Ejerskabet giver os mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala og for at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber med danske kommuner og andre investorer. Vores samling af unikke historiske ejendomme rummer væsentlige eksempler på arkitektur og byggeskik fra middelalder til nutid, og vi giver interesserede mulighed for at komme helt tæt på restaureringen og vedligeholdelsen af de historiske bygninger. 

Når Realdania By & Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt, og vi går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er også en forudsætning, at anvendelsen er nutidig, og at driften er økonomisk bæredygtig.

Vi byder gerne indenfor på vores arealer og i vores huse i regi af Realdania By & Byg Klubben, som er for alle med interesse for og engagement i arkitektur og bygningskultur.

​Læs mere om Realdania By & Byg Klubben 

Realdania By & Byg har betydelige erfaringer med arealudvikling, drift af ejendomme, bæredygtigt byggeri og restaurering. Vi formidler vores erfaringer i nyhedsbreve, via sociale medier, gennem publikationer og oplæg i forskellige faglige fora.

 

Kontakt

Realdania By & Byg A/S Jarmers Plads 2, 1551 København V // Nørregade 29, 5000 Odense C
Tlf. 7011 0606  E-mail: info@realdaniabyogbyg.dk

CVR nr. 1013 0751


Medarbejdere

I Realdania By & Byg arbejder vi for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Se alle medarbejdere
Torben Sørensen - Bolius
Peter Cederfeld
Rikke Kvist Wulff
Finn Bartholdy
Frederikke Wolter
Thomas Wehle
Lisbeth Wilson
Anne Helmer
Laust Porret Merrild
Jamilla Lynge
Simon Kofod-Svendsen
Iben Bjurner
Charlotte Unmack
Martin van Dijk - Bolius
Kim Jensen
Shangitha Satgunalingam
Karen Liberoth
Stine Lea Jacobi
Jens Böhme
Valdemar Lund-Frank
Per Schulze
Claus Ravn
Thomas Wittrock
Andreas Nahne Nickelsen, CFA
Henrik Mahncke
Annette Nielsen - Bolius
Simon Johansen - Bolius
Janni Grouleff Nielsen
Jon Angelo Gjetting - Bolius
Lene Wiell Nordberg
Anne Louise Bugge
Oliver Lorentz Larsen
Jørn Koefoed
Benni Holm
Cecilie Theut
Jørgen Munksgaard Rasmussen - Bolius
Benjamin Brøndum Madsen - Bolius
Marcus Hilt
Joan Ørbeck
Thomas Stuhr
Gustav Wolter
Katrine Øhrberg
Sofie Naver Markussen
Alberte Wolter
Mikkel Suell Henriques
Michael Kjærbye-Thygesen
Pui Ling Lau
Peter Kronsted
Henrik Stage
Finn Strand
Henrik Dahlerup - Bolius
Pia Møller Munksgaard
Ida Tvorup Hedegaard
Curt Liliegreen
Mette Margrethe Elf
Daniela Petrova Keil - Bolius
Astrid Bruus Thomsen
Charlotte Benn
Normann Sloth
Anja Bøggild
Kim Gregersen - Bolius
Jesper Walther Sørensen
Mathilde Brix Madsen
Gitte Udby Iversen
Frants Frandsen
Peter Kjølby
Astrid Juul Klingenberg
Eske Møller
Kristian Sørensen
Malte Abildgaard Christensen - Bolius
Mia Hein
Daniel Clark - Bolius
Camilla Vinkel - Bolius
Sisse Egeberg
Simon Bezzelt Moestrup
Ole Bach
Daniel Wekke Probst
Kristoffer Pehrson
Ole Møller
Bjørn Lunn
Ken Bordig
Dorte Bülow
Peter Fangel Poulsen
Sine Majgaard Hedegaard
Connie Hviid
Lisca Maria Findahl Nielsen - Bolius
Michael Harboe Møller
Per Sommer
Kim Hintze
Tue Patursson - Bolius
Gert Bukholt
Eva Sillehoved
Peter Johansen
Valentin Hjarsø Dybkjær - Bolius
Anita Lykke Klausen - Bolius
Peder Lind Pedersen
Maya Arffmann
Anja Münter Gaarden - Bolius
Ole Vedsted-Jakobsen - Bolius
Kasper Herrig Thorndal