x

Realdania på Folkemødet 2024

Vi glæder os endnu en gang til Folkemødet i Allinge i midten af juni måned. I år afholder vi otte arrangementer og events, der alle tager afsæt i vores arbejde med at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø og giver derudover scenen til en række eksterne arrangører, der på hver deres vis laver arrangementer om arkitektur og fællesskaber. Velkommen i teltet.

På årets Folkemøde lancerer vi vores årligt tilbagevendende undersøgelse 'Danskerne i det byggede miljø'. Med afsæt i undersøgelsen afholder vi en række arrangementer, der dykker ned i fremtidens fællesskaber, det gode naboskab, livskvalitet på landet, og hvordan fysiske omgivelser kan gøre os mere lykkelige – eller det modsatte. 

Om fredagen giver vi som noget nyt i år scenen til en række af vores gode samarbejdspartnere, der vil debattere alt fra biobaserede byggematerialer til skak og fællesskaber. 

Du kan i løbet af torsdag og fredag møde både vores adm. direktør Jesper Nygård, vores filantropidirektør Nina Kovsted Helk og en række medarbejdere, der arbejder med vores filantropiske dagsordener. Kom forbi vores telt til en snak.

I en voxpop hen over torsdag og fredag inviterer vi desuden alle folkemødedeltagere til at komme med deres svar på, hvad der giver dem livskvalitet. Svarene vil blive brugt i en af de største undersøgelser af livskvalitet i Danmark, som vi er i gang med. 

Vi holder til i F10 - Realdania/Østersøteltet ved Allinge Røgeri.

Udover programmet i vores eget telt, afholder vi et arrangement hos Altinget på Grønbechs Hotel og tre arrangementer på Verdensmålenes Plads, hvor vi igen i år er partnere.

Se hele programmet herunder.

Torsdag den 13. juni

Adm. direktør Jesper Nygård byder velkommen i teltet til alle vores arrangementer under Folkemødet. 

De fleste af os har haft en god eller en dårlig oplevelse med en nabo. Måske endda begge dele. Men hvad skal der egentlig til for at opbygge en god relation til din nabo, og hvilken betydning har det for, hvordan du har det?

Godt naboskab og livskvalitet hænger ukueligt tæt sammen. Men hvordan påvirker naboskabet din livskvalitet? Hvorfor kan det være så svært at etablere? Og hvordan gør man?

Kom med når konfliktmægleren, forskeren, nabolagsfilosoffen og filantropidirektøren går i dialog om, hvordan det gode naboskab etableres.

Moderator

 • Mikael Kamber, nyhedsvært


Paneldeltagere

 • Jesper Bastholm Munk, Konfliktmægler v. Center for konfliktløsning
 • Christian Pagh, forfatter og direktør v. Oslo arkitekturtriennale
 • Mette Mechlenborg, forsker v. Build
 • Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania


Paneldebatten er arrangeret i samarbejde med vores datterselskab Videnscentret Bolius.

Vi flokkes til byen for at nyde godt af jobs og kulturtilbud - men danskerne på landet er lidt mere lykkelige end gennemsnitsdanskeren. Hvorfor? Kig forbi Realdaniateltet, hvor vi kaster lys på dette ’lykkeparadoks’ sammen med landdistriktsforsker Pia Heike Johansen og forfatter Josefine Klougart.

Pia har for nyligt været en del af et stort forskningsprojekt, som har givet nogle af svarene. Sammen med bl.a. Josefine bidrager hun til bogen Livskvalitet på landet – mennesker, steder og fællesskaber’, som er med til at nuancere debatten og formidle viden, som vi alle kan lære noget af – både i byen og på landet. De to ting er i øvrigt ikke hinandens modsætninger, hvilket er én af de pointer, som præsenteres.

Få et gratis eksemplar af bogen efter debatten.

Moderator

 • Mette Helena Rasmussen, indretningsekspert og TV-vært


Paneldeltagere

 • Pia Heike Johansen, lektor ved Syddansk Universitet
 • Josefine Klougart, forfatter
 • Simon Harboe, projektchef, Realdania

Fællesskab betyder alt for vores livskvalitet og kan være en kur mod ensomhed og mistrivsel. Men hvordan inviterer vi alle med? Hvordan skaber vi flere åbne og inviterende mødesteder i vores byer og nabolag? Og hvordan gør vi det nemmere at være ildsjæl, hvis man brænder for at samle mennesker og gøre en forskel lokalt?

Vi sætter fremtidens fællesskaber til debat i anledning af Realdanias 25-års jubilæum, som vi blandt andet markerer med indsatsen ”Vores sted”. Her kan alle byde ind med ideer til nye hverdagsmødesteder, der kan styrke fællesskabet lokalt. Invitationen er åben. Debatten er åben. Vi håber, du vil være med.

