x

Realdania på Folkemøde 2022

Vi glæder os til årets Folkemøde 2022. I år afholder vi fem debatter, der blandt andet tager fat på livet efter pandemien, byernes rolle i den grønne omstilling og balancen mellem by og land. Alle emner tager afsæt i Realdanias arbejde med at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Velkommen i teltet.

Vi holder til i Østersøteltet ved Allinge Røgeri. Her kan du møde Mads Steffensen, Tine Götzsche m.fl. samt et panel af eksperter, når vi til årets Folkemøde 2022 inviterer til levende debatter og samtaler. 

Vær med når Tine Gøtzsche leder samtalen, og panelet punkterer eller bekræfter de myter, der lever i sfæren mellem land og by. Og når Mads Steffensen spørger en række innovationseksperter, hvad vi egentlig fik med fra pandemien. Og vær med, når vi finder frem til landsbyernes X-faktor, og forstår byernes rolle i den grønne omstilling.  

Vi glæder os til at møde dig til Folkemødet 2022, som i år har temaet 'Vilde Visioner'. Her kan du se vores program:

Mads og dilemmaet: Hvordan skal vi bo og arbejde efter pandemien?

Torsdag den 16. juni kl. 12.00 - 12.50

Mads Steffensen udfordrer panelet og inddrager publikum i dilemmaerne: Vil vi tilbage til kontoret eller blive på Teams? Skal vi flytte på landet eller blive i byen? Vil vi bo på mindre plads og dele mere med naboen? Eller skal vi tværtimod have mere plads, så der også kan være et hjemmekontor? Mads Steffensen sætter sammen med et hold eksperter fokus på livet efter pandemien. For nok lærte vi at spritte af, holde afstand og synge fællessang på altanen, men er noget for alvor forandret, eller har vi fortrængt det hele, mens vi venter på den næste pandemi? Kom og hør et par overraskende svar. 

Moderator: Mads Steffensen

Panel: 
Lars Pico Geerdsen, Institutleder, Build, Aalborg Universitet
Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør, Realdania
Henrik L. Bang, Direktør, Bygherreforeningen

Mythbuster: Den store udflytning

Torsdag den 16. juni kl. 13.00 - 13.50

Tine Gøtzsche leder samtalen, når panelet vender de myter, der lever i sfæren mellem land og by.

‘Danskerne flytter på landet’ stod der i dagspressen, mens pandemien rasede, for nu vil vi alle plukke egne høns og gro grønne asparges. Eller hvordan? For hvad er egentlig op og ned, sandt eller falsk, når det kommer til de myter, der præger samtalen om livet på landet, og forskellen mellem land og by. Vær med når panelet diskuterer, hvordan vi sikrer en god balance mellem land, by og bi i fremtidens Danmark.

Moderator: Tine Gøtzsche

Panel:
Pia Heike Johnson, Lektor, Syddansk Universitet
Steffen Damsgaard, Formand for Landdistrikternes Fællesråd
Keld I. Hansen, vicekommunaldirektør, Tønder Kommune
Stine Lea Jacobi, Programchef Realdania

Mads og A-holdet: Har pandemien forandret noget?

Torsdag den 16. juni kl. 14.00 - 14.50

Mads Steffensen spørger: Står håndspritten alene tilbage, eller vil vi se store forandringer i samfundet?

Mads Steffensen udfordrer i A-hold-stil panel og publikum: Står håndspritten alene tilbage, eller hvad tager vi med os efter årene med corona? Vil vi se store forandringer? Eller nye og bedre løsninger på vores måde at bo og leve på? Realdania har inviteret flere end 20 videnspersoner til at skrive en række essays, samlet i udgivelsen ’Refleksioner fra en pandemi’. Kom og mød nogle af forfatterne og Realdanias adm. direktør, som vil diskutere dilemmaer der bringer os ind i byerne og ud på landet. Ind i hjemmet og ud på arbejdspladsen. Ind i foreningsfællesskaberne og ud i kulturlivet.

Moderator: Mads Steffensen

Panel:
Marie Stender, Seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet
Pia Heike Johansen, Lektor, Syddansk Universitet
Jane Sandberg, Forfatter og museumsdirektør, Enigma
Jesper Nygård, Adm. direktør, Realdania

X-faktor på landet

Torsdag den 16. juni kl. 15.00- 15.50. 

