x

Realdanias persondatapolitik

I Realdania prioriterer vi databeskyttelse højt. Hvad enten du er medlem af Realdania, ansøger om filantropiske bevillinger, er gæst på vores hjemmesider eller på anden måde er i kontakt med Realdania, indsamler og behandler vi altid personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger. Du kan læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger nedenfor i Realdanias persondatapolitik.

Read our Privacy Policy in English

Senest opdateret den 24. januar 2023

Realdanias persondatapolitik er inddelt i nedenstående afsnit.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
2. Realdanias behandling af personoplysninger om

a. Medlemmer
b. Ansøgere
c. Abonnementer på nyhedsmails
d. Besøgende på Facebook
e. Deltagere i arrangementer 
f.  Deltagere i quizzer og konkurrencer
g. Mulige medlemmer og øvrige interessenter
h. Hjemmesidebesøgende (cookies) 

3. Sikkerhed
4. Dine rettigheder

Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i pkt. 2, afhængigt af din relation til Realdania. Pkt. 1, 3 og 4 gælder for alle, vi behandler personoplysninger om.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V
CVR: 55 54 22 28
Tlf. 70 11 66 66
realdania@realdania.dk


2. Realdanias behandling af personoplysninger

Realdania indsamler og behandler personoplysninger om medlemmer til en række formål, herunder: 

 • Tilmelding til nyhedsmail og markedsføring
 • Deltagelse ved arrangementer
 • Sende e-mails og post via digitale postkasser som foreskrevet i indgåede aftaler
 • Udsendelse af brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Realdania
 • Markedsføring i øvrigt, herunder annoncering
 • Udsendelse af julekort
 • Log-in på hjemmesiden
 • Rabatkuponer
 • Sikre, at vores oplysninger om dig er ajourførte
 • Sikre, at du ejer fast ejendom
 • Identifikation af kandidater til Realdanias repræsentantskab i forbindelse med vores demokratiske proces
 • Medlemsundersøgelser
 • Fremsendelse af påmindelser, servicemeddelelser og reminders
 • Sikre, at du ikke indgår i rekrutteringskampagner, når du allerede er medlem
 • Optagelse og transskribering af valgmøder, debatmøder, repræsentantskabsmøder og arrangementer generelt m.v., med henblik på at dokumentere og forbedre møderne 
 • Sikre overholdelse af vores vedtægter, herunder fastslå dit ejerskab af fast ejendom

De personoplysninger, som vi indsamler om vores medlemmer, er bl.a. navn, titel, CV, firma, adresse, mail, telefonnumre, CPR-nummer, optagelse af møder og arrangementer m.m. Oplysningerne indsamles, når du giver dem til os. Disse oplysninger bruger vi blandt andet til at indmelde dig i foreningen Realdania, når du tilmelder dig nyhedsbreve og i forbindelse med arrangementer - eller for at sende dig brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Realdania.
CPR-nummeret hjælper os til at identificere dig 100 %, så vi kan sikre os, at vi har korrekte oplysninger om dig. Vi er koblet op mod CPR-registeret, hvor vi dagligt får information om flytning, køb og salg af bolig samt dødsfald. Det er nemlig, ifølge Realdanias vedtægter, et krav, at man ejer fast ejendom for at være medlem, og vi skal til enhver tid sikre os, at dette bliver overholdt.

Vi bruger kun dine personoplysninger til at sende medlemstilbud, hvis du er medlem og udtrykkeligt har givet dit samtykke. Dog kan vi, hvis lovgivningen tillader det, kontakte dig uden først at indhente dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere mails eller andre oplysninger fra os. 
Hvis du er medlem af Realdania og besøger realdania.dk via nyhedsbrevet Medlemsnyt, indsamler vi også herigennem oplysninger om dit besøg for at kunne målrette de informationer, som du modtager, så de i videst muligt omfang passer til dine interesser.

I forbindelse med Realdanias demokratiske proces, hvor der søges kandidater til Realdanias repræsentantskab, bruger vi dine oplyste data samt dine offentligt tilgængelige informationer såsom arbejdsplads, stilling og tillidshverv via fx Google-søgninger og sociale medier. Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Repræsentantskabet vælges blandt Realdanias medlemmer.
 
