x
Mere om Realdania Debat

Mere om Realdania Debat

Realdania Debat er den direkte vej til viden og debat om det byggede miljø. Et netværk for medlemmer med meninger, der åbent og fremadrettet diskuterer arkitektur, byplanlægning, det åbne land, boligkvalitet, domicilbyggeri og meget mere.

Realdania Debat er den direkte vej til viden og debat om det byggede miljø. Et netværk for medlemmer med meninger, der åbent og fremadrettet diskuterer arkitektur, byplanlægning, det åbne land, boligkvalitet, domicilbyggeri og meget mere.

Realdania Debat består af seks faglige fora for beslutningstagere og ejendomsejere, som inviteres til særlige arrangementer hos Realdania. Hvert forum afholder bl.a. et årligt debatmøde, hvor aktuelle problematikker fra det byggede miljø drøftes med engagerede oplægsholdere og meningsdannere. Vi perspektiverer debatten med besigtigelser af konkrete eksempler på inspirerende og tankevækkende arkitektur.

Hvorfor Realdania Debat?

I Realdania Debat bliver du en del af et professionelt netværk, der har fokus på viden om bygningsarven, byernes kvaliteter og byggeriets fremtid. Du får mulighed for at drøfte netop de problemstillinger, der har relevans for den ejendomstype, du ejer eller repræsenterer, og får adgang til relevant ny viden.

Målet er at inspirere og kvalificere medlemmerne til at engagere sig i udvikling og forbedring af det byggede miljø i Danmark. På den måde er Realdania Debats mission den samme som Realdanias – at skabe mere livskvalitet gennem det byggede miljø.

Vi ønsker samtidig at fremme netværket blandt medlemmerne, og dermed udvekslingen af idéer og erfaringer på tværs af brancher og geografi.

Sådan bliver du medlem

Sådan bliver du medlem

Hvis du vil bidrage til debatten, ejer eller repræsenterer fast ejendom og er mere end almindeligt interesseret i det byggede miljø, kan du anmode om at blive medlem af et af Realdania Debats faglige netværk.

Hvis du vil bidrage til debatten, ejer eller repræsenterer fast ejendom og er mere end almindeligt interesseret i det byggede miljø, kan du anmode om at blive medlem af et af Realdania Debats faglige netværk.

For at blive medlem skal du eje eller være ledende medarbejder i en virksomhed, der ejer én eller flere ejendomme. Ejendomstypen er afgørende for, hvilket forum du tilhører. 

Den ejendom, du repræsenterer, skal enten være et almennyttigt boligbyggeri (Almen Boligforum), en privat ejerbolig (Ejerboligforum), en erhvervsejendom (Erhvervsforum, en landbrugsejendom (Landbrugsforum) eller en privat boligudlejningsejendom (Privat Boligforum). Er du borgmester i en af landets kommuner, kan du blive medlem af Byudviklingsforum.
 
Medlemskab og deltagelse i Realdania Debats arrangementer er gratis.

Hvis du er interesseret i at blive medlem eller gerne vil vide mere, kan du sende en mail med anmodning om medlemskab til medlemschef Heidi Lausen Purup på hlp@realdania.dk.

Kontakt os

Kontakt os

Har du spørgsmål til dit medlemskab eller det næste møde i dit forum, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det gælder også, hvis du bare gerne vil vide mere om de faglige netværk og debat i Realdania.

Har du spørgsmål til dit medlemskab eller det næste møde i dit forum, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det gælder også, hvis du bare gerne vil vide mere om de faglige netværk og debat i Realdania.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os: 

Heidi Purup Lausen
Medlemschef

Ring: 81 75 06 03
Skriv: hlp@realdania.dk


Anja Bøggild
Projektleder

Skriv: anb@realdania.dk


Marie á Rogvi
Projektleder

Skriv: mro@realdania.dk


Helene Lassen
Projektleder

Skriv: hla@realdania.dk

Filtrer på ...

{{ section.Headline }}

x

{{ selectedSection.Headline }}

{{ news.Title }}

Vis flere artikler

Vis flere debatmøder