Bestyrelsen

Visning
 • Bestyrelsen
 • Michael Brockenhuus-Schack Formand


  Michael Brockenhuus-Schack Formand
  Ansættelsessted: Giesegaard
  Titel: Formand
  Fødselsår: 1960
  Uddannelse: HA, cand.agro.
  Tillidshverv: Direktionsmedlem i:
  Giesegaard Handelsselskab ApS
  WEBS ApS

  Medlem af bestyrelsen for:
  Axel B. Lange A/S (formand)
  Carlsen-Langes Legatstiftelse (formand)
  Det Classenske Fideicommis
  Donau Agro ApS
  FBS A/S (formand)
  Friends of the Countryside
  Jagtejendommen i Trend Skov
  Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond (formand)
  Pensionskassen for tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis (afviklingskasse)
  Promilleafgiftsfonden for landbrug (formand)
  Realdania (formand)

 • Carsten With Thygesen Næstformand


  Carsten With Thygesen Næstformand
  Ansættelsessted: Chrisca Holding AS
  Titel: Næstformand
  Fødselsår: 1964
  Uddannelse: Cand. silv. (forstkandidat) HD i finansiering og kreditvæsen Executive MBA
  Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for:
  Absalon Invest (formand)
  Aktieselskabet Rold Skov Savværk (formand)
  Arkitektskolen Aarhus
  A/S Lindenborg Gods (næstformand)
  A/S Lindenborg Skovselskab (formand)
  Chrisca Holding A/S
  Formand for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur, Fokus, Merkur, Pareto, Penta og Safe
  Investeringsforeningen Formuepleje (formand)
  Kapitalforeningen Absalon Invest (formand)
  Karen og Karl Buttenschøns Familiefond
  Markedsmodningsfonden (formand)
  Realdania (næstformand)
  Skov og Landskab, Københavns Universitet
  Skovrådet (formand)
  3PS A/S

 • Palle Adamsen


  Palle Adamsen Cand.scient.adm.
  Ansættelsessted: Lejerbo
  Fødselsår: 1961
  Uddannelse: Cand.scient.adm.
  Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for:
  Boligselskabernes Landsforening (formand)
  Bygherreforeningen Danmark
  Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (formand)
  Realdania
  Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

 • Per Feldthaus


  Per Feldthaus Arkitekt MAA MBA-Byg
  Ansættelsessted: SIGNAL arkitekter ApS
  Fødselsår: 1959
  Uddannelse: Arkitekt MAA MBA-Byg
  Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for:
  Ejendomsselskabet Ørestaden ApS (formand)
  Realdania

 • Mette Kynne Frandsen


  Mette Kynne Frandsen Arkitekt MAA MBA-Byg
  Fødselsår: 1960
  Uddannelse: Arkitekt MAA MBA-Byg
  Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for:
  Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (næstformand)
  DI’s forretningsudvalg
  DI’s hovedbestyrelse
  Investeringsforeningen Maj Invest
  Realdania
  Rådgiverne - DI’s branchefællesskab for rådgivervirksomheder (formand)

 • Pernille Rüsz Bloch


  Pernille Rüsz Bloch Cand. jur.
  Ansættelsessted: Advokaterne Nupark
  Fødselsår: 1962
  Uddannelse: Cand. jur.
  Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for:
  Advokatforeningen for Holstebro Retskreds
  Kirkens Korshær Holstebro
  Operaen i Midten (formand)
  Realdania

 • Lars Krarup


  Lars Krarup Slagter
  Ansættelsessted: Herning Kommune
  Fødselsår: 1972
  Uddannelse: Slagter
  Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for:
  Kombit A/S
  Kommunekredit
  Kommunernes Landsforening
  Realdania
  Sport Event Denmark (formand)

 • Gunde Odgaard


  Gunde Odgaard Cand. scient. pol. Aarhus Universitet Master of Economics, m.econ. UCD, Irland
  Ansættelsessted: Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)
  Fødselsår: 1963
  Uddannelse: Cand. scient. pol. Aarhus Universitet Master of Economics, m.econ. UCD, Irland
  Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for:
  Byggeriets Evaluerings Centers Fond
  Byggeriets Videncenter
  Child Learn India
  Realdania
  Players Social Responsibility

 • Niels Roth


  Niels Roth Cand.polit.
  Fødselsår: 1957
  Uddannelse: Cand.polit.
  Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for:
  Arvid Nilssons Fond
  Fast Ejendom Danmark A/S (formand)
  Friheden Invest A/S (formand)
  Investeringsforeningen SmallCap Danmark (formand)
  Realdania
  SmallCap Danmark A/S (formand)
  TK Development A/S (formand)

 • Majken Schultz


  Majken Schultz Cand.scient.pol., Ph.D.
  Ansættelsessted: Copenhagen Business School Said Business School, Oxford University, International Research Fellow
  Fødselsår: 1958
  Uddannelse: Cand.scient.pol., Ph.D.
  Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for:
  Bang & Olufsen A/S
  Danish Crown A/S
  Danske Spil A/S
  Realdania

 • Helle Søholt


  Helle Søholt Arkitekt MAA, Arkitektskolen i København M.Arch., Uni. of Washington
  Ansættelsessted: Gehl Architects
  Fødselsår: 1972
  Uddannelse: Arkitekt MAA, Arkitektskolen i København M.Arch., Uni. of Washington
  Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for:
  Gehl Institute
  Realdania