I forbindelse med din anmodning om medlemskab og i dit løbende medlemskab behandler Realdania i visse tilfælde dit CPR-nummer og dine kontaktoplysninger med henblik på at identificere dig 100 %, så vi kan sikre os, at vi har korrekte oplysninger om dig, samt for at sikre, at du er ejer af fast ejendom. I tilfælde af, at du ikke selv har givet Realdania den nødvendige dokumentation for at kunne fastslå dit ejerskab af fast ejendom, kan Realdania anvende dit CPR-nummer og/eller kontaktoplysninger med henblik på i stedet at fastslå dette via offentlige registre (så som CPR-registeret, IDQ, BIQ og Tinglysning). Via de nævnte offentlige registre kan vi indhente oplysninger om adresseændringer, navneændringer, besiddelse af fast ejendom og dødsforhold. Det gør vi som nævnt med det formål at sikre, at du ejer fast ejendom, hvilket er et krav for at være medlem jf. vores vedtægter.
 
Realdania og din digitale postkasseudbyder (f.eks. e-Boks eller Netcompany) er i visse tilfælde også nødt til at behandle dit CPR-nummer som en forudsætning for, at du kan modtage beskeder i din digitale postkasse. 
 

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende: 

 • Registrere dig som medlem i Realdania, for at opfylde og administrere medlemskabet samt for at overholde vores vedtægter (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b)) 
 • Samtykke i forhold til udsendelse af nyhedsmails og markedsføring (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a))
 • Legitim interesse i at kunne udarbejde statistik, foretage undersøgelser, forbedre samt udvikle vores tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at kunne udsende kundetilfredshedsundersøgelser og julekort (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Behandling af dit CPR-nummer sker på baggrund af dit samtykke (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2), herunder med henblik på at tjekke, hvorvidt du ejer fast ejendom via offentligt tilgængelige registre samt for at sende dig post via dine digitale postkasser som nærmere beskrevet ovenfor
 • Legitim interesse i at sikre, at du ikke indgår i markedsføringskampagner, når du allerede er medlem (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at opsætte annoncer på Facebook fra Realdania på baggrund af din e-mailadresse og din interesse i Realdania (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at optage og transskribere valgmøder, debatmøder, repræsentantskabsmøder og arrangementer generelt m.v., med henblik på at dokumentere og forbedre møderne (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at sende en hashet e-mailadresse til Facebook, som vi har fået fra dig i andre sammenhænge (fx fordi du er medlem eller i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev) samt oplysning om din interesse i Realdania. Facebook anvender herefter den hashede e-mailadresse til at målrette markedsføring mod andre Facebook-brugere, der har tilsvarende interesser som dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)). Du har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os. Derudover kan du gøre indsigelse over for Facebook ved at ændre dine indstillinger på Facebook, og deaktivere ”Facebook Custom Audiences”, ved at følge instruktionerne på følgende link: facebook.com/settings/?tab=ads#_. Du kan derudover læse mere om Facebooks behandling af dine personoplysninger, herunder Facebooks brug af cookies til at skabe profiler og markedsføre sig, via dette link: facebook.com/about/privacy. Vi henviser i øvrigt til afsnit 2.d ”Besøgende på Facebook” nedenfor, der gælder for Realdania og Facebooks behandling af dine personoplysninger i tilfælde af, at du besøger Realdanias fanside på Facebook samt beskriver det generelle dataansvar for Realdania og Facebook. 
 • Samfundets interesse for at videregive oplysninger til distributionsselskaber med henblik på at distributionsselskaberne kan overholde deres retlige forpligtelser fx i form af adressevask ifm. tilmelding af nyhedsbreve (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (e)).
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)
 • Retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c))

 

Læs mere om foreningen her

Videregivelse og overladelse

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har givet samtykke til det. De informationer, som Realdania indsamler fra medlemmer, sælges eller videregives ikke til tredjeparter uden forudgående samtykke.

Det kan dog, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (e) eller som følge af vores legitime interesse i at fastlægge eller forsvare os mod retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, distributionsselskaber, advokater eller politiet.

