x

Realdania på Folkemødet 2023

Vi glæder os til årets Folkemøde 2023. I år afholder vi otte arrangementer og events, der alle tager afsæt i vores arbejde med at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Velkommen i teltet.

På årets Folkemøde vil vi blandt andet have et særligt fokus på, hvordan vi gennem fællesskaber skaber et aktivt liv i bymidterne. Vi tager også en diskussion om nutidens renoveringer af ældre arkitektur, om formsprog og ny æstetik og vigtigheden af, at vi tænker i bæredygtige og klimavenlige løsninger. Og så deler vi vores erfaringer med Collective Impact som metode til at arbejde med komplekse samfundsudfordringer og løse samtidens vilde problemer. 

Vi holder til i F10 - Realdania/Østersøteltet ved Allinge Røgeri og har derudover to arrangementer på scenerne hos Altinget på Grønbechs Hotel og to arrangementer på Verdensmålenes Plads. 

Se hele programmet herunder.

Torsdag den 15. juni

Adm. direktør Jesper Nygård byder velkommen i teltet til alle vores arrangementer under Folkemødet. 

Christine Feldthaus modererer denne samtale om livet i bymidterne. Er det butiksejernes og handelsstandsforeningernes opgave at skabe liv og aktiviteter i bymidten – eller må borgerne, civilsamfund og kommunen på banen? Vi tager en snak om nye måder at sikre levende, attraktive og meningsfulde bymiljøer på. 

For når nye forbrugsvaner gør livet svært for forretningerne i gågaden, kan det have konsekvenser for bymidten. De risikerer at miste deres funktion som vigtigt ankerpunkt – ikke bare for handel men også for kultur, fællesskab og stedsidentitet.  

Kom og hør, hvordan bl.a. kulturtilbud og nytænkende handelsliv kan være med til at skabe fællesskab og byliv, og få inspiration fra projekter, som på vidt forskellig vis har været med til at skabe liv i bymidten. 

Moderator

 • Christine Feldthaus, foredragsholder og tv-vært


Paneldeltagere

 • Maria Degn, chefkonsulent, Inmoma 
 • Simon Vagn Jensen, fhv. Teaterleder, Odsherred Teater
 • Nina Kovsted Helk, filantropidirektør, Realdania

Christine Feldthaus styrer os i denne samtalesalon gennem by og land, tager os med på besøg i forrygende fællesskaber og guider os fra faldefærdige bygninger til bæredygtige mødesteder.  

I samtalen kan du blandt andre møde iværksætter og designer Søren Vester, bl.a. kendt fra DR-programmet ’I hus til halsen’, der deler ud af gode råd til byggeri og bæredygtigt materialevalg. Og så kommer han med tips til, hvordan I kan komme i gang med jeres eget lokale fællesskab. 

Nogle steder er nemlig helt særlige og værd at bevare. Det er steder, som vi tager hånd om og passer på, og som får fællesskaber til at blomstre og får afgørende betydning for lokalsamfundet. Men hvorfor lykkes det at bevare nogle steder og opbygge fællesskaber om dem frem for andre, hvorfor er sådanne steder vigtige, og hvordan kan vi få flere steder til at gøre en forskel for vores livskvalitet?

Moderator

 • Christine Feldthaus, foredragsholder og tv-vært


Paneldeltagere

 • Jesper Nygård, direktør i Realdania
 • Søren Vester, iværksætter og designer
 • Mie Hein Jørgensen, kultur-og udviklingsmedarbejder i INSP Roskilde og bestyrelsesmedlem i Kulturhusene i Danmark

Nye forbrugs- og mobilitetsmønstre, urbanisering og klimaforandringer betyder, at de danske provinsbyer står overfor en omstilling. Skal vi acceptere, at nogle byer bliver ’doughnut-byer’, eller skal vi gøre mere for at fremtidssikre bymidten og det liv, der er med til at forme hverdagen og definere byen? 