Moderator

 • Kristine Virén, formidlingschef i Videncentret Bolius

Paneldeltagere

 • Sarah Hellebek, viceforstander på Krogerup Højskole, medgrundlægger af Den grønne ungdomsbevægelse m.m.
 • Naima Yasin, Podcastvært på A Seat At The Table, leder af den partineutrale ungdomsbevægelse SAGA m.m.
 • Søren Vester, designer, TV-vært og formand for Thise Borgerforening m.m.
 • Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania

Vores fysiske omgivelser og der, hvor vi bor, kan gøre os lykkeligere – eller det modsatte. Men hvilke faktorer bonner mest ud, når man måler på lykken? Hvad betyder naboskaberne, og hvad med den måde, vi indretter os på?

Med afsæt i Realdanias årlige undersøgelse ’Danskerne i det byggede miljø’ diskuterer vi, hvad der gør danskerne lykkelige, og hvad vi (selv eller som samfund) kan skrue på.

Moderator

 • Mette Helena Rasmussen, indretningsekspert og TV-vært


Paneldeltagere

 • Christian Pagh, direktør, Oslo Architecture Triennale
 • Simon Enemærke, landskabsarkitekt og byplanlægger, 1:1 Landskab
 • Henrik Mahncke, analysechef, Realdania

Vi bliver alle trætte af vores indretning fra tid til anden. Omvendt påvirker jævnlig udskiftning af f.eks. vinduer og døre og højt forbrug af materialer vores klima i højere grad end, hvis vi beholder det eksisterende. Men hvordan laver man så en fed renovering uden at belaste klimaet unødigt? Og bør der være grænser for, hvor mange år en dør, et køkken eller et gulv skal være, før den må skiftes.

Videncentret Bolius debatterer med byggebranchen og giver gode råd til at vælge mere bæredygtige byggematerialer. Vi kigger også på hvordan vi kan renovere i stedet for at bygge nyt.

Moderator

 • Kristine Virén, formidlingschef i Videncentret Bolius


Paneldeltagere 

 • Elisabeth A. P. Eriksen, Arkitekt cand. arch. v. Bornholms Energi og Forsyning 
 • Jacob Lund, Tømmermester v. JL Østerlars
 • Henrik Bisp, fagekspert i Videncentret Bolius


Paneldebatten er arrangeret i samarbejde med vores datterselskab Videncentret Bolius.

Du kan i løbet af dagen møde både vores adm. direktør Jesper Nygård, vores filantropidirektør Nina Kovsted Helk og en række medarbejdere, der arbejder med vores filantropiske dagsordener. Kom forbi vores telt til en snak. 

Fredag den 14. juni 

Stormfloder, skybrud og forhøjet vandstand. Alt sammen noget, der udfordrer vores boliger og byplanlægning og stiller krav til fremtidig klimatilpasning. Særligt, hvis vi bor på Åvej, Strandengen eller Mosesvinget.

I mange år har vi betragtet naturen som noget, der kan tæmmes, drænes, tørlægges og underlægges vores behov for fremskridt eller vores ønsker om en bolig med havudsigt. Men klimaforandringerne udfordrer den opfattelse, og vi er nødt til at ændre vores opfattelse og praktik.

Efterårets og vinterens oplevelser fortæller os en masse om, hvad vi kan forvente os mere af i fremtiden - derfor er det vigtigt, vi husker begivenhederne og begynder at bruge dem som springbræt for en ny relation til vores omgivelser. Og måske skal vi kigge længere tilbage i historien og lære af fortidens planlægning, hvor man aflæste landskabet og havde større respekt for naturens kræfter.

Moderator

 • Connie Hedegaard, tidl. Klimakommissær i EU. 


Paneldeltagere

 • Bo Hansen, Borgmester i Svendborg Katrina Wiberg, Arkitektskolen
 • Kenneth Gøtterup, Borgmester i Dragør
 • Katrina Wiberg, Lektor, Arkitektskolen Aarhus
 • Jesper Nygård, Adm. direktør i Realdania

Hvordan skal vi bygge og bo i Danmark, så vi både skaber gode liv for alle og bidrager til planetens overlevelse? Det spørger vi en minister, en filantropisk forening, et stort pensionsselskab og en førende dansk arkitekttegnestue om. 

Har de, som sætter så stærke og blivende præg på vores boligkvarterer, bydele og landskaber, ikke et særligt ansvar for at skabe et retfærdigt og inkluderende samfund? Og kan de samtidig sikre, at man ikke skader planeten i processen? Og kan man egentlig bruge arkitektur og byggeri til at drive udviklingen i den rigtige retning, når nu byggebranchen er én af de brancher, der tynger mest på CO2 regnskabet?

