeriets fremtid. I Realdania Debat er du en del af et professionelt netværk, hvor du får adgang til relevant ny viden, og du kan drøfte netop de problemstillinger, der har relevans for den ejendomstype, du ejer eller repræsenterer.

Realdania Debat skal inspirere til udvikling

Vi vil inspirere og kvalificere de medlemmer, der er tilknyttet Realdania Debat til at engagere sig i at udvikle og forbedre det byggede miljø i Danmark. På denne måde understøtter vi den filantropiske forening Realdanias arbejde for at skabe mere livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Vi ønsker desuden at fremme netværket, og dermed udvekslingen af idéer og erfaringer på tværs af brancher og geografi.

Bag Realdania Debat står foreningen Realdania

Den filantropiske forening Realdania vil øge livskvaliteten i det byggede miljø. Det gør vi ved at fremme viden og dialog, som bidrager til at udvikle vores menneskeskabte omgivelser.

Realdania Debats seks faglige netværk er med til at opfylde foreningens overordnede formål ved at formidle viden og understøtte dialogen mellem udvalgte repræsentanter for alle dele af det byggede miljø i Danmark.

 

Sådan bliver du medlem

Sådan bliver du medlem

Hvis du er ledende repræsentant for en virksomhed eller organisation, der ejer én eller flere ejendomme, og er mere end almindeligt interesseret i det byggede miljø, kan du anmode om at blive tilknyttet et af Realdania Debats faglige netværk.

Hvis du er ledende repræsentant for en virksomhed eller organisation, der ejer én eller flere ejendomme, og er mere end almindeligt interesseret i det byggede miljø, kan du anmode om at blive tilknyttet et af Realdania Debats faglige netværk.

Bliv en del af Realdania Debat

Realdania Debat består af 1.200 beslutningstagere fra det byggede miljø, der er organiseret i seks netværk, som vi kalder debatfora. Hvert af vores seks debatforum består af 150-300 ejendomsejere og ledende repræsentanter for en virksomhed eller organisation, der ejer én eller flere ejendomme. 

Hvert forum inviterer med mellemrum potentielt nye aktører til at blive en del af dette forums aktiviteter.

 

Send en anmodning

Du har mulighed for at sende en anmodning til os. Den ejendomstype, som du ejer eller repræsenterer, afgør hvilket forum du tilhører. 

Når du anmoder om at blive tilknyttet Realdania Debat, er vi derfor meget interesseret i at vide, hvilken type ejendom, du repræsenterer. Vi anbefaler desuden, at du skriver lidt om dig selv og fortæller, hvilken motivation, du har for at blive en del af Realdania Debat.

 

Hvilken ejendomstype repræsenterer du?

Almen Boligforum: Du er organisationsformand, afdelingsformand eller administrativ leder i en almen boligorganisation, der ejer én eller flere ejendomme.

Byudviklingsforum: Du er borgmester i en af landets kommuner.

Ejerboligforum: Du ejer en bolig, og du er administrativ leder eller bestyrelsesformand i en virksomhed, der udvikler privatboliger.

Erhvervsforum: Du er ejer, administrativ leder eller bestyrelsesformand i en virksomhed, der ejer én eller flere erhvervsejendomme. 

Landbrugsforum: Du er ejer, administrativ leder eller bestyrelsesformand i en virksomhed, der ejer en eller flere landbrugsejendomme.  

Privat Boligforum: Du er ejer, administrativ leder eller bestyrelsesformand i en virksomhed, der ejer en eller flere private boligudlejningsejendomme. 

Det er gratis at være tilknyttet og deltage i Realdania Debats aktiviteter.

 

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at blive tilknyttet Realdania Debat eller gerne vil vide mere, kan du sende en mail til medlemschef Heidi Lausen Purup på hlp@realdania.dk.

Kontakt os

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om din tilknytning til Realdania Debat eller det næste møde i dit forum, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det gælder også, hvis du bare gerne vil vide mere om de faglige netværk og debat i Realdania.

Hvis du har spørgsmål om din tilknytning til Realdania Debat eller det næste møde i dit forum, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det gælder også, hvis du bare gerne vil vide mere om de faglige netværk og debat i Realdania.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os: 

Heidi Purup Lausen
Medlemschef

Mail: hlp@realdania.dk
Telefon: 8175 0603

Anja Bøggild
Projektleder

Mail: anb@realdania.dk
Telefon: 7011 6666

Helene Lassen
Projektleder

Mail: hla@realdania.dk
Telefon: 7011 6666

Marie á Rogvi
Projektleder

Mail: mro@realdania.dk
Telefon: 7011 6666

Susanne Bøcker
Projektleder

Mail: srb@realdania.dk 
Telefon: 7011 6666

Vælg det forum, som du vil vide mere om...

{{ section.Headline }}

x

{{ selectedSection.Headline }}

{{ news.Title }}

Vis flere artikler

Vis flere debatmøder