Ejerskabet giver os mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala og for at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber med danske kommuner og andre investorer. Vores samling af unikke historiske ejendomme rummer væsentlige eksempler på arkitektur og byggeskik fra middelalder til nutid, og vi giver interesserede mulighed for at komme helt tæt på restaureringen og vedligeholdelsen af de historiske bygninger. 

Når Realdania By & Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt, og vi går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er også en forudsætning, at anvendelsen er nutidig, og at driften er økonomisk bæredygtig.

Vi byder gerne indenfor på vores arealer og i vores huse i regi af Realdania By & Byg Klubben, som er for alle med interesse for og engagement i arkitektur og bygningskultur.

​Læs mere om Realdania By & Byg Klubben 

Realdania By & Byg har betydelige erfaringer med arealudvikling, drift af ejendomme, bæredygtigt byggeri og restaurering. Vi formidler vores erfaringer i nyhedsbreve, via sociale medier, gennem publikationer og oplæg i forskellige faglige fora.

 

Kontakt

Realdania By & Byg A/S Jarmers Plads 2, 1551 København V // Nørregade 29, 5000 Odense C
Tlf. 7011 0606  E-mail: info@realdaniabyogbyg.dk

CVR nr. 1013 0751


Medarbejdere

I Realdania By & Byg arbejder vi for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Se alle medarbejdere
Anne Louise Bugge
Björn Emil Härtel Jensen
Michala Dieckmann - Bolius
Benni Holm
Dorthe Klindt
Peder Lind Pedersen
Peter Kronsted
Helle Klinge
Mia Hein
Ole Bach
Hans Peter Svendler
Henrik Sonne - Bolius
Cecilie Theut
Laust Porret Merrild
Peter Kjølby
Marcus Hilt
Eske Møller
Claus Ravn
Jørgen Munksgaard Rasmussen - Bolius
Louise Jonsson
Finn Strand
Oliver Lorentz Larsen
Alberte Wolter
Lisbeth Reinwaldt
Jørn Koefoed
Anette Mørch
Niels Bækgård
Ulrik Baltzer - Bolius
Camilla Vinkel - Bolius
Rasmus Jakobsen
Thomas Wehle
Charlotte Benn
Ken Bordig
Line Jensen - Bolius
Emilie Ravn-Hansen
Anja Bøggild
Claus Thorsen
Emilie Helmer Wentzel - Bolius
Sine Majgaard Hedegaard
Mikael Vikkelsø Nielsen
Iben Bjurner
Tina Anderson
Torben Steen Hansen
Christian Andersen
Anne Skovbro
Astrid Juul Klingenberg
Natasja Munkholm Henriksen
Dorte Bülow
Daniel Wekke Probst
Tue Patursson - Bolius
Ida Tvorup Hedegaard
Kenneth Rostrup
Jørgen Søndermark
Svenn Henningsen
Martin van Dijk - Bolius
Mette Bess Nielsen
Marianne Steenvinkel
Lene Wiell Nordberg
Christian Simmelholt Aagaard
Kaspar Jannings
Normann Sloth
Gitte Rydal
Katrine Øhrberg
Linda Castella
Kasper Herrig Thorndal
Jane Press - Bolius
Jon Angelo Gjetting - Bolius
Gert Bukholt
Christopher Krag Varslev-Pedersen
Rasmus Busk Hyllemose - Bolius
Sofie Naver Markussen
Curt Liliegreen
Peter Cederfeld
Tine R. Sode - Bolius
Thomas Stuhr
Karen Skou
Lisbeth Enslev Dybdahl
Ole Vedsted-Jakobsen - Bolius
Kaja Wildt
Stig Jørgensen
Michael Guldager
Annie Marie Hansen
Annette Nielsen - Bolius
Benjamin Brøndum Madsen - Bolius
Connie Hviid
Lars Køie - Bolius
Thomas Wittrock
Simon Bezzelt Moestrup
Sisse Egeberg
Irene Weiss Pedersen
Brian Kristensen
Kim Gregersen - Bolius
Valentin Hjarsø Dybkjær - Bolius
Eric Ziengs - Bolius
Pui Ling Lau
Ole Møller
Kristoffer Pehrson
Mette Margrethe Elf
Lisca Maria Findahl Nielsen - Bolius
Michael Harboe Møller