Få svarene, bland dig i debatten og bliv meget klogere på, hvad arkitektur egentlig kan bruges til, hvis vi tør gå radikalt til værks. Der er nemlig håb for planeten, hvis vi efterlever de 10 nye principper for byggeriet - The Copenhagen Lessons. Dem kommer du også til at høre mere om!

Moderator

 • Natalie Mossin, arkitekt og institutleder på Det Kgl. Akademi samt ophavskvinde til ”The Copenhagen Lessons – 10 principper for byggeriet”


Paneldeltagere

 • Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør, Realdania
 • Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, Pension Danmark
 • Eva Ravnborg, Partner og projektdirektør, Henning Larsen 

Naturen er populær som aldrig før, og der er stor opmærksomhed omkring de fysiske og mentale sundhedsmæssige gevinster ved at opholde sig i naturen. Samtidig udgør naturen også en væsentlig faktor i både lokal bosætnings- og turismeudvikling. I takt med den stigende interesse er der både sket en udvikling i, hvordan vi bruger naturen og i, hvem der bruger i naturen. Det har skabt en øget efterspørgsel på understøttende faciliteter, der både skal servicere mange forskellige aktiviteter og gøre det lettere at komme i naturen.

 

Vi ser derfor en nødvendighed i at udvikle nye facilitetstyper til naturen. Faciliteter der ikke er generiske, men derimod udviklet med fuld opmærksomhed på de stedbundne kvaliteter og med en så stærk forbindelse til omgivelserne som muligt.  Men hvordan indtænker man arkitektonisk kvalitet i friluftsbyggerierne? Og hvilke problemstillinger og potentialer er der ved at arbejde med det byggede miljø i naturens blå og grønne rum? Alt det taler vi om i denne session.

 

Moderator

 

 • Kir Klysner, journalist i Lokale og Anlægsfonden


Paneldeltagere

 

 • Simon Harboe, projektchef i Realdania
 • Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden
 • Marie Louise Holst, arkitekt MMA og grundlægger af MATTERS ARKITEKTER
 • Lene Kofoed, forperson for styregruppen 4-Kløver-Klyngen på Bornholm

Vi køber og smider ud i stor stil. Vi gør, hvad der er nemmest og billigst og tænker sjældent over, hvor mange ressourcer alle vores ting i hjemmet har kostet at udvinde, producere og transportere. Og vores forbrug koster dyrt i både ressourcer og CO2.

Vidste du f.eks. at produktionen af vores elektronik belaster klimaet langt mere end strømforbruget, når vi bruger elektronikken? Kom med, når vi inviterer til debat om, hvad vi gør, når kaffemaskinen går i stykker, støvsugeren står af, eller når lampen ikke virker. Vi debatterer effekten af reparationer samt udfordringerne – f.eks. i forhold til klima, pris og garanti.

Moderator

 • Julie Trolle Boding, journalist, Videncentret Bolius


Paneldeltagere

 • Jens Bomann Christensen, direktør i Brancheforeningen Cirkulær
 • Stig Bomholt, bestyrelsesmedlem i Repair Cafe Danmark
 • Julie Schoen, presseansvarlig DBA
 • Henrik Bisp, fagekspert, Videncentret Bolius


Paneldebatten er arrangeret i samarbejde med vores datterselskab Videncentret Bolius. 

I dette Social Lab-format inviterer Institut for [X] engagerede interessenter og eksperter fra forskellige sektorer til at finde løsningen på ét simpelt problem: At stramninger og privatiseringer i byggereglementet kan blive dødsstødet for danske fristeder, eksperimenterende kulturinstitutioner, festivaler og samfunds engagement i det kulturelle vækstlag. Med det hidtil strammeste byggereglement, strammes garnet. Med andre ord; det bliver dyrere og sværere at gå fra idé til handling.

Social Lab er en metode hvor stakeholders og magthavere omkring en komplekst problematik mødes, frisætter sig fra normtænkning, og sammen forsøger at finde løsninger på komplekse problematikker. Vi vil i dette social lab søge at finde en eller adskillige løsninger, til en mere fri og åben byggekultur i Danmark som omfavner eksperimenter.

Dette social lab vil blive faciliteret af Institut for [X], som siden 2009 har fungeret som et eksperimentarium for urban byudvikling på Godsbanearealerne i Aarhus. Denne kreative tilgang har blomstret i et miljø (næsten) fri for gængse danske byggeregler.

Moderator & Case Provider

 • Jonas Bøgh Larsen, Projektleder, Institut for [X]

Paneldeltagere

 • Esben Marcher, Dansk Live
 • Lars Jensen, Sleth Arkitekter Cph
 • Malte Hertz, CEO, Maker
 • Anne Mette Boye, Stadsarkitekt i Aarhus
 

I denne debat sætter vi spotlight på fysiske rum, der kan styrke de sociale bånd mellem mennesker. Vær med, når vi deler 4 perspektiver på fysiske fællesskaber. Vi tager fat i, hvordan organisationer kan arbejde med fællesskab som omdrejningspunkt for både medarbejdere og medlemmer.