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af en kontrakt med Realdania leverer relevante ydelser fx, IT-leverandører, medlemskontaktcentre, mailudbydere, leverandører af optagelse af møder og arrangementer, leverandører i forbindelse med markedsføring og koncernforbundne selskaber. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

 

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Medlemsoplysninger slettes som udgangspunkt ved ophør af medlemskab eller ved medlemmets død. I tilfælde af, at medlemmet har samtykket til modtagelse af nyhedsmails, bevares oplysninger der er nødvendige herfor, så længe samtykket er gældende og op til 2 år efter samtykket er trukket tilbage. Optagelser og transskribering af valgmøder, debatmøder, repræsentantskabsmøder og arrangementer generelt m.v. slettes 4 år efter optagelse Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere tid i anonymiseret form.
 
 
Andre relevante afsnit

Vi gør opmærksom på, at andre afsnit i denne samlede persondatapolitik, også kan være relevante at læse som medlem af Realdania. Hvorvidt andre afsnit i persondatapolitikken er relevante for dig som medlem, vil afhænge af din konkrete adfærd og interaktion.
 
 
Realdania indsamler og behandler personoplysninger om ansøgere til filantropiske bevillinger til en række formål, herunder:
 • Behandling af ansøgninger om bevillinger
 • Identificering af tidligere ansøgere

Formålet med at behandle oplysninger, herunder personoplysninger i forbindelse med filantropiske bevillinger er at sikre, at der træffes beslutning om bevillinger på et så velunderbygget grundlag som muligt, og afdække eventuelle sammenhænge til tidligere og andre filantropiske ansøgninger og projekter.
Her kan du se, hvordan Realdania registrerer og bruger de oplysninger, du som ansøger bliver bedt om at give, og de oplysninger, du giver, eller de spor du sætter, når du i øvrigt bruger de tilbudte services.
Realdania registrerer de pågældende data elektronisk i et lukket filantropisystem og persondata fysisk, eventuelt i aflåste skabe. Kun udvalgte medarbejdere har adgang til de elektroniske og fysiske data.
Ved udfyldelse af ansøgningsskemaer bliver du bedt om at indtaste en række personoplysninger, herunder: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mail.
Vi bruger dine personoplysninger for at kunne behandle din ansøgning.
Realdania indsamler ikke af egen drift oplysninger om besøgendes profiler. Hvis du selv afgiver oplysninger - i en elektronisk bevillingsansøgning, bruges de indtastede oplysninger alene i forbindelse med den ønskede ydelse.

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende: 
 
 • For at kunne vurdere din ansøgning. I tilfælde af, at din ansøgning imødekommes, anvendes oplysninger efterfølgende til at administrere bevillingen (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (b))
 
Videregivelse og overladelse

Realdania videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjeparter. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne og SKAT, kan videregivelse dog ske (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c)). I visse tilfælde kan der også ske videregivelse til advokater og politiet med henblik på at forfølge vores legitime interesse i at forsvare os mod eller etablere retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c)).
For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund at et kontraktuelt forhold med Realdania leverer relevante ydelser fx, IT-leverandører, medlemskontaktcentre, mailudbydere, leverandører i forbindelse med markedsføring og koncernforbundne selskaber. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

 

Sletning af personoplysninger

I forhold til bevillingsansøgninger, opbevarer vi oplysninger om dig og dit projekt for at kunne identificere, om du tidligere har ansøgt, så længe denne information er relevant for os. Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. 

Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Links til andre hjemmesider 

På vores hjemmesider er der links til andre hjemmesider og til integrerede hjemmesider. Realdania er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

Når du abonnerer på Realdanias nyhedsmails, hvad enten det er ”Medlemsnyt” eller vores generelle nyhedsmail, registrerer vi din mailadresse og navn, som du har afgivet ovenfor. Vi bruger oplysningerne til at sende dig nyhedsmails og til at lave statistik på abonnenternes anvendelse af nyhedsbrevets indhold.

