Ejerskabet giver os mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala og for at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber med danske kommuner og andre investorer. Vores samling af unikke historiske ejendomme rummer væsentlige eksempler på arkitektur og byggeskik fra middelalder til nutid, og vi giver interesserede mulighed for at komme helt tæt på restaureringen og vedligeholdelsen af de historiske bygninger. 

Når Realdania By & Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt, og vi går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er også en forudsætning, at anvendelsen er nutidig, og at driften er økonomisk bæredygtig.

Vi byder gerne indenfor på vores arealer og i vores huse i regi af Realdania By & Byg Klubben, som er for alle med interesse for og engagement i arkitektur og bygningskultur.

​Læs mere om Realdania By & Byg Klubben 

Realdania By & Byg har betydelige erfaringer med arealudvikling, drift af ejendomme, bæredygtigt byggeri og restaurering. Vi formidler vores erfaringer i nyhedsbreve, via sociale medier, gennem publikationer og oplæg i forskellige faglige fora.

 

Kontakt

Realdania By & Byg A/S Jarmers Plads 2, 1551 København V // Nørregade 29, 5000 Odense C
Tlf. 7011 0606  E-mail: info@realdaniabyogbyg.dk

CVR nr. 1013 0751


Medarbejdere

I Realdania By & Byg arbejder vi for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Se alle medarbejdere
Ole Vedsted-Jakobsen - Bolius
Jørgen Søndermark
Daniel Wekke Probst
Lisbeth Wilson
Linda Castella
John Hilmar Hansen
Anja Münter Gaarden - Bolius
Stine Lea Jacobi
Ida Tvorup Hedegaard
Charlotte Unmack
Eric Ziengs - Bolius
Sine Majgaard Hedegaard
Laust Porret Merrild
Jeanet R. Albrecht - Bolius
Mette Geilø
Normann Sloth
Stig Jørgensen
Einar Gislason - Bolius
Dorthe Frilund Jensen
Lisbeth Enslev Dybdahl
Iben Bjurner
Andreas Gordon Errebo
Louise Rajczyk
Tine Nielsen - Bolius
Mathilde Brix Madsen
Marcus Hilt
Michael Guldager
Gert Bukholt
Tommy Kristiansen
Pia Møller Munksgaard
Anders Rosenqvist - Bolius
Simon Johansen - Bolius
Björn Emil Härtel Jensen
Thomas Wehle
Torben Sørensen - Bolius
Brian Kristensen
Jesper Nygård
Thomas Stuhr
Tina Elmøe
Peter Kronsted
Jens Bo Nielsen - Bolius
Peter Johansen
Gustav Z. Brade
Ann Hein
Mia Hein
Tine R. Sode - Bolius
Connie Hviid
Simon Bezzelt Moestrup
Andreas Nahne Nickelsen, CFA
Michala Dieckmann - Bolius
Peder Lind Pedersen
Peter Fangel Poulsen
Joan Ørbeck
Victor Vogel Jørgensen
Claus Ravn
Line Jensen - Bolius
Jesper Madsen - Bolius
Kim Gregersen - Bolius
Jon Angelo Gjetting - Bolius
Anja Bøggild
Shangitha Satgunalingam
Anders Brüel
Rasmus Jakobsen
Jamilla Lynge
Martin van Dijk - Bolius
Pernille Hjorth - Bolius
Gitte Nielsen - Bolius
Emilie Ravn-Hansen
Daniela Petrova Keil - Bolius
Dorthe Frilund Jensen
Henrik Mahncke
Maria Kongsted
Pelle Lind Bournonville
Michael Kjærbye-Thygesen
Kasper Herrig Thorndal
Svenn Henningsen
Benjamin Brøndum Madsen - Bolius
Rikke Kvist Wulff
Diana Brandt Larsen - Bolius
Lisbeth Reinwaldt
Claus Thorsen
Signe Hamann-Pedersen
Louise Jonsson
Anna Hygum Clausen
Rasmus Busk Hyllemose - Bolius
Claus Mackinney-Valentin - Bolius
Lars Autrup
Thomas Halvorsen
Jesper Walther Sørensen
Gitte Rydal
Benni Holm
Christian Andersen
Malte Abildgaard Christensen - Bolius
Gitte Udby Iversen
Henrik Stage
John Snebang Jensen
Anna Harpsøe Clausen
Emilie Helmer Wentzel - Bolius
Ole Bach
Maria Bebe