Vi diskuterer hands on erfaringer med at være den sociale lim og brobygger blandt beboerne i seniorboligfællesskaberne Broen, Teglgården og Balancen. Vi inspirerer med en evidensbaseret tilgang til at skabe gode rum, der bringer mennesker sammen og skaber plads til fællesskab. Vi debatterer erfaringer med at bo i et fællesskab, og få opbygget og udviklet et fællesskab, så der er plads til alle, og så det også er spændende at bo der i lang tid. Med Arkitektur til Fællesskaber bliver du klogere på erfaringer med, hvordan fysiske Fællesskaber er et omdrejningspunkt for social udvikling og trivsel. Og hvordan du kan bruge arkitekturen bevidst til at understøtte en fællesskabsskabende adfærd.

Moderator

 • Anne Marie Tommerup, Adfærdsarkitekt og Adm. Dir. i TOGETHER Architecture


Paneldeltagere

 • Morten Østergaard-Rasmussen, Direktør i Hjerteforeningen
 • Per Schulze, Virkevært i Pension Danmark

De grønne, klimabevidste storbyer. Og de mere fodslæbende, CO2-tunge landområder. Dén fortælling er opstået i en tid, hvor den grønne omstilling har haft fokus på, hvor meget CO2, der udledes inden for Danmarks grænser. Nu viser nye tal for danskernes globale klimapåvirkning en stærk sammenhæng mellem indkomst, forbrug og klimaaftryk.

Det betyder, at de store byer – på trods af små boliger og grøn infrastruktur – danner ramme om en livsstil og et forbrug, som belaster klimaet voldsomt. Omvendt ser det ud i landområderne, hvor indkomster og dermed forbrug typisk er lavere – mens den territoriale udledning fra industri, landbrug og opdyrkede lavbundsjorde er høj.

For de 98 danske kommuner i Klimaalliancen rejser det spørgsmål som: Hvordan kommer den grønne omstilling til at påvirke danskerne i by og land forskelligt? Hvor kommer de store slag til at stå? Og hvordan sikrer vi demokratisk opbakning på tværs af by og land til en fælles, positiv vision for en mere bæredygtig fremtid?

Moderator

 • Connie Hedegaard, tidl. Klimakommissær i EU. 


Paneldeltagere

 • Birgit S. Hansen, Borgmester i Frederikshavn Kommune
 • Karsten Längerich, Borgmester i Allerød Kommune
 • Charlotte Louise Jensen, Seniorkonsulent, Fødevarer og forbrug, CONCITO
 • Jesper Nygård, Adm. direktør i Realdania

Fællesskaber, sammenhængskraft og tilhørsforhold er vigtigere end nogensinde før. Alligevel er kulturhusene ofte både undervurderede og usynlige i debatten. Men de danske kulturhuse er eksisterende væsentlige katalysatorer for både samfundsudvikling og fællesskab. Med over 400 kulturhuse spredt ud over landet og 16 millioner besøgende årligt er kulturhusene en væsentlig del af vores kulturelle landskab. Med et uforløst potentiale for at løfte forskellige relevante samfundsopgaver, på tværs af både sektor og -kommunegrænser.

 

Kom og vær med når vi sammen skal finde ud af, om det er muligt for dagens deltagere at blive enige om, hvor de værdimæssige ophæng ligger på barometeret? Er ensomhed f.eks. en lokal, national eller international problemstilling — og hvad med kulturarv, inklusion, kreativitet og uddannelse? Sammen skal vi tage temperaturen på de værdier som Danmarks kulturhuse og fællesskaber skal spille op imod. Vi forestiller os et fire meter langt barometer — i den ene ende er det lokale, i den anden det internationale.

 

Moderator

 

 • Kristian Krog, Maltfabrikken

 

Paneldeltagere

 

 • Stine Lea Jacobi, Realdania
 • Sara Bech Jacobsen, Kulturhusene i Danmark
 • Marianne Grymer Bargeman, Godsbanen
 • Simon Skytte, Ung Kult

Byggebranchen står for en tredjedel af CO2-udledningen på verdensplan. Vi er derfor nødt til at tænke i nye baner, når det kommer til, hvordan vi skal bygge og bo. Men hvilke konsekvenser har det for Danmarks landarealer, for byggeindustrien og for din bolig, hvis vi begynder at bygge med biomaterialer? Kan dansk landbrug være direkte bidragsyder til vores byggeri, og i hvor høj grad har arkitekter og ingeniører ansvaret for at kende materialers CO2-udslip og værdikæder?