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende: 

 • Samtykke i forhold til udsendelse af nyhedsmail samt øvrige henvendelser og markedsføring (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a))
 •  Legitim interesse i at kunne udarbejde statistik, foretage undersøgelser, forbedre samt udvikle vores tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at kunne udsende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at opsætte annoncer på Facebook fra Realdania på baggrund af din e-mailadresse og din interesse i Realdania (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f))
 • Legitim interesse i at sende en hashet e-mailadresse til Facebook, som vi har fået fra dig i andre sammenhænge (fx fordi du er medlem eller i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev) samt oplysning om din interesse i Realdania. Facebook anvender herefter den hashede e-mailadresse til at målrette markedsføring mod andre Facebook-brugere, der har tilsvarende interesser som dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f)). Du har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os. Derudover kan du gøre indsigelse over for Facebook ved at ændre dine indstillinger på Facebook, og deaktivere ”Facebook Custom Audiences”, ved at følge instruktionerne på følgende link: www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Du kan derudover læse mere om Facebooks behandling af dine personoplysninger, herunder Facebooks brug af cookies til at skabe profiler og markedsføre sig, via dette link: www.facebook.com/about/privacy. Vi henviser i øvrigt til afsnit 2.d ”Besøgende på Facebook nedenfor”, der gælder for Realdania og Facebooks behandling af dine personoplysninger i tilfælde af, at du besøger Realdanias fanside på Facebook samt beskriver det generelle dataansvar for Realdania og Facebook.

 

Videregivelse og overladelse

Oplysningerne gemmes hos vores databehandlere, der assisterer Realdania med levering af nyhedsmails, mailudbydere samt IT-leverandører. 

Oplysningerne om de enkelte abonnenter videregives som det klare udgangspunkt ikke. Det kan dog, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (e) eller som følge af vores legitime interesse i at fastlægge eller forsvare os mod retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, advokater eller politiet.


Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysninger der er nødvendige for at kunne udsende nyhedsmails, opbevares så længe samtykket er gældende og op til 2 år efter samtykket er trukket tilbage. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere tid i anonymiseret form. 
Opsigelse kan ske direkte fra ethvert fremsendt nyhedsmail, ved hjælp af ”Afmeld”-linket i bunden. Du kan også henvende dig til realdania@realdania.dk for at blive slettet eller få mere information om nyhedsmails.

 

1. Hvornår gælder denne privatlivspolitik?

Denne privatlivspolitik gælder for Realdania og Facebook Ireland Ltd.’s (”Facebook”) behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger Realdanias Facebookside (”Facebooksiden”).

 

2. Hvem er dataansvarlig for mine personoplysninger?

Realdania og Facebook er fælles dataansvarlige for dine personoplysninger. 

Realdanias selskabsoplysninger: 

Jarmers Plads 2
1551 København V
CVR: 55 54 22 28

Facebooks selskabsoplysninger: 

Facebook Ireland Ltd.
4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR 
D2 Dublin
IRELAND
Selskabsnummer: 462932

Realdania følger Datatilsynets retningslinjer vedrørende det delte dataansvar og Realdania forsøger med de gældende redskaber på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine personoplysninger, inden du besøger Facebooksiden. Vi forsøger sammen med andre virksomheder løbende at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen.


3. Hvilke personoplysninger indsamler Facebook?

Facebook anvender ”Facebook Indblik” (på engelsk ”Facebook Insight”) på Facebooksiden for at indsamle anonymiserede statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på Facebooksiden, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb, og geografiske oplysninger. Til dette formål, har Facebook placeret cookies på dit udstyr, når du besøger Facebooksiden. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre den bliver slettet før udløbet af denne periode. Facebook modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies. 

For at læse mere om Facebooks brug af cookies på Facebooksiden, bedes du læse Facebooks generelle cookiepolitik.

Se Facebooks cookiepolitik på følgende link: 
facebook.com/policies/cookies/ 

 

4. Hvilke personoplysninger indsamler Realdania?

Alt afhængigt af din adfærd på Facebooksiden, kan Realdania indsamle følgende personoplysninger om dig: 

 • Om du ”synes godt om” Facebooksiden
 •  Kommentarer som du efterlader på Facebooksiden
 • At du har besøgt Facebooksiden
 • Anonymiserede oplysninger fra Facebooks cookies via ”Facebook Indblik”, herunder alder, køn, forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder og oplysninger om køb, og geografiske oplysninger

 

5. Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?

