Ejerskabet giver os mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala og for at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber med danske kommuner og andre investorer. Vores samling af unikke historiske ejendomme rummer væsentlige eksempler på arkitektur og byggeskik fra middelalder til nutid, og vi giver interesserede mulighed for at komme helt tæt på restaureringen og vedligeholdelsen af de historiske bygninger. 

Når Realdania By & Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt, og vi går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er også en forudsætning, at anvendelsen er nutidig, og at driften er økonomisk bæredygtig.

Vi byder gerne indenfor på vores arealer og i vores huse i regi af Realdania By & Byg Klubben, som er for alle med interesse for og engagement i arkitektur og bygningskultur.

​Læs mere om Realdania By & Byg Klubben 

Realdania By & Byg har betydelige erfaringer med arealudvikling, drift af ejendomme, bæredygtigt byggeri og restaurering. Vi formidler vores erfaringer i nyhedsbreve, via sociale medier, gennem publikationer og oplæg i forskellige faglige fora.

 

Kontakt

Realdania By & Byg A/S Jarmers Plads 2, 1551 København V // Nørregade 29, 5000 Odense C
Tlf. 7011 0606  E-mail: info@realdaniabyogbyg.dk

CVR nr. 1013 0751


Medarbejdere

I Realdania By & Byg arbejder vi for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Se alle medarbejdere
Lisbeth Wilson
Anja Münter Gaarden - Bolius
Andreas Nahne Nickelsen, CFA
Michael Harboe Møller
Christian Simmelholt Aagaard
Anne Skovbro
Eske Møller
Karen Skou
Pia Møller Munksgaard
Lene Wiell Nordberg
Marcus Hilt
Mathilde Brix Madsen
Rasmus Jakobsen
Curt Liliegreen
Mette Rabølle Sørensen
Jacob Møller Overgaard
Annie Marie Hansen
Pelle Lind Bournonville
Connie Hviid
Claus Ravn
Tina Anderson
Per Schulze
Tommy Kristiansen
Tine R. Sode - Bolius
Gitte Nielsen - Bolius
Jeanet R. Albrecht - Bolius
Jørn Koefoed
Troels Jeppesen
Jon Angelo Gjetting - Bolius
Tine Thorkenholdt
Torben Sørensen - Bolius
Henrik Sonne - Bolius
Christian Andersen
Frants Frandsen
Svenn Henningsen
Ken Bordig
Charlotte Unmack
Victor Vogel Jørgensen
Marc Lund Andersen
Stig Jørgensen
Ole Møller
Thomas Wittrock
Benjamin Brøndum Madsen - Bolius
Frederikke Wolter
Maria Eberharter Friis
Mikkel Suell Henriques
Peter Juhl Nielsen
Tue Patursson - Bolius
Jørgen Munksgaard Rasmussen - Bolius
Gert Bukholt
Linda Castella
Gustav Wolter
Anne Mette Rahbæk
Michala Dieckmann - Bolius
Astrid Bruus Thomsen
Dorthe Frilund Jensen
Katrine Øhrberg
Bjørn Lunn
Peter Kjølby
Daniela Petrova Keil - Bolius
Peter Kronsted
Kasper Herrig Thorndal
Normann Sloth
Janni Grouleff Nielsen
Diana Brandt Larsen - Bolius
Thomas Stuhr
Sine Majgaard Hedegaard
Emilie Helmer Wentzel - Bolius
Finn Bartholdy
Anja Bøggild
Emilie Ravn-Hansen
Simon Bezzelt Moestrup
Kim Gregersen - Bolius
Kenneth Rostrup
Per Sommer
Alexander Raunsholt - Bolius
John Hilmar Hansen
Ole Bach
Marianne Steenvinkel
Maria Kongsted
Anne Helmer
Sisse Egeberg
Lars Autrup
Kristian Sørensen
Torben Steen Hansen
Jens Bo Nielsen - Bolius
Line Jensen - Bolius
Gitte Rydal
Dorte Bülow
Rasmus Busk Hyllemose - Bolius
Irene Weiss Pedersen
Lene Madsen
Stine Lea Jacobi
Karin Palmund
Joan Ørbeck
Pernille Hjorth - Bolius
Lennie Clausen
Susanne H. Andersen
Andreas Gordon Errebo
Benni Holm