Vær med, når Nielsine Otto fra JAJA Architects diskuterer byggeriets aftryk på klima, natur og ressourceknaphedskriser, og hvordan vi med nye måder at bygge og bo på kan blive del af nogle nye værdikæder. Til at diskutere fremtidsperspektiverne vil hun ledsages af et ekspertpanel, med viden inden for alt fra jordbrug og naturbeskyttelse til biomaterialer og byggeri. Panelet inkluderer blandt andet økologisk økonom, Jacob Rask, som er kendt fra Copenhagen Doughnut, og besidder stor viden om fremtidens byggeri på baggrund af hans virke som programchef i Bloxhub. Diskussionen bliver modereret af Mikkel Thomassen fra Smith Innovation.

Hjernefitness er det nye fitness. Få et sneek peek på verdensnyheden Skakkens Hus - hjernens motionscenter® (SHHM), der åbner i 2025 i Sølvgade 15 i København – kun 50 m. fra Kongens Have. I SHHM kan børn, unge, voksne og ældre samles om matematik, skoleskak og mentalt sunde aktiviteter.

På Folkemødet kan du høre om verdensnyheden og prøve lidt hjernefitness, når vi spiller hjernen og fællesskabet stærk - sammen. Prøv mini-games, dialogskak og arm-hjerne-skak mv. Alle er velkommen uanset alder og skakkendskab. Lokale skoleelever guider og hjælper med reglerne.

Moderator

 • Lene Bierbaum, udviklingschef, Dansk Skoleskak


Deltagere

 • Mads Jacobsen, generalsekretær, Dansk Skoleskak
 • Pelle Bournonville, projektchef, Realdania
Du kan i løbet af dagen møde både vores adm. direktør Jesper Nygård, vores filantropidirektør Nina Kovsted Helk og en række medarbejdere, der arbejder med vores filantropiske dagsordener. Kom forbi vores telt til en snak. 

 

 

Om Verdensmålenes Plads

Verdensmålenes Plads, en fysisk scene på Folkemødet, sætter spot på FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling, gør verdensmålene konkrete og inspirerer til handling gennem en lang række events. 2030beyond står bag Verdensmålenes Plads. Vi støtter Verdensmålenes Plads og har tre debatter på pladsen - to af dem i tæt samarbejde med Videncentret Bolius.

Andre arrangementer på Folkemødet hvor du kan møde Realdania

Udover vores egne arrangementer på Folkemødet, deltager vi og vore kolleger fra Videncentret Bolius og Boligøkonomisk Videncenter også i disse debatter: 

Mads og retsdilemmaerne

Kl. 13.10-14.00

A5 - Danchells Anlæg Telt 

Er det etisk og ok at bruge kunstig intelligens og ChatGPT til at lave kunst i et eksamensprojekt? Kan kunst påvirke politiske beslutninger? Hvad gør man, når man opdager, at en frihedskæmper, hvis navn er indgraveret i en ikonisk statue, viser sig at være stikker? Og hvordan håndterer teaterdirektøren en shitstorm efter en nyfortolkning af Romeo og Julie?

 

Det er nogle af de dilemmaer, som du kan høre Mads Steffensen og et veloplagt panel bestående af Kasper Holten, teaterchef på Det Kongelige Teater, Piv Bernt, kendt tv-producer, Maria Rørby Rønn, generaldirektør i DR og Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, diskutere. Panelets juridiske livline er Henrik Engell Rhod, præsident ved retten på Bornholm.

Hvordan ser byerne ud, når butikkerne lukker?

Kl. 15.00-15.45

A33 - Den sociale scene

Uanset at nogen vælger at flytte ud på landet, så er det i de større byer befolkningsvæksten sker.

Samtidigt varsler eksperterne nu, at befolkningsvæksten ser ud til at blive langt mere begrænset end hvad der tidligere forlød.

Hvad betyder det for de mindre byer – og hvor lykkes det at knække kurven og trække på kvaliteter, der styrker lokalområdet fødselsrate og byflytninger til trods?

Kom og deltag og byd ind, når Astrid Bruus Thomsen, Programchef Realdania, Signe Sønderskov, Direktør Domea.dk, Steffen Damsgaard Fm. Landdistrikternes Fællesråd og Sune Schou, Direktør i Halsnæs Kommune drøfter emnet.

Temperaturen på boligmarkedet

Kl. 15.00-16.00

G31 - Finansteltet

Hvordan har boligpriserne udviklet sig siden årsskiftet? Hvilken effekt har det nye boligskattesystem haft? Hvordan ser situationen ud for unge boligkøbere og andre, der ønsker at få en fod indenfor på boligmarkedet? Vær med, når Finans Danmark sammen med en række boligeksperter tager temperaturen på boligmarkedet.

Bliv klogere på boligmarkedet sammen med eksperterne Curt Liliegren, Direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, Ole Hækkerup, Direktør for Dansk Ejendomsmæglerforening, Christine Ravn Lund, Forkvinde for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, Kamilla Hammerich Skytte, Direktør for Realkreditrådet og Ane Arnth Jensen, Vicedirektør for Finans Danmark.