Mette Bluhme Rieck spørger: Hvad er de levende landsbyers X-faktor? Og hvad med dem, der kigger landsbydøden i øjnene?

Hvorfor blomstrer nogle lokalsamfund i landdistrikterne, mens andre visner? Har de velfungerende landsbyer en særlig X-faktor? Og kan det sættes på formel? Netop nu er forskere ved at analysere, hvilke faktorer, der kendetegner de landsbyer, der blomstrer og udvikler sig positivt – og hvilke, der kendetegner det modsatte. Kan vi bruge den viden til at kigge i krystalkuglen – og hvad gør vi, når den forudsiger en landsbys død? 
Hvad tror du, der giver liv og lyse fremtidsudsigter i landsbyerne? Deltag i debatten, der udforsker landsbyernes X-faktor.

Moderator: Mette Bluhme Rieck

Panel:
Anja Jørgensen, Professor i bysociologi, AAU
Winni Grosbøll, Direktør, Friluftsrådet
Ulrik Andersen, Kommunaldirektør, Thisted Kommune
Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør, Realdania

Er byerne klimasyndere eller redningen til en grøn fremtid?

Fredag den 17. juni kl. 16.30-17.20. Haveteateret, Grønbechs Hotel.

Hvilken rolle spiller byerne i den grønne omstilling?

Klimaforandringerne er synlige og mærkes også i byerne. Men hvilken rolle spiller byerne egentlig i den grønne omstilling, og hvad er potentialerne og udfordringerne? – Det er spørgsmål, som Bloxhub og Realdania beskæftiger sig med til dagligt og i denne fælles paneldebat.

Det handler bl.a. om øget befolkningstilvækst, øget pres på de ydelser, borgerne forventer, og de fysiske rammer som sammen med dens indbyggere udgør byen. 
Kom til debatten og hør om de initiativer, der allerede er i gang i byer i Danmark og resten af verden, for at sikre en mere bæredygtig fremtid.

Moderator: Ane Cortzen

Panel:

Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune

Hans Jørgen Andersen, DARE-netværket

Jarl Krausing, Vicedirektør og International chef, CONCITO

Jesper Nygård, Administrerende direktør, Realdania

Øvrige arrangementer til Folkemødet 2022, hvor Realdania delager: 

Løfter fondene deres ansvar i den grønne omstilling?

Hvordan løfter de offentlige og private fonde deres ansvar for at hjælpe den grønne omstilling på vej?

Er der tilstrækkeligt samarbejde og koordinering mellem aktørerne? Mangler der finansiering, eller er der for mange penge til for få ideer? Offentlige og private fonde debatterer, hvordan vi sikrer tilstrækkelig stor diversitet i fondsinvesteringer inden for forskning- og innovation, så alle gode kræfter og fagligheder bliver bragt i spil i indsatsen for at løse klimaudfordringerne?

Forskning og innovation skal bane vejen for et bæredygtigt dansk samfund, som er klimaneutralt i 2050 og et globalt foregangsland inden for den grønne omstilling. Derfor har et bredt politisk flertal afsat 2,3 mia. kroner til grøn forskning og udvikling alene i 2022. (Arrangeret af Innovationsfonden)

Deltagere: Anders Eldrup, Forperson Innovationsfonden, Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør Realdania, Anders Riis, Vice President, Head of Communications Vestas, Mikkel Skovborg, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden, Henrik Bindslev, Dekan, Det Tekniske Fakultet, SDU. 

Fredag den 17. juni kl. 10.00- 10.45. Tech på toppen, Folkemødehuset F29

Kan kommunerne løse klimakrisen?

Hvilken rolle spiller kommunernes bæredygtighedsarbejde i den grønne omstilling? 

Klimakrisen truer vores dampende klode og kryber med stigende hastighed ind i vores liv. Men hvem skal redde kloden, og os der bor på den? Kan kommunerne løse klimakrisen ved at sortere affald, bygge bæredygtigt og motivere borgerne til en grøn livsstil? Er det deres ansvar at løse klimakrisen? Og hvor meget magt har kommunerne, når det kommer til stykket? (Arrangeret af Københavns Universitet.) 

Forvirret? Så kom til debat med et panel bestående af Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania, Laila Kildesgaard, direktør i KL, Mads Ejsing, postdