x

Realdania Debat

Realdania Debat er den direkte vej til viden og debat om det byggede miljø. Et netværk for medlemmer med meninger, der åbent og fremadrettet diskuterer arkitektur, byplanlægning, bæredygtighed, det åbne land, boligkvalitet, domicilbyggeri og meget mere.

Mere om Realdania Debat

Mere om Realdania Debat

Realdania Debat er den direkte vej til viden og debat om det byggede miljø. Et netværk for medlemmer med meninger, der åbent og fremadrettet diskuterer arkitektur, byplanlægning, det åbne land, boligkvalitet, domicilbyggeri og meget mere.

Realdania Debat er den direkte vej til viden og debat om det byggede miljø. Et netværk for medlemmer med meninger, der åbent og fremadrettet diskuterer arkitektur, byplanlægning, det åbne land, boligkvalitet, domicilbyggeri og meget mere.

Realdania Debat består af seks faglige fora for beslutningstagere og ejendomsejere. Hvert forum afholder to debatmøder årligt, hvor aktuelle problematikker fra det byggede miljø drøftes med engagerede oplægsholdere og meningsdannere. Vi perspektiverer debatten med besigtigelser af konkrete eksempler på inspirerende og tankevækkende arkitektur.

Hvorfor Realdania Debat?

I Realdania Debat bliver du en del af et professionelt netværk, der har fokus på viden om bygningsarven, byernes kvaliteter og byggeriets fremtid. Du får mulighed for at drøfte netop de problemstillinger, der har relevans for den ejendomstype, du ejer eller repræsenterer.

Målet er at inspirere og kvalificere medlemmerne til at engagere sig i udvikling og forbedring af det byggede miljø i Danmark. På den måde er Realdania Debats mission den samme som Realdanias – at skabe mere livskvalitet gennem det byggede miljø.

Vi ønsker samtidig at fremme netværket blandt medlemmerne, og dermed udvekslingen af idéer og erfaringer på tværs af brancher og geografi.

Sådan bliver du medlem

Sådan bliver du medlem

Hvis du vil bidrage til debatten, ejer eller repræsenterer fast ejendom og er mere end almindeligt interesseret i det byggede miljø, kan du anmode om at blive medlem af et af Realdania Debats faglige netværk.

Hvis du vil bidrage til debatten, ejer eller repræsenterer fast ejendom og er mere end almindeligt interesseret i det byggede miljø, kan du anmode om at blive medlem af et af Realdania Debats faglige netværk.

For at blive medlem skal du eje eller være ledende medarbejder i en virksomhed, der ejer én eller flere ejendomme. Ejendomstypen er afgørende for, hvilket forum du hører til i. 

Den ejendom, du repræsenterer, skal enten være et almennyttigt boligbyggeri (Almen Boligforum), en privat ejerbolig (Ejerboligforum), en erhvervsejendom (Erhvervsforum, en landbrugsejendom (Landbrugsforum) eller en privat boligudlejningsejendom (Privat Boligforum). Er du borgmester i en af landets kommuner, kan du blive medlem af Byudviklingsforum.
 
Medlemskab og deltagelse i Realdania Debats arrangementer er gratis.

Hvis du er interesseret i at blive medlem eller gerne vil vide mere, kan du sende en mail med anmodning om medlemskab til medlemschef Heidi Lausen Purup på hlp@realdania.dk.

Kontakt os

Kontakt os

Har du spørgsmål til dit medlemskab eller det næste møde i dit forum, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det gælder også, hvis du bare gerne vil vide mere om de faglige netværk og debat i Realdania.

Har du spørgsmål til dit medlemskab eller det næste møde i dit forum, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det gælder også, hvis du bare gerne vil vide mere om de faglige netværk og debat i Realdania.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os: 

Heidi Purup Lausen
Medlemschef
Ring: 81 75 06 03
Skriv: HLP@realdania.dk

Anja Bøggild
Projektleder
Skriv: ANB@realdania.dk

Marie á Rogvi
Projektleder
Skriv: MRO@realdania.dk

Rasmus Jakobsen
Projektleder
Skriv: RJA@realdania.dk

Filtrer på ...

Almen bolig

Byudvikling

Ejerbolig

Erhverv

Landbrug

Privat boligudlejning

x

Almen bolig

Almen Boligforum er Realdania Debats mødested for ledende politiske eller administrative medarbejdere i almene boligorganisationer.

I Almen Boligforum handler det om, hvordan man skaber god arkitektur, optimal drift, mangfoldighed og et sprudlende beboerdemokrati i almene boliger.

 Medlemmerne bidrager til debatten om eksisterende og fremtidigt boligbyggeri med engagement og vilje til at løfte kvaliteten i det almene byggeri. 

Debatkomitéen for Almen Boligforum Medlemsliste (kræver login)
x

Byudvikling

Byudviklingsforum har udvikling af byer og landskaber på dagsordenen. Medlemmerne er borgmestre med interesse for alt det, der vedrører byernes udvikling.

 Debatten handler om arkitektur, byrum, planlægning, lovgivning, forretningsmuligheder og borgerinddragelse – alt det, der giver tilfredse borgere og en god økonomi.

 Bliv medlem af Byudviklingsforum og tag del i et eksklusivt netværk af engagerede borgmestre.

Debatkomitéen for Byudviklingsforum Medlemsliste (kræver login)
x

Ejerbolig

Ejerboligforum er et professionelt netværk for medlemmer, som arbejder med at udvikle, bygge og markedsføre fremtidens ejerboliger.

 Ejerboligforum sætter fokus på nye boligformer, bosætningsmønstre, livskvalitet og ejerboligens status i den danske boligmasse.

Debatkomitéen for Ejerboligforum Medlemsliste (kræver login)
x

Erhverv

Erhvervsforum er Realdania Debats mødested for ejere af eller ledende medarbejdere i virksomheder, der ejer én eller flere erhvervsejendomme.

Erhvervsforum er et fagligt netværk, der giver direkte adgang til en aktuel debat og den nyeste viden om bæredygtigt erhvervsbyggeri.

Det handler blandt andet om, hvordan arkitektur og god bygningskvalitet bidrager til både branding og bundlinje. Medlemmerne i Erhvervsforum er mere end almindeligt interesserede i det byggede miljø og er ejere af eller ledende medarbejdere i virksomheder, der ejer én eller flere erhvervsejendomme.

Debatkomitéen for Erhvervsforum Medlemsliste (kræver login)
x

Landbrug

Landbrugsforum er Realdania Debats mødested for ejere og ledere af professionelle landbrug.

I Landbrugsforum sætter vi de hastige forandringer i landbrugets vilkår til debat. Det handler om nytænkning af og større bevidsthed om landbrugsarkitektur, kulturarv og forvaltning af det åbne land. 

Medlemmerne er ejere og ledere af professionelle landbrug. Bliv medlem af Landbrugsforum og få indblik i nye forretningsområder, innovativ landbrugsarkitektur og nye byggemetoder.

Debatkomitéen for Landbrugsforum Medlemsliste (kræver login)
x

Privat boligudlejning

Privat Boligforum er Realdania Debats mødested for ledende medarbejdere i private boligudlejningsvirksomheder og andelsboligforeninger.

I Privat Boligforum handler det om mere end velværelser og samtalekøkkener. Her sættes livet i og mellem husene også til debat.

Privat Boligforum viser vejen til attraktive udlejningsboliger med glade lejere og sund økonomi. Medlemmerne er ledende medarbejdere i private boligudlejningsvirksomheder og andelsboligforeninger. 

Debatkomitéen for Privat Boligforum Medlemsliste (kræver login)

Vis flere artikler

Vis flere debatmøder