Hvem holder med andelsboligerne? 

Kl. 17.00-17.45

K4 - Den medlemsdemokratiske scene

Hvorfor er der så få nye andelsboliger i DK? Er der mon politikere som kæmper andelsboligernes sag?

Der bygges kun få nye andelsboliger i Danmark. Dette på trods af at andelsboligerne er en af de mest eftertragtede boligformer. Andelsboliger er vigtige fordi de skaber demokrati, fællesskab og bidrager til blandede byer. Andelsboliger er for mange i byen synonym med den første bolig og i provinsen synonym med tryghed, fællesskab og færre individuelle fysiske forpligtelser end ejerboliger. Samtidig er der en høj grad af ejerskab i andelsboligerne. Når vi nu ved, at andelsboliger er både attraktive og vigtige, så er det desto mere ærgerligt, at vi kan konstatere, at det står bomstille, når der kommer til at få nye andelsboliger. Og desværre har de fleste politikere kun blikket rettet mod almene boliger eller ejerboliger, som løsninger på boligmarkedets udfordringer.

Derfor spørger ABF: Hvem holder med andelsboligerne?

Det giver Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester for København Kommune, Curt Liliegreen, Direktør for Boligøkonomisk Videncenter i samtale med Jan Hansen, Direktør for ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation et bud på. Samtalen modereres af Jens Jonatan Steen fra Tænketanken Demokratisk Erhverv.

Deltidsbeboere - udvikling eller afvikling af landkommuner?

Kl. 12.30-13.30

K22 - Bornholmerhuset

Er deltidsbeboelse med til at udvikle eller afvikle de danske landkommuner? De danske landkommuner har i årtier oplevet affolkning af fastboende. Samtidig oplever nogle lokalsamfund i de danske landkommuner en stigende deltidsbeboelse og en øget sæsonbefolkning, som kommer for at ”koble af” og forbruge stedet. Men der er også deltidsbeboere, der kommer for at ”koble til”, som aktivt engagerer sig i det lokalsamfund, de føler en tilknytning til, uden at have fast bopæl der; tilvalgsbeboerne. De kan bringe forskellige ressourcer i spil i lokalsamfundene herunder finansiering, netværk, viden, arbejdskraft og nye perspektiver. Hvad kan man gøre i lokalsamfundet for at få tilvalgsbeboerne til at bidrage til udviklingen af stedet? Og er det overhovedet vejen frem? Vil det levende lokalsamfund hele året forsvinde med udbredt deltidsbeboelse? Eller kan deltidsbeboelse på sigt føre til helårsbeboelse? Hvad kan lokalsamfundene gøre for ikke at blive rendt over ende?

Deltagere: Direktør for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard, Seniorforsker på Center for Regional og Turismeforskning Karin Topsø Larsen, Programchef i Realdania Stine Lea Jacobi, Formand for Vang Beboer- og Grundejerforening Iris Kofod.
Moderator: Gitte Hvidkær Marschner, specialkonsulent hos Center for Regional og Turismeforskning

Bæredygtig mobilitet og klimaneutrale byer i 2030

Kl. 14.00-14.45

J37 - Folkets Debattelt (EIT Urban Mobility)

Hvordan vil København, Malmø, Helsingborg og Lund nedbringe deres transportudledninger inden 2030? De danske og svenske byer i Øresund kæmper ligesom storbyer verden over en hård kamp for at omstille og nedbringe udledninger fra mobilitets- og transportsektoren. I en tid med mærkbare klimaforandringer og vildt vejr virker behovet for grænseoverskridende løsninger og samarbejde mere nødvendigt end nogensinde. København, Malmø, Helsingborg og Lund er naboer og alle del af EU's ambitiøse "100 klimaneutrale og smarte byer inden 2030"-mission, som på sigt skal inspirere resten af Europas byer. Men 2030 nærmer sig lige så hastig som klimaforandringerne, og hvis vores byer skal omstille deres mobiltets- og transportsystemer i lynfart, er der behov for mere samarbejde og bedre deling af viden, erfaringer og resurser. I et dansk transport- og klimapolitisk år, hvor ekspertudvalget for kollektiv mobilitet skæver til skånske succeshistorier og tiden synes inde til handling, inviterer vi derfor til debat med byerne i Øresund om deres planer, udfordringer og tanker om tættere samarbejde.

Deltagere: Astrid Bruus Thomsen, Realdania, Daria Krivonos, Copenhagen Institute for Futures Studies, Anna Engblom, Greater Copenhagen,
Lasse Schelde, TIA og Jesper Kronborg, Dansk Erhverv. 

Er der en (fornuftig) fond til stede?

Kl. 15.00-15.45

A32 - Den Sociale Scene (Arkitektforeningen)

Vi kender dem fra tv-programmet ”Er der en arkitekt til stede?”, journalist og arkitekt, Ane Cortzen og direktør i Arkitektforeningen, Lars Autrup, som de undrende og kritiske stemmer, når de undersøger kvaliteten af dansk arkitektur og byggeri. Nu tager Lars Autrup problematikken et skridt videre, når han udfordrer tre betydelige danske fonde på deres bidrag til den grønne omstilling i byggeriet. For hvad gør de for at skubbe udviklingen i den rigtige retning og hvordan kan de, gennem deres initiativer, krav og bevillinger til byudvikling og byggerier, være med til både at øge kvaliteten og skrue tempoet op? Bliv klogere og bland dig i debatten, når vi sætter fondene stævne på Den Sociale Scene og kommer tættere på deres ansvar for - og forventninger til – fremtiden. Måske de 10 nye principper for bæredygtigt byggeri - The Copenhagen Lessons – kan være med til at skubbe på processen? Det kommer du også til at høre mere om.

Deltagere: Lennie Clausen, Programchef, Realdania, Maya Færch, Bestyrelsesmedlem, Færch Fonden, Jon Gerner, Direktør, Lokale- og Anlægsfonden og Lars Autrup, Direktør, Arkitektforeningen.

Er fondene nøglen til at tæmme tidens vildeste problemer?

Kl. 17.05-18.05

H14 - Skonnerten Freia, Allinge Havn 

Klimaforandringer, social ulighed og unges mistrivsel. De komplekse samfundsproblemer står i kø og kan ikke løses af statens velkendte greb men kræver nye, innovative løsninger, mere langsigtede indsatser og en bredere mobilisering af aktører. Med deres omfattende ressourcer, ekspertise og unikke placering mellem civilsamfundet og den offentlige og private sektor er fondene ideelt positioneret til at træde ind i rollen som katalysator for systemforandring og forme fremtidens løsninger på tidens vilde problemer. Deltag i vores debat og bliv klogere på, hvordan fondene gennem innovative samarbejdsmodeller og fleksibel finansiering kan bidrage til at skabe reel og varig forandring af vores samfund.

Deltagere: Jesper Nygård (Realdania), Rie Odsbjerg Werner (TrygFonden), Sine Egede Eskesen (Bikubenfonden), Kim Nøhr Skibsted (Grundfos Foundation | PDJF) og Sigge Winter Nielsen (INVI – Institut for vilde problemer). Fredag den 14. juni kl. 17.00-17.45 på S, arrangeret af Boston Consulting Group (BCG). 

En Fortælling om To Boligverdener: Unge og Ulighed

09:30 - 10:30

J28 - Ældre Sagen

Hvilken betydning kan det have for samfundet som helhed at skelne på boligmarkedet forbliver store?

SAGA inviterer politikere, fageksperter og repræsentanter for den unge generation til at diskutere boligmarkedet, problematikker ved det og eventuelle løsninger på det. Spørgsmål om, hvilken betydning det kan have for samfundet som helhed, at skelene på boligmarkedet forbliver store, vil være i fokus. Her vil både individuelle, overordnede og tekniske betragtninger komme i spil. Derudover vil debatten søge svar på, hvad man fra politisk side kan og vil gøre - for hvor stor politisk vilje der er til at tackle udfordringer på boligmarkedet, især når de større partier synes at mangle appel til den unge demografiske gruppe? Samtalen vil derfor søge at åbne op for debatten om de udfordringer, unge står overfor på boligmarkedet, og præsentere mulige løsninger til, hvordan vi kan skabe et mere retfærdigt boligmarked for alle.

Panelet:

 • Kamilla Skytte, Adm. direktør for RealKredit Danmark
 • Magnus Georg Jensen, Bestyrelsesmedlem i den partineutrale ungdomsbevægelse SAGA og associate, Egon Zehnder
 • Christina Olumeko, MF og Finansordfører for Alternativet
 • Eigil Lang, Medlem af den partineutrale ungdomsorganisation SAGA
 • Curt Lillegren, Direktør for Boligøkonomisk Videncenter

Quiz og debat: Er DK egentligt et bæredygtigt foregangsland?

12:00 - 12:45

C38 - Verdensmålenes Telt

 

Danmark ligger ifølge internationale analyser i top blandt verdens lande i forhold til at realisere Verdensmålene. Men der er også områder, hvor Danmark kan gøre det langt bedre. Særligt på mål 12 (ansvarligt forbrug og produktion), mål 14 (livet i havet) og mål 15 (livet på land) halter Danmark bagud. Formålet med eventet er dels at oplyse om status og fremdrift for Verdensmålene, men også diskutere hvilke handlinger, der kræves for at komme videre. I et underholdende og interaktivt quizformat debatteres Verdensmålene med nedslag både på de mål, hvor vi i Danmark halter efter, men også der, hvor vi har førertrøjen på. Quizzen er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Statistik og tager udgangspunkt i data om status for bæredygtig udvikling. I quizzen dyster to hold bestående af politikere, forskere, erhvervslivet og Verdensmålsambassadører og undervejs vil de debattere hvordan vi kan handle i det små, og hvad det kræver af politisk initiativer. Kom og quiz med i Verdensmålenes Telt. 

Moderator: Thomas Ravn-Pedersen, medlem af 2030-panelet og direktør i Verdens Bedste Nyheder. 

Hold 1:

 • Birgitte Vind (S) næstformand 2030-netværket
 • Kirsten Brosbøl, direktør og stifter af 2030beyond & medlem af 2030-panelet
 • Verdensmålsambassadør

 

Hold 2:

 • Marianne Bigum (SF) formand 2030-netværket
 • Jesper Nygård, administrerende direktør Realdania og medlem af 2030-panelet
 • Verdensmålsambassadør

 

Diger og dilemmaer – debat om fremtidens klimatilpasning

Kl. 12:30 - 13:30

F33 - Geelmuyden Kiese

Vi sætter fokus på dilemmaer i fremtidens klimatilpasning og spørger om der bliver klimasikret i samme hastige takt som de ekstreme vejrhændelser rammer Danmark? Regeringen har fremlagt sit forslag til en klimatilpasningsplan, men har vi alle et ansvar for klimasikringen af vores hjem og samfund?

Panelet:

 • Mikkel Suell Henriques, Projektchef i Realdania
 • Carsten Fjorback, Associate Technical Director i COWI
 • Bjørn Bedsted, International direktør i Democracyx
 • Adrian Lema, Afdelingschef i Nationalt Center for Klimaforskning på DMI

Moderator: 

 • Marianne Thyrring er direktør på Danmarks Meteorologiske Institut 

Unge bygger fremtiden - Med Verdensmålene som værktøj

Kl. 13:00 - 13:45

C38 -Verdensmålenes Telt

Kom og vær med til en engagerende debat om fremtidens bæredygtige byggeri. På dette event mødes unge og eksperter for at diskutere, hvordan vi kan gøre byggebranchens værdikæder mere bæredygtige. Debatten vil bl.a. stille spørgsmålstegn ved uddannelsessystemet, materialehåndtering og værdiskabelse hos forbrugeren med følgende spørgsmål: - Hvordan integrerer vi bæredygtighed i uddannelserne og på lærepladserne? - Hvordan optimerer vi (gen)brugen af byggematerialer? - Hvordan skaber bæredygtige byggepraksisser merværdi for slutbrugerne?

Panelet:

 • Signe Wenneberg - Klimajournalist, ekspert i bæredygtigt byggeri
 • Jesper Nygård - CEO i Realdania
 • Elever fra ZBC Slagelse, FGU Midt & Østsjælland og DTU Skylab
 • Emmilie Joy Hansen - Næstforkvinde i Lærlinge for bæredygtighed og bygningssnedkerlærling hos Anders Mainz ApS

Moderator:

 • Natalie Mossin - Institutleder ved Det Kongelige Akademi, Institut for bygningskunst og teknologi og formand for sidste års verdenskongres for arkitektur UIA2023

Så' der post!

Kl. 15.00-16-00

F6 - Med Fremtiden i Sigte

Hvis man er en organisation, som er afhængig af at få den næste projektbevilling, er der spørgsmål, som man bare ikke tør stille fondene: Hvorfor vil I ikke støtte drift? Ej, men helt ærligt, hvorfor ikke? Hvorfor skal vi hele tiden opfinde nye projekter? Og hvorfor er jeres ansøgningsprocesser så besværlige? Skal vi virkelig spilde så meget tid på afrapportering, altså.. hvad får I ud af dét? Men hvad nu hvis man kunne spørge fondene anonymt og få de svar, som man i dag savner? Så kunne fondene også få den ærlige feedback, som de kan have svært ved at indhente i deres egne møder med håbefulde bevillingsmodtagere. Under hele Folkemødet kan alle lægge spørgsmål i en postkasse. Og ved dette event stikker redaktøren for Impact Insider, Carsten Terp, hånden i kassen og kommer op med dristige spørgsmål til et panel af modige fonde. Kom med til en anderledes debat om samarbejdet mellem fonde og bevillingsmodtagere.

Deltagere: 

 • Laura Thatt, projektchef, Østifterne
 • Jesper Nygård, Adm. direktør, Realdania
 • Henrik Lehmann Andersen, Adm. Direktør, Nordea-fonden
 • Kim Nøhr Skibsted, Fondsdirektør, Poul Due Jensens Fond
 • Esther Nørregaard-Nielsen, Direktør, Oak Foundation

Vi opdaterer løbende vores program.