x

Forening og medlemsdemokrati

Vi er en forening. Medlemmer af Realdania er en del af et fællesskab, der udvikler det byggede miljø i Danmark for vores egen og kommende generationers skyld.

"Realdania? Er det ikke et realkreditinstitut?"

Sådan lyder det ofte, når folk hører om Realdania. Svaret er nej. Vi er ikke et realkreditinstitut eller en bank for den sags skyld. Derimod er vi en uafhængig forening, hvor alle, der ejer fast ejendom i Danmark, kan være medlem.

Medlemsdemokrati

Omkring 185.000 danskere er medlem af vores forening. Vi bygger på medlemsdemokrati, så alle vores medlemmer har stemmeret og mulighed for at stille op til valg, når vi har valg til vores øverste myndighed: Det 109 personer store repræsentantskab. 

 

Organisationsdiagram

Valget til Realdanias repræsentantskab foregår i geografiske valgområder og inden for faglige valggrupper. Det sker for at sikre en geografisk spredning og en faglig bredde i repræsentantskabet. Der er valg i de enkelte valgområder og valggrupper hvert fjerde år.


Medlemmerne af repræsentantskabet vælger vores bestyrelse, der ansætter direktionen. 

Realdanias bestyrelseRealdanias repræsentantskab

Bliv medlem

Som medlem af Realdania bliver du en del af et fællesskab, der udvikler det byggede miljø i Danmark for vores egen og kommende generationers skyld. Samtidig får du adgang til en række gode tilbud, arrangementer og konkurrencer:

Det koster ikke noget at blive medlem af Realdania, og du kan læse mere og melde dig ind her:

Meld dig ind