Vi bliver klogere på, hvad der karakteriserer de små og mellemstore byers udvikling, udfordringer, potentialer og rammevilkår – for er de mon de samme, og hvorfor trives livet i nogle byers gågade, mens det ebber ud i andre? Byerne spiller også en rolle i den grønne omstilling og ift. et retfærdigt samfund i en stadig mere heterogen befolkning. Kom og få faglige og praktiske perspektiver på, hvordan vi i Danmark sikrer liv i bymidten – også om 100 år. 

Moderator

 • Holger Dahl, arkitekturredaktør, Berlingske 


Paneldeltagere 

 • Jens Christian Pasgaard, ph.d., arkitekt MAA, Pasgaard Arkitektkontor 
 • Torben Hansen, borgmester i Randers
 • Ditte Marquard Jessen, projektchef, Realdania 

Vær med, når Ane Cortzen tager os med i en diskussion om nutidens omdannelser og renoveringer af ældre arkitektur, om formsprog og ny æstetik og ikke mindst vigtigheden af, at vi tænker i bæredygtige og klimavenlige løsninger.  

Vi er nemlig nødt til at se på, hvordan vi sammen kan gøre byggebranchen mere klimavenlig. Det kræver ændringer i vaner og forventninger, og det kommer til at kræve, at vi ændrer vores syn på, hvad der er æstetisk smukt eller rigtigt.  

Moderator  

 • Ane Cortzen, arkitekt, foredragsholder og tv-vært  


Paneldeltagere

 • Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania 
 • Søren Pihlman, partner i Pihlmann Architects 
 • Mads Okking, udviklingskonsulent hos Dansk Håndværk
Du kan i løbet af dagen møde både vores adm. direktør Jesper Nygård, vores filantropidirektør Nina Kovsted Helk og en række medarbejdere, der arbejder med vores filantropiske dagsordener. Kom forbi vores telt til en snak. 

Fredag den 16. juni 

Lykke Friis møder i denne debatsamtale nogle af dem, der er i gang med at forandre byggeriet, som i dag står for hele 40 % af vores CO2-udledning.  

I projekt ’Boligbyggeri fra 4 til 1 planet’ er man i gang med at udvikle eksempelbyggerier med nye materialer, metoder og tilgange. Med udgangspunkt i konkrete eksempler og den nyeste viden diskuterer vi vejen til boliger med en markant lavere udledning af CO2 og andre drivhusgasser. 

Det er en diskussion, der kræver noget af os alle sammen som individer. Er du f.eks. parat til at bo på mindre plads og dele mere med andre? Kom og vær med i debatten. 

Moderator

 • Lykke Friis, foredragsholder og dir. for Tænketanken Europa 


Paneldeltagere

 • Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania
 • Vibeke Grupe Larsen, ph.d.-forsker i cirkulær omstilling og arkitekt MAA, Danske Arkitektvirksomheder
 • Jesper Kort Andersen, fagchef for byudvikling og bæredygtighed hos Lejerbo
 • Jette Birkeskov Mogensen, associate partner, Schmidt Hammer Lassen Architects

Vi har samlet et skarpt panel bestående af eksperter udi byggeri og byggematerialer, der vil klæde dig på til at træffe mere bæredygtige valg i fremtiden. Uanset om du skal bygge nyt, til eller om, kan du nemlig vælge bæredygtige materialer. 

Vi kommer til at udfordre dig på, om det bæredygtige valg må påvirke udseende, pris eller størrelse på din egen bolig, og vi håber, du tør stille spørgsmål til vores skarpe panel. 

Moderator 

 • Kristine Virén, formidlingschef i Videncentret Bolius 


Paneldeltagere 

 • Henrik Bisp, fagekspert i Videncentret Bolius 
 • Sisse Norman Canguilhelm, adm. dir i Rådet for bæredygtigt byggeri 
 • Harpa Birgisdottir, Professor ved Aalborg Universitet 
 • Asser Tønnesen-Højbjerg, chefkonsulent i Brancheforeningen for Danske Byggecentre

 

Paneldebatten er arrangeret i samarbejde med vores datterselskab Videncentret Bolius. 