Facebook behandler dine personoplysninger for at gøre det muligt for Facebook at forbedre sit reklamesystem, og for at give Realdania statistikker, som Facebook udarbejder på grundlag af dit besøg på Facebooksiden, med henblik på at reklamere og tilpasse aktiviteterne på Facebooksiden. Via cookies får Facebook og Realdania således kendskab til om du ”liker” Facebooksiden, og benytter Facebooksidens applikationer, så Facebook og Realdania kan tilpasse indholdet på Facebooksiden og udvikle funktioner, som du kunne være interesseret i. 

Realdania anvender også dine personoplysninger til at forbedre Realdanias produkter, forbedre Facebooksiden og foretage undersøgelser, udarbejde statistik, udvikle og beskytte Realdanias services og produkter, herunder på baggrund af din feedback og tilbagemeldinger. 


6. Hvad er det juridiske grundlag for databehandling? 

Realdania behandler dine personoplysninger som følge af Realdanias legitime interesse i at kunne forbedre Realdanias produkter og tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Facebook behandler dine personoplysninger som følge af Facebooks legitime interesser, herunder Facebooks interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Facebook behandler yderligere dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan annullere når som helst via Facebook-indstillingerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). 

For mere information om Facebooks juridiske grundlag for databehandling, henvises der til Facebooks generelle privatlivspolitik under punktet ”Hvad er vores juridiske grundlag for databehandling?”. 

Se Facebooks privatlivspolitik på følgende link: 
facebook.com/about/privacy

 

7. Hvem modtager mine personoplysninger?

Dine oplysninger kan deles med følge kategorier af modtagere: 

 • Facebooks partnere, der bruger analysetjenester
 • Annoncører
 • Andre personer, der anvender Facebooksiden
 • Målingspartnere
 • Forskere og akademikere

For mere information om hvem Facebook deler dine personoplysninger med, henviser vi til Facebooks generelle privatlivspolitik under punktet ”Hvordan deles disse oplysninger” (se pkt. 6 for Facebooks privatlivspolitik). 

Dine oplysninger kan af Facebook overføres til Facebook i USA. Facebook er certificeret under EU-US Privacy Shield-ordningen og er dermed pålagt at følge de til enhver tid gældende standarder i europæisk databeskyttelsesret. Privacy Shield-ordningen er imidlertid erklæret ugyldig og Facebook er i proces med at finde et nyt overførselsgrundlag. Vi opdaterer denne persondatapolitik, når overførselsgrundlaget foreligger.

Realdania videregiver på intet tidspunkt dine personoplysninger til andre selskaber. 


8. Hvilke rettigheder har jeg?

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

 • Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som Realdania og Facebook behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
 • Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)

Hvis du er Facebookbruger, har du mulighed for at ændre dine indstillinger, for derigennem at påvirke, hvordan dine personoplysninger bliver indsamlet og behandlet når du besøger og anvender Facebooksiden. 

Se følgende links, for at ændre dine indstillinger: 
facebook.com/ads/preferences
facebook.com/settings

 

9. Hvem skal jeg kontakte?

De aftaler Realdania har indgået med Facebook og Facebooks generelle set-up, tilsiger at hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte Facebook. Det skyldes, at det kun er Facebook, der rent funktionelt er i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at imødekomme de fleste af dine anmodninger.  

Du kan besøge Facebooks generelle privatlivspolitik for mere information om, hvordan Facebook behandler dine personoplysninger og for at se Facebooks kontaktoplysninger (se pkt. 6 for Facebooks privatlivspolitik). 

Hvis du imidlertid mener, at Realdania kan imødekomme din anmodning, så er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. 

For at besøge eller deltage i arrangementer hos Realdania er det nødvendigt for Realdania at indhente oplysninger i form af dit navn, e-mail og telefonnummer samt fotos eller videoer som formidling af arrangementet. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne registrere tilmeldinger og sende påmindelser om deltagelse samt formidle arrangementet (GDPR artikel 6 (1) (f)).

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at dele oplysning om, at du deltager i arrangementet, med oplægsholdere og medarrangører. Disse modtagere agerer selvstændige dataansvarlige og oplysninger videregives som følge af vores legitime interesse i at kunne administrere arrangementet (GDPR artikel 6 (1) (f)). 

Videregivelse og overladelse

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter uden dit samtykke. Det kan dog, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (e) eller som følge af vores legitime interesse i at fastlægge eller forsvare os mod retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, advokater eller politiet.

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund at et kontraktuelt forhold med Realdania leverer relevante ydelser, fx IT-leverandører, medlemskontaktcentre, mailudbydere, leverandører i forbindelse med markedsføring og koncernforbundne selskaber. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.


Sletning af personoplysninger

Dine oplysninger opbevares til de anførte formål i op til 1 år fra tidspunktet, hvor arrangementet blev afholdt, medmindre vi er forpligtet til fortsat at opbevare oplysningerne. Hvis du har deltaget i konkurrencer som medlem af Realdania, vil dine personlige oplysninger dog fortsat blive behandlet i overensstemmelse med afsnit 2.a ’’Medlemmer’’.

 

For at deltage i konkurrencer og quizzer er det nødvendigt for Realdania at indhente oplysninger i form af dit navn og din e-mail. Hvis du vinder en konkurrence, er det yderligere nødvendigt at indhente oplysninger om din adresse, for at Realdania kan levere præmien. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at kunne gennemføre quizzen eller konkurrencen (GDPR artikel 6 (1) (f)).


Videregivelse og overladelse

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter uden dit samtykke. Det kan dog, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c), i samfundets interesse jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 (1) (e) eller som følge af vores legitime interesse i at fastlægge eller forsvare os mod retskrav jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, advokater eller politiet.

Dine personoplysninger overlades til vores databehandlere, der assisterer Realdania med at gennemføre konkurrencer og quizzer samt mailudbydere og IT-leverandører. I visse tilfælde befinder databehandlere sig uden for EU. I så fald anvender vi EU Kommissionens standardbestemmelser, som er garanti for tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.


Sletning af personoplysninger

Når konkurrencen eller quizzen er afsluttet og fuldstændigt afviklet, slettes alle gemte oplysninger hos Realdania, medmindre vi er forpligtet til fortsat at opbevare personoplysningerne. 

 
Realdania indhenter i visse tilfælde offentligt tilgængelige oplysninger (typisk kontaktoplysninger på personer fra virksomheder via fx LinkedIn og Twitter), samt køber leads fra selskaber (adresser og navne) for at udarbejde kampagner og for at fremsende breve med henblik på at hverve nye medlemmer til Realdania. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er vores legitime interesse i at hverve nye medlemmer (GDPR artikel 6 (1) (f)). Realdania overholder altid gældende markedsførings- og cookielovgivning i relation hertil. 

Såfremt du er øvrig interessent, men ikke medlem af Realdania, kan dine kontaktoplysninger blive anvendt til at sende julekort, fag- og årspublikationer samt invitationer til relevante arrangementer. Udsendelse heraf sker i overensstemmelse med markedsføringslovens regler og sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne holde vores interessenter opdaterede samt for at pleje interessentforholdet (GDPR artikel 6 (1) (f)).


Videregivelse og overladelse

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjeparter uden dit samtykke (GDPR artikel 6 (1) (a)), medmindre dette følger af lov (GDPR artikel 6 (1) (c)).
Dine personoplysninger overlades til vores databehandlere, herunder mailudbydere, leverandører af kampagner og IT-leverandører. 


Sletning af personoplysninger

Oplysninger om mulige medlemmer slettes 2 år fra indhentelse af de pågældende personoplysninger, medmindre du har tilkendegivet, at du ikke ønsker at være medlem hos Realdania, I så fald slettes dine personoplysninger umiddelbart herefter. I tilfælde af, at du bliver medlem hos Realdania, henviser vi til afsnit 2.a ’’Medlemmer’’ ovenfor.

Oplysninger om husets interessenter opbevares så længe du er interesseret og i tilfælde af ophør, senest 2 år fra samarbejdets ophør.
 
Når du bruger Realdanias hjemmesider, indsamles der via cookies, personoplysninger om din adfærd samt din IP-adresse. For denne slags behandling er vi i visse tilfælde selvstændig dataansvarlig. 

Behandlingen af personoplysninger i forhold til nødvendige cookies sker på baggrund af en aftale mellem dig og Realdania om at kunne anvende hjemmesidernes funktioner (GDPR artikel 6 (1) (b)). Behandlingen af personoplysninger i forhold til statistiske- og præferencecookies sker som følge af vores legitime interesse i at tilbyde dig de bedst mulige produkter og services (GDPR artikel 6 (1) (f)). Behandlingen af personoplysninger i forhold til markedsføringscookies, herunder på baggrund af dine præferencer, sker på baggrund af dit forudgående samtykke (GDPR artikel 6 (1) (a)). 

Realdania indhenter derudover altid et gyldigt cookiesamtykke efter cookiebekendtgørelsen, inden cookies sættes på dit terminaludstyr.

For at kunne behandle personoplysninger i sammenhæng med cookies til de nævnte formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Realdania leverer relevante ydelser fx IT-leverandører, analysevirksomheder og leverandører af markedsføringsmateriale. Derudover indtager Realdania i visse tilfælde et fælles dataansvar med tredjeparterne. For mere information om, hvilken databeskyttelsesretlig rolle tredjeparter indtager, sletning af cookies, tilbagekaldelse af samtykke m.v. henvises der til Realdanias cookiepolitik og pop-up vinduet for cookies.   

 

3. Sikkerhed mv.

Realdania behandler naturligvis alle data fortroligt og efter de gældende regler i persondatalovgivningen. Melder du dig ind på vores hjemmeside, så følger vi Datatilsynets krav og anbefalinger for overførsel af personoplysninger via internettet, og dit CPR-nummer opbevares krypteret.


Hvem har adgang til dine oplysninger?

Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder med vores medlemsplatform, er underlagt tavshedspligt.

Realdania kan dog give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i drift og udvikling af vores hjemmesider og medlemsplatform. Disse IT-samarbejdspartnere er underlagt krav i en databehandleraftale.

Som udgangspunkt bruges alle oplysninger udelukkende internt i Realdania. Ved kampagneansøgninger videregives personlige oplysninger til vores betroede, eksterne kampagnesekretariater, der behandler dem for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, herunder persondataforordningen.


Sikkerhed og opbevaring af data

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

De data, som man indtaster på hjemmesiden, overføres krypteret mellem brugerens browser, hjemmesiden og videre til Realdanias interne medlemssystem. Processen følger Datatilsynets krav og anbefalinger.

Vores medlemssystem er et internt system i Realdania, og kun udvalgte medarbejdere har adgang til dette. Processer omkring servere, brugere, opbevaring og adgang til data er underlagt løbende sikkerhedsgennemgang med udgangspunkt i gældende lovgivning og anbefalinger. Behandling og opbevaring af data foregår efter Datastyrelsens krav og anbefalinger samt gældende lovgivning.


Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Realdania behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du kan herudover anmode om, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.

Du har i visse situationer ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Tilbagekaldelse af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagekaldelse heraf. 

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger, herunder også indsigelse mod vores behandling, der finder sted på baggrund af din legitime interesse efter GDPR artikel 6 (1) (f).

Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på mail realdania@realdania.dk eller telefonnummer 70 11 66 66. Du kan også skrive til os på følgende adresse Jarmers Plads 2, 1551 København V.


Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 


Ændringer i persondatapolitikken 

Vi opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre os, at vi oplyser dig med så præcise informationer som muligt, samt for at sikre, at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at vi løbende opdaterer og ændrer denne persondatapolitik. 

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via startsiden på realdania.dk og via e-mail, hvis vi har denne. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik fremgår af vores hjemmeside. Det fremgår altid øverst i persondatapolitikken, hvornår vi senest har foretaget ændringer eller opdateringer.