Velkommen til Realdania By & Byg

Realdania By og Realdania Byg blev pr. 1. januar 2016 til Realdania By & Byg.

Samtidig har vi fået fælles hjemmeside med Realdania. Det betyder bl.a., at du finder alle vores projekter, udgivelser samt grunde og ejendomme til salg og leje ét sted.

Realdania Byg Klubben er blevet til Realdania By & Byg Klubben. Klubben har sin egen hjemmeside, hvor du bl.a. finder kommende arrangementer: www.realdaniabyogbygklubben.dk

Luk vinduet for at komme til Realdania By & Bygs profilside på Realdania.dk.

Realdania By & Byg arbejder for at føre Realdanias mission om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem aktivt ejerskab af eksemplariske bygninger og arealer til byudvikling.

Målet er gennem både erhvervelse og nybyggeri at opbygge og formidle en samling af gode eksempler på arkitektur og byggestil over hele landet – og at engagere sig i langsigtede byudviklingsprojekter i partnerskab med kommuner for derigennem at medvirke til udvikling og kvalitet i de danske byer.

Gennem filantropiske investeringer i arealer og ejendomme skal selskabet samtidig generere et vist afkast til Realdania med det formål at muliggøre yderligere filantropisk aktivitet.

Formidling spiller en væsentlig rolle for Realdania By & Byg – om historiske huse og andre betydningsfulde ejendomme - og om bæredygtige løsninger i nybyggeri og byudvikling.

På vores hjemmeside, i film og bogudgivelser, ved åbent hus-arrangementer og gennem Realdania By & Byg Klubben deler vi de mange historier, som ejendommene og byudviklingsprojekterne rummer.

Inden for byudvikling formidler Realdania By & Byg desuden viden og løsninger for landets kommuner og andre professionelle, der arbejder med byudvikling.

Få nyt om Realdania By og Bygs projekter og arrangementer - Tilmeld nyhedsbrevet 

Kontakt

Realdania By & Byg A/S Jarmers Plads 2, 1551 København V // Nørregade 29, 5000 Odense C
Tlf. 7011 0606  E-mail: info@realdaniabyogbyg.dk

CVR nr. 1013 0751