Hjemløshed, den globale klimakrise, balancen mellem by og land, ulighed i sundhed. Alt sammen komplekse, vilde problemer, som vi som samfund skal blive bedre til at løse – og det haster.

Heldigvis har vi efterhånden erfaringer med, hvad det kræver af politisk lederskab og samarbejde på tværs af stat, kommune, lokale ildsjæle og civilsamfund – f.eks. med metoder som collective impact. Men går det stærkt nok?

Fylder gammeldags tænkning mere end nytænkning? Og er aktivisme nødvendig for at ruske op i hæderkronede demokratiske institutioner, som har svært ved at levere svar på nutidens problemer?

Kom og bliv klogere på, hvordan vi i fællesskaber løser vilde problemer lokalt og nationalt – og diskuter, om det går for langsomt. 

Moderator 

 • Tine Gøtzsche, journalist


Paneldeltagere

 • Jesper Nygård, direktør i Realdania 
 • Winni Grosbøll, formand for Hjem til alle-alliancen, direktør for Friluftrådet  
 • Elise Sydendal, aktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse 
 • Pia Gjellerup, direktør i Center for Offentlig-Privat Innovation

Lørdag den 17. juni

På seks år steg hjemløsheden blandt unge i Danmark med 76 %. Det fik en række kommuner, organisationer og filantropiske aktører til at spærre øjnene op. I 2015 gik 20 partnere på tværs af sektorer sammen i en alliance med ét formål: at stoppe hjemløsheden blandt unge.

I denne samtale kan du høre om deres erfaringer, udfordringer og resultater samt være med i ’værkstedet’, hvor private boligaktører, kommuner og filantropiske aktører på tværs diskuterer og forsøger at udvikle private ’housing first’-boligmuligheder. 

Hjemløshed blandt unge er et eksempel på samtidens komplekse problemer, som kalder på nye måder at arbejde sammen på, nye samarbejder på tværs af sektorer og langsigtede partnerskaber mellem mange fagligheder. Samtalen her skal derfor også ses som et indspark til, hvordan vi arbejder med svære problemer i samfundet. Mange af nutidens problemstillinger er nemlig komplekse, og det er tilsvarende svært at løse dem – også selvom vi arbejder sammen. 
 
Moderator  

 • Mette Margrethe Elf, projektchef i Realdania 


Paneldeltagere 

 • Tom Rønning, boligstrategisk konsulent i Odense Kommune 
 • Nicolai Carlberg, indehaver af Carlberg ApS
 • Anya Manghezi, direktør i Høje-Taastrup Kommune og bestyrelsesmedlem i ’Hjem til alle’-alliancen 
 • Frederik Berling, kommunikations- og public affairs chef i Heimstaden 
 • Jan Ellebye, public affairs Chef i Ejendom Danmark 

 

Om Verdensmålenes Plads

Verdensmålenes Plads, som er en fysisk scene på Folkemødet, skal bidrage til at accelerere den handling, der skal til for at nå FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Pladsen gør målene konkrete ved at afholde en bred vifte af events og præsenterer også konkrete projekter. 2030beyond står bag Verdensmålenes Plads. Vi støtter Verdensmålenes Plads og har to debatter på pladsen sammen med Videncentret Bolius og VILLUM FONDEN.

