Ejerskabet giver os mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala og for at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber med danske kommuner og andre investorer. Vores samling af unikke historiske ejendomme rummer væsentlige eksempler på arkitektur og byggeskik fra middelalder til nutid, og vi giver interesserede mulighed for at komme helt tæt på restaureringen og vedligeholdelsen af de historiske bygninger. 

Når Realdania By & Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt, og vi går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er også en forudsætning, at anvendelsen er nutidig, og at driften er økonomisk bæredygtig.

Vi byder gerne indenfor på vores arealer og i vores huse i regi af Realdania By & Byg Klubben, som er for alle med interesse for og engagement i arkitektur og bygningskultur.

​Læs mere om Realdania By & Byg Klubben 

Realdania By & Byg har betydelige erfaringer med arealudvikling, drift af ejendomme, bæredygtigt byggeri og restaurering. Vi formidler vores erfaringer i nyhedsbreve, via sociale medier, gennem publikationer og oplæg i forskellige faglige fora.

 

Kontakt

Realdania By & Byg A/S Jarmers Plads 2, 1551 København V // Nørregade 29, 5000 Odense C
Tlf. 7011 0606  E-mail: info@realdaniabyogbyg.dk

CVR nr. 1013 0751


Medarbejdere

I Realdania By & Byg arbejder vi for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Se alle medarbejdere
Cecilie Theut
Charlotte Unmack
Finn Strand
Kim Hintze
Anna Hygum Clausen
Kasper Herrig Thorndal
Claus Mackinney-Valentin - Bolius
Lars Autrup
Lone Bonde Haupt - Bolius
Christian Andersen
Hans Peter Svendler
Jane Press - Bolius
Jamilla Lynge
Mikael Kenno Fogde
Mette Margrethe Elf
John Hilmar Hansen
Peter Johansen
Jesper Nygård
Annette Nielsen - Bolius
Jon Angelo Gjetting - Bolius
Kristine Virén - Bolius
Shangitha Satgunalingam
Daniel Wekke Probst
Mikael Vikkelsø Nielsen
Dorthe Frilund Jensen
Jørgen Søndermark
Diana Brandt Larsen - Bolius
Claus Ravn
Laust Porret Merrild
Michala Dieckmann - Bolius
Linda Castella
Jeanet R. Albrecht - Bolius
Karen Liberoth
Anne Louise Bugge
Ulrik Heilmann - Bolius
Louise Jonsson
Alexander Raunsholt - Bolius
Emilie Helmer Wentzel - Bolius
Kim Gregersen - Bolius
Karin Palmund
Gitte Rydal
Svenn Henningsen
Emilie Ravn-Hansen
Tine R. Sode - Bolius
Stine Lea Jacobi
Daniela Petrova Keil - Bolius
Mette Rabølle Sørensen
Gitte Udby Iversen
Brian Kristensen
Ida Tvorup Hedegaard
Kaspar Jannings
Kristoffer Pehrson
Bjørn Lunn
Jesper Walther Sørensen
Jesper Carl Corfitzen - Bolius
Thomas Stuhr
Tina Anderson
Curt Liliegreen
Anja Bøggild
Sine Majgaard Hedegaard
Torben Steen Hansen
Anders Rosenqvist - Bolius
Lisbeth Enslev Dybdahl
Frants Frandsen
Mathilde Brix Madsen
Rikke Kvist Wulff
Marc Lund Andersen
Tine Thorkenholdt
Signe Hamann-Pedersen
Jørgen Munksgaard Rasmussen - Bolius
Natasja Munkholm Henriksen
Andreas Gordon Errebo
Dorthe Frilund Jensen
Anne Mette Rahbæk
Morten Raun
Rasmus Jakobsen
Louisa Henchel Vinther - Bolius
Karen Skou
Andreas Nahne Nickelsen, CFA
Anna Harpsøe Clausen
Mette Bess Nielsen
Benjamin Brøndum Madsen - Bolius
Michael Guldager
Peter Fangel Poulsen
Kenneth Rostrup
Linda Toborg
Ken Bordig
Eric Ziengs - Bolius
Jesper Madsen - Bolius
Anne Helmer
Astrid Juul Klingenberg
Simon Bezzelt Moestrup
Victor Vogel Jørgensen
Simon Kofod-Svendsen
Christina Rasmussen
Astrid Bruus Thomsen
Lene Wiell Nordberg
Per Troelsen
Tue Patursson - Bolius
Per Schulze