Ejerskabet giver os mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala og for at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber med danske kommuner og andre investorer. Vores samling af unikke historiske ejendomme rummer væsentlige eksempler på arkitektur og byggeskik fra middelalder til nutid, og vi giver interesserede mulighed for at komme helt tæt på restaureringen og vedligeholdelsen af de historiske bygninger. 

Når Realdania By & Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt, og vi går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er også en forudsætning, at anvendelsen er nutidig, og at driften er økonomisk bæredygtig.

Vi byder gerne indenfor på vores arealer og i vores huse i regi af Realdania By & Byg Klubben, som er for alle med interesse for og engagement i arkitektur og bygningskultur.

​Læs mere om Realdania By & Byg Klubben 

Realdania By & Byg har betydelige erfaringer med arealudvikling, drift af ejendomme, bæredygtigt byggeri og restaurering. Vi formidler vores erfaringer i nyhedsbreve, via sociale medier, gennem publikationer og oplæg i forskellige faglige fora.

 

Kontakt

Realdania By & Byg A/S Jarmers Plads 2, 1551 København V // Nørregade 29, 5000 Odense C
Tlf. 7011 0606  E-mail: info@realdaniabyogbyg.dk

CVR nr. 1013 0751


Medarbejdere

I Realdania By & Byg arbejder vi for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Se alle medarbejdere
Ole Møller
Peter Juhl Nielsen
Jesper Carl Corfitzen - Bolius
Claus Mackinney-Valentin - Bolius
Malte Abildgaard Christensen - Bolius
Mette Margrethe Elf
Stine Lea Jacobi
Julie Trolle Boding - Bolius
Kaspar Jannings
Mia Hein
Peter Johansen
Svenn Henningsen
Gitte Rydal
Eva Sillehoved
Thomas Halvorsen
Ann Hein
Lisca Maria Findahl Nielsen - Bolius
Ulrik Heilmann - Bolius
Eske Møller
Pia Møller Munksgaard
Anne Louise Bugge
Rasmus Jakobsen
Anna Harpsøe Clausen
Peter Cederfeld
Torben Steen Hansen
Jørgen Søndermark
Brian Kristensen
Annie Marie Hansen
Dorte Bülow
Marc Lund Andersen
Susanne H. Andersen
Maria Bebe
Kristoffer Pehrson
Eva Marianne Rosenbæk-Svane
Kenneth Rostrup
Astrid Juul Klingenberg
Lone Bonde Haupt - Bolius
Curt Liliegreen
Anne Helmer
Anne Mette Rahbæk
Ken Bordig
Maria Eberharter Friis
Bjørn Lunn
Lisbeth Enslev Dybdahl
Thomas Wittrock
Christina Rasmussen
Anja Münter Gaarden - Bolius
Lars Køie - Bolius
Kristian Sørensen
Pelle Lind Bournonville
Astrid Bruus Thomsen
Mette Rabølle Sørensen
Mathilde Brix Madsen
Line Jensen - Bolius
Jeanet R. Albrecht - Bolius
Morten Raun
Lars Autrup
Katrine Øhrberg
Michala Dieckmann - Bolius
Thomas Wehle
Linda Toborg
Simon Slot
Daniel Wekke Probst
Janni Grouleff Nielsen
Pui Ling Lau
Lennie Clausen
Jørn Koefoed
Marcus Hilt
Lene Wiell Nordberg
Gitte Nielsen - Bolius
Frederikke Wolter
Joan Ørbeck
Andreas Nahne Nickelsen, CFA
Mette Geilø
Tine Nielsen - Bolius
Karin Palmund
Sisse Egeberg
Dorthe Frilund Jensen
Michael Kjærbye-Thygesen
Christian Simmelholt Aagaard
Mikkel Suell Henriques
Maria Kongsted
Tine R. Sode - Bolius
Irene Weiss Pedersen
Henrik Sonne - Bolius
Per Troelsen
Anja Bøggild
Tina Anderson
Emilie Ravn-Hansen
Cecilie Theut
Benni Holm
Jane Press - Bolius
Frants Frandsen
Einar Gislason - Bolius
Marianne Steenvinkel
Victor Vogel Jørgensen
Jesper Nygård
Anders Rosenqvist - Bolius
Peter Kronsted
Rikke Kvist Wulff