Andre arrangementer på Folkemødet hvor du kan møde Realdania

Udover vores egne arrangementer på Folkemødet, deltager vi og vore kolleger fra Videncentret Bolius og Boligøkonomisk Videncenter også i disse debatter: 

Christiania og fremtidens boliger

Kl. 12.00-13.00

C18 - BL's Dome

Christiania skal bygge almene boliger, der skal huse op mod 300 nye beboere i fristaden midt i København. Aftalen mellem staten og Christiania betyder, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger. De skal stå færdige senest i 2031. Vi spørger: Hvordan kan de beboerdemokratiske strukturer og engagementet fortsætte, når der skal implementeres 300 nye beboere i Christiania? Hvilke overvejelser er der for fortsættelsen af Christiania som selvforvaltet samfund fremover i samspil med en almen boligorganisation? I dag bor der ca. 800 voksne beboere på Christiania i en ombygget kaserne sammen med selvbyggede huse, sociale tilbud, spillesteder og andre kulturelle tilbud. Christiania fungerer i dag som et veludviklet minisamfund, hvor beboerne selv har ansvaret for bydelens udvikling og drift fra arealpleje, renovering, udvikling, infrastruktur til posthus, børneinstitutioner og social-kulturelle arrangementer. Den spændende debat foregår på terrassen ved BL's Dome.

Deltagere: 

Søren Blicher, Arkitekt, Christiania
Risenga Manghezi, Talsperson, Christiania
Knud Foldschack, Advokat, Christiania
Pia Nielsen, Viceadministrerende direktør, Boligkontoret Danmark
Jesper Nygård, Adm. direktør, Realdania
Mette Prag, Talsperson, Christiania
Søren-Emil Schütt, Formand for afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade, AKB København

Grønne feriehuse – hvem har ansvaret?

Kl. 14.00-14.45

E14 - Turismeministeriet

I denne debat vil vi sætte fokus på, at vi i Feriehusudlejernes Brancheforeninger i gang med et arbejde, der skal gøre det muligt for gæsterne at finde de feriehuse, hvor der er gennemført energiforbedringer. Men hvordan får vi det til at ske? Ansvaret er selvfølgelig hos Feriehusudlejernes Brancheforening, men det er også hos bureauerne og ikke mindst hos husejerne. Men har regeringen og Folketinget ikke også et ansvar? Det er regeringens plan, at 70 % af al overnatning i 2030 skal være bæredygtigt. Hvordan kan regeringen og Folketinget hjælpe til, at flest mulige feriehuse bliver grønne og siden bæredygtige? Kan et energiforbedringsfradrag understøtte den ønskede udvikling?

Deltagere: 

Henrik Bisp, Videncentret Bolius 
Per Dam, formand for Feriehusudlejernes Brancheforening
Henrik Frandsen, gruppeformand , MF, Moderaterne
Ivan Munk, næstformand, Fritidshusejernes Brancheforening
Palle Thomsen, direktør, Danske Byggecentre

Kan naturen få plads?

Kl. 15.15-16.00

H2 - Nature Base

Der er kamp om kvadratmeterne - til naturen, det sociale, sundhedsmæssige etc. Er der plads til det hele? Er noget vigtigere end andet? Kan vi skabe synergier mellem de forskellige dagsordener? Det er spørgsmål, som denne paneldebat tager op med en række prominente profiler, som til dagligt arbejder med planlægning, udførelse og drift af by, land og kyst. I panelet sidder: • Susanne Renée Grunkin, Kreativ Leder Arkitema • Morten Dohrmann Hansen, CEO idverde DK • Torben Klitgaard, Direktør i BLOXHUB Flere paneldeltagere er på vej. Moderator: Jesper Malm, Kommunikationschef i Bygherreforeningen. 

Deltagere:

Stine Lea Jacobi, Programchef, Realdania
Morten Dohrmann Hansen, CEO, idverde Danmark
Susanne Renée Grunkin, Kreativ Leder, Arkitema
Torben Klitgaard, Direktør, BLOXHUB 

Mindre byers (socialt bæredygtige) udvikling

Kl. 16.30-17.30

A30 - Den Sociale Scene

Vi flytter mod de store byer. Vi køber ind på internettet. Gennem årtier har vi planlagt byerne, så de store butikker bliver placeret uden for bymidterne. Det er som om, vi har troet, at byens liv og attraktion var resistent over for den form for byplanlægning. Men når vi afmatter bymidterne på den måde, så er det vigtigt at spørge: Hvad skal der til for, at de fremtidige mindre byer kan blive ved med at være attraktive og inkluderende for alle? Er svaret bare flere fællesarealer, legepladser, foreningslokaler, biblioteker og genbrugsbutikker? Eller er der også brug for at genbesøge vores menneskeforståelse af hvem, vi egentlig gerne vil fremtidssikre byerne for, og hvordan sikrer vi, at alle er inkluderede og har lyst til at bo der? I samtalen ønsker vi at blive klogere på, hvad der skal til for at byde alle velkommen med ligeværdige løsninger i mindre byrum. Kom og giv dit besyv med, når panelet udforsker emnet.

Deltagere:

Astrid Bruus Thomsen, Programchef, Realdania
Camilla Ryhl, Forskningsdirektør, Bevica Fonden
Poul Rasmussen, Bestyrelses-Fm Domea.dk, Domea.dk
Kristina Koch Sloth, Kommunaldirektør, Vordingborg Kommune
Mette Mogensen, By og Boligudviklingschef, Domea.dk

Hvem hjælper de sårbare beboere på kanten?

Kl. 09.00-09.45

A30 - Den Sociale Scene

 Flere psykisk sårbare borgere anvises boliger i alment boligbyggeri. Det er borgere, der har brug for støtte og hjælp og som ofte utilsigtet trækker på naboens rummelighed. Hvordan kan vi arbejde, så både beboeren og naboerne kan holde hverdagslivet ud? Hvordan kan de, der arbejder med at støtte de udsatte borgere få plads til at tænke nyt så vi kan forebygge og undgå kriseramt naboskab, store regninger og udsættelser af de allermest sårbare beboere? Kom og deltag og giv dit besyv med, når panelet debatterer emnet.

Deltagere:

Kristina Koch Sloth, Kommunaldirektør, Vordingborg Kommune
Lars Benjaminsen, seniorforsker, VIVE
Mette Mogensen, By og Boligudviklingschef, Domea.dk
Katja Adelhøj Lindblad-Clausen, Chef for bæredygtige indsatser, Domea.dk
Mette Margrethe Elf, Projektchef, Realdania

Genbrug og genanvendelse - er det ikke meget bedre med nyt?

Kl. 10.00-10.45

A30 - Den Sociale Scene

Der skal handles, hvis klimamålene skal nås og byggebranchen taler om at genanvende og genbruge. Det er typisk en del af det at bygge derhjemme i privaten, at man ser hvad man har at bygge med – men kan den tankegang skaleres til de helt store byggerier? Er det overhovedet muligt at reducere CO2 aftrykket via genanvendelse og genbrug? Kan de, der bygger være sikre på at husene holder, kan arkitekterne finde ud af at tegne huse, hvor det er de forhåndenværende materialer der bestemmer udseendet og vil nogen bo i den slags huse – og er der reelt tale om en mindre klimareduktion, eller går der greenwashing i den? Kom og deltag og giv dit besyv med, når panelet debatterer emnet.

Deltagere:

Signe Sønderskov, Direktør, Domea.dk
Anders Strange Sørensen, Bæredygtighedschef, Enemærke & Petersen a/s
Lennie Clausen, Programchef, Realdania
Anne Beim, Professor, PhD, Architect MAA, Det Kongelige Akademi
Sophus Rex, Direktør, Gate21
Mette Mogensen, By og Boligudviklingschef, Domea.dk

Danmarks boligmarked om 25 år – drøm eller skrækscenarie?

Kl. 10.00-10.45

K4 - Den Medlemsdemokratiske Scene

Hvordan kommer det danske boligmarked til at udvikle sig de næste 25 år? Hvad kommer klimaforandringer til at betyde? De mange singler? Og hvor skal de mange ældre bo? Curt Liliegren fra Boligøkonomisk Videnscenter giver dig et kig i spåkuglen. Kan vi mon blive enige om drømmescenariet, og de dilemmaer, der uvægerligt opstår?

Deltagere:

Curt Liliegren, Direktør, Boligøkonomisk Videnscenter
Marie Irgens, Konsulent, Selvstændig

Det svære valg: Dysten om det bedste byområde

Kl. 10.00-10.45

F7 - Kommunernes Telt

Både i mindre og større byer lever debatten om, hvordan man skaber byudvikling og gode byområder med kvalitet for dem, der bor der. Derfor inviterer PKA til byområdedebat med vært Christian Degn i spidsen, når to hold skal dyste i årets boligquiz – og element for element sammensætte et helt byområde. Hvad vælger de først fra præmiehylden: Det grønne område, seniorbofællesskabet eller fælleshuset? Og hvorfor mener holdene, at deres valg bidrager til at danne byområder, der skaber sammenhængskraft i samfundet? Kom med, når panelet kæmper om at bygge det bedste byområde – og lader dig som tilskuer afgøre, hvem der vinder.

Deltagere: 

Kristine Virén, Formidlingschef, Videncentret Bolius 
Jon Johnsen, Administrerende direktør, PKA
Steen Christiansen, Borgmester, Albertslund Kommune
Hans-Bo Hyldig, Administrerende direktør, FB Gruppen
Christian Degn, Moderator og vært

Boligmanglen truer: Hvordan forenes drømme med virkelighed?

Kl. 11.30-12.15

F11 - Primetime

Befolkningen vokser. Når vi rammer år 2040, ventes det, at der vil mangle hele 300.000 boliger i Danmark. Det rejser et stort spørgsmål: Hvordan sikrer vi, at der er boliger nok til alle i fremtiden? Særligt hvis det også skal være på en måde, hvor danskernes boligdrømme forenes med de muligheder og begrænsninger, som virkeligheden sætter for hvor og hvordan, vi kan bo.

Deltagere:

Jan Hansen, direktør i ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania
Bent Madsen, direktør i BL – Danmarks Almene Boliger
Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark

Bliver ungdommen tabere på boligmarkedet?

Kl. 12.15-13.00

G15 - Kooperationen

Huslejerne i Danmark er løbet løbsk. I mere end 30 år har huslejerne steget mere end lønnen. Udenlandske kapitalfonde lugter penge i de danske lejere og gradvist tømmes byen for betalelige boliger. Dette rammer særligt de, der skal ind på boligmarkedet før første gang. For hvilke konsekvenser har det, at en hel generation skal bruge en usund stor del af deres indkomst på husleje? Hvad kan vi gøre politisk? Bør vi gribe ind og hvordan? Lejernes Landsorganisation (LLO) inviterer til debat.

Deltagere:

Helene Toxværd, LLO’s formand Thomas Monberg, MF 
Pelle Dragsted, MF
Curt Liliegren, Direktør, Boligøkonomisk Videnscenter
En repræsentant for DSF

Byer på Menuen - bæredygtig madproduktion og byplanlægning

Kl. 13.00-13.45

A30 - Den Sociale Scene

Hvilken rolle spiller de nuværende madsystemer i planlægningen af vores byer, og har arkitekten et ansvar? Lyt med, når forskellige eksperter diskuterer, hvordan vores madsystemer kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling af både byer og klima. Og hvordan fællesskaber omkring mad kan skabe lokal forankring og engagement på tværs af byens mange indbyggere.

Deltagere:

Astrid Bruus Thomsen, Programchef, Realdania
Kristian Ahlmark, Design Director og Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects

Den glemte bæredygtighed

Kl. 14.30-15.30

E15 - Opfinderrådgivningen

Når vi taler om bæredygtighed i byggebranchen er der et ord, vi ofte glemmer! Kvalitet! Kvalitet er lig med holdbarhed og lang levetid – som er oversete parametre i bæredygtigheden! Ifølge Realdania rives der årligt 2-3 mio. m2 ned. Det vurderes, at byggeri fra før 1950 har størst ressourcepotentiale, fordi der er brugt materialer med stor holdbarhed og uden miljøskadelige stoffer samt bygget på en måde, så materialerne kan skilles ad og genbruges – i langt højere grad end i dag. Samtidig skønner Byggeskadefonden, at omkring 10 procent af den årlige værdi af byggeproduktionen går til udbedring af svigt, fejl og mangler i alle faser af et byggeris opførelse og drift. Fejl koster dyrt økonomisk, men også i det vigtige klimaregnskab! Kom med, når vi diskuterer: Hvad er kvalitet i byggeriet? Hvordan kan vi blive bedre til at sikre kvaliteten i det vi bygger og renoverer? Og hvad skal der til for, at vi fremover er villige til at betale for kvalitet og en mere bæredygtig adfærd i byggeriet?

Deltagere: 

Lennie Clausen, Programchef, Realdania
Morten Frihagen, Adm. direktør, Dansk Håndværk
Mette Glavind, Direktør, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut
Hanne Ullum, Vicedirektør, Bygherreforeningen
Lise Aaen Kobberholm, Vicedirektør, Social og Boligstyrelsen

Temperaturen på boligmarkedet

Kl. 15.00-15.45

G31 - Finansteltet

Boligmarkedet er blevet mere usikkert med højere rente, stigende ledighed og generel økonomisk afmatning. Hvad er egentlig op og ned på det kommende ejendomsskattesystem? Kom og bliv klogere, når Finans Danmark sammen med en række boligeksperter tager temperaturen på boligmarkedet.

Deltagere:

Ane Arnth Jensen, Viceadm. direktør, Finans Danmark
Ole Hækkerup, Direktør, Dansk Ejendomsmæglerforening
Carsten Tirsbæk Madsen, Formand og adm. direktør, Realkreditrådet og Jyske Realkredit
Curt Liliegren, Direktør, Boligøkonomisk Videnscenter

 

Kan det bygges væk? – quiz om bygningers klimapåvirkninger

Kl. 11.15-12

B5 - Folkemødets Fællesscene

Vores byggeri er en af de store syndere, når det kommer til udledning af CO2. Og her spiller de valg, vi træffer, når vi fx renoverer derhjemme, også en stor rolle. Vi quizzer og zoomer ind på udvalgte bygninger og arkitektur, hvor vi ser på materialer og egenskaber, undersøger dem og oversætter dem til konkrete løsningsforslag til, hvordan vi kan reducere klimapåvirkninger fra byggeriet. To hold skal dyste om titlen som årets klimanørd inden for kategorierne: 1) Tang, tegl eller træ? 2) Fra skrot til slot 3) Arkitek-tour.

Deltagere: 

Kristine Virén, Formidlingschef, Videncentret Bolius, Moderator 
Sisse Norman Canguilhelm, Adm. Dir (konstitueret), Rådet for bæredygtigt byggeri
Lars Storr-Hansen, Adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Den almene sektor - en usynlig superhelt

Kl. 13.00-13.45

A30 - Den Sociale Scene

Forestil dig storbyer uden billige boliger for alle. Forestil dig bygninger opført uden blik for bæredygtighed og levetid. Forestil dig boliger for alle uden sociale indsatser til at sikre, at alle faktisk kan bo og leve der - også selvom man har det svært. Forestil dig kæmpe udendørs arealer uden blik for, hvordan de kan gøre gavn for biodiversitet og den grønne omstilling... Den almene sektor spiller en helt central men ofte overset rolle i samfundet. Kig forbi og bliv klogere på, hvordan den almene sektor på mange niveauer bidrager til et stærkere og sundere samfund.

Deltagere:

Anne Maria Foldgast, Chef, Center for Boligsocial Udvikling
Sebastian Jonshøj, Vicepræsident, Danmarks Naturfredningsforening
Jens Elmelund, Direktør, KAB
Jesper Nygård, Adm. direktør, Realdania
Rasmus Jessing, Byggedirektør, KAB

Vi opdaterer løbende vores program.