x

Realdanias persondatapolitik

I Realdania prioriterer vi databeskyttelse højt. Hvad enten du er medlem af Realdania, ansøger om filantropiske bevillinger, gæst på vores hjemmesider eller på anden måde er i kontakt med Realdania, indsamler og behandler vi altid personoplysninger efter gældende lovgivning og vejledninger. Du kan læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger nedenfor i Realdanias persondatapolitik.

Senest opdateret den 29. maj 2018 

Realdanias persondatapolitik er inddelt i nedenstående afsnit.

 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

 2. Realdanias behandling af personoplysninger om

  a. Medlemmer

  b. Ansøgere

  c. Besøgende på hjemmesiderne

  d. Abonnement på nyhedsbrev

 3. Sikkerhed

 4. Dine rettigheder

Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i pkt. 2, afhængigt af din relation til Realdania. Pkt. 1, 3 og 4 gælder for alle, vi behandler personoplysninger om.

 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger:

  Realdania
  Jarmers Plads 2
  1551 København V
  CVR: 55 54 22 28
  Tlf. 70 11 66 66
  realdania@realdania.dk

 2. Realdanias behandling af personoplysninger:

 

 • Realdania indsamler og behandler personoplysninger om medlemmer til en række formål, herunder: 

  1. Tilmelding til nyhedsbrev
  2. Deltagelse ved arrangementer
  3. Udsendelse af brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Realdania
  4. Markedsføring i øvrigt
  5. Log in på hjemmesiden
  6. Rabatkuponer
  7. Sikre at vores oplysninger om dig er ajourførte
  8. Sikre at du ejer fast ejendom
  9. Identifikation af kandidater til Realdanias repræsentantskab i forbindelse med vores demokratiske proces


  De personoplysninger, som vi indsamler om vores medlemmer, er bl.a. navn, titel, firma, adresse, mail, telefonnumre, CPR-nummer m.m. Oplysningerne indsamles, når du giver dem til os. Disse oplysninger bruger vi blandt andet til at indmelde dig i foreningen Realdania, når du tilmelder dig nyhedsbreve og i forbindelse med arrangementer - eller for at sende dig brochurer, invitationer, nyheder og andre oplysninger om Realdania.

  Vi bruger kun dine personlige oplysninger til at sende medlemstilbud, hvis du er medlem og udtrykkeligt har givet dit samtykke. Dog kan vi, hvis lovgivningen tillader det, kontakte dig uden først at indhente dit samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke fremover ønsker at modtage flere mails eller andre oplysninger fra os. 

  Hvis du er medlem af Realdania og besøger realdania.dk via nyhedsbrevet Mit Realdania, indsamler vi også herigennem oplysninger om dit besøg for at kunne målrette de informationer, som du modtager, så de i videst muligt omfang passer til dine interesser.

  CPR-nummeret hjælper os til at identificere dig 100 %, så vi kan sikre os, at vi har korrekte oplysninger om dig. Vi er koblet op mod CPR-registeret, hvor vi dagligt får information om flytning, køb og salg af bolig samt dødsfald. Det er nemlig, ifølge Realdanias vedtægter, et krav, at man ejer fast ejendom for at være medlem, og vi skal til enhver tid sikre os, at dette bliver overholdt.

  I forbindelse med Realdanias demokratiske proces, hvor der søges kandidater til Realdanias repræsentantskab, bruger vi dine oplyste data samt dine offentligt tilgængelige informationer såsom arbejdsplads, stilling og tillidshverv via f.eks. Google-søgninger og sociale medier. Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Repræsentantskabet vælges blandt Realdanias medlemmer. 

  Læs mere om foreningen


  Videregivelse

  Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, medmindre du specifikt har givet samtykke til det. Realdania indsamler ikke personlige data fra tredjepart om dig. De informationer, Realdania indsamler fra medlemmer sælges eller videregives ikke til tredjepart uden samtykke.

  Det kan også, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

  Sletning af personoplysninger

  Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. 

   
 • Realdania indsamler og behandler personoplysninger om ansøgere til filantropiske bevillinger til en række formål, herunder:

  • Behandling af ansøgninger om bevillinger
  • Identificering af tidligere ansøgere

  Formålet med at behandle oplysninger, herunder personoplysninger i forbindelse med filantropiske bevillinger, er at sikre at der træffes beslutning om bevillinger på et så velunderbygget grundlag som muligt, og afdække eventuelle sammenhænge til tidligere og andre filantropiske ansøgninger og projekter.

  Her kan du se, hvordan Realdania registrerer og bruger de oplysninger, du som ansøger bliver bedt om at give, og de oplysninger, du giver, eller de spor du sætter, når du i øvrigt bruger de tilbudte services.

  Realdania registrerer de pågældende data elektronisk i et lukket filantropisystem og persondata fysisk eventuelt i låste skabe. Kun udvalgte medarbejdere har adgang til de elektroniske og fysiske data
  Ved udfyldelse af ansøgningsskemaer bliver du bedt om at indtaste en række personoplysninger, herunder: Navn, adresse, tlf.nr. og e-mail.
  Vi bruger dine personoplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

  Realdania indsamler ikke af egen drift oplysninger om besøgendes profil. Hvis du selv afgiver oplysninger - i en elektronisk bevillingsansøgning, bruges de indtastede oplysninger alene i forbindelse med den ønskede ydelse.

  Videregivelse

  Realdania videregiver eller videresælger ikke persondata til tredjepart. Hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne, kan videregivelse dog ske.

  Ved tildeling af midler til privatpersoner indberettes uddelingen til SKAT.

  Sletning af personoplysninger

  I forhold til bevillingsansøgninger, opbevarer vi oplysninger om dig og dit projekt for at kunne identificere, om du tidligere har ansøgt, så længe denne information er relevant for os.

  Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Statistiske data kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

   
 • Realdania indsamler personoplysninger via hjemmesiderne realdania.dk og mitrealdania.dk.
  Realdania indsamler og behandler personoplysninger om medlemmer til en række formål, herunder:

  • Statistikker
  • Optimering af brugeroplevelsen

  De personoplysninger, som vi indsamler om besøgende på vores hjemmesider, er bl.a. generelle internetdata om dit besøg og din IP-adresse. Når du er gæst på realdania.dk eller mitrealdania.dk, registrerer vores webserver dit besøg ved hjælp af såkaldte cookies, dvs. små datafiler til indsamling af webstatistik.

  Webserveren gemmer først og fremmest generelle internetdata om dit besøg – blandt andet hvilke sider du har besøgt, tidspunktet for besøget og længden af besøget. Disse oplysninger bruger vi til at lave statistik over trafikken på vores website. Desuden registrerer vi din computers IP-adresse. 

  Læs mere om Realdanias cookie-politik

  Realdania indsamler ikke personlige data fra tredjepart om dig. De informationer, Realdania indsamler via hjemmesiderne sælges eller videregives ikke til tredjepart uden samtykke.

  Det kan også, under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.
   

 • Når du abonnerer på Realdanias nyhedsmail registrerer vi din mailadresse og navn, som du har afgivet ovenfor. Vi bruger oplysningerne til at sende dig nyhedsbrevet og til at lave statistik på abonnenternes anvendelse af nyhedsbrevets indhold.

  Oplysningerne gemmes hos vores databehandler. Enkelte medarbejdere hos Realdania har adgang til listen over abonnenter. Oplysningerne om de enkelte abonnenter videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement. Opsigelse kan ske direkte fra ethvert fremsendt nyhedsmail, ved hjælp af ”Afmeld” linket i bunden. Du kan også henvende dig til realdania@realdania.dk for at blive slettet eller få mere information om nyhedsmail og vores persondatapolitik.

   

 

Sikkerhed mv.

Realdania behandler naturligvis alle data fortroligt og efter de gældende regler i persondatalovgivningen. Melder du dig ind på vores hjemmeside, så følger vi Datatilsynets krav og anbefalinger for overførsel af personoplysninger via internettet, og dit CPR-nummer opbevares krypteret.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder med vores medlemsplatform, er underlagt tavshedspligt.

Realdania kan dog give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i drift og udvikling af vores hjemmesider og medlemsplatform.

Som udgangspunkt bruges alle oplysninger udelukkende internt i Realdania. Ved kampagneansøgninger videregives personlige oplysninger til vores betroede, eksterne kampagnesekretariater, der behandler dem for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende til-tag til fortrolighed og sikkerhed, herunder persondataforordningen.

Sikkerhed og opbevaring af data 

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

De data, som man indtaster på hjemmesiden, overføres krypteret mellem brugerens browser, hjemmesiden og videre til Realdanias interne medlemssystem. Processen følger Datatilsynets krav og anbefalinger. 

Vores medlemssystem er et internt system i Realdania, og kun udvalgte medarbejdere har adgang til dette. Processer omkring servere, brugere, opbevaring og adgang til data er underlagt løbende sikkerhedsgennemgang med udgangspunkt i gældende lovgivning og anbefalinger. Behandling og opbevaring af data foregår efter Datastyrelsens krav og anbefalinger samt gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til Realdania, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger. Du kan herudover kræve, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.

Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på mail realdania@realdania.dk eller telefonnummer 70 11 66 66. Du kan også skrive til os på følgende adresse Jarmers Plads 2, 1551 København V.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

{{ title }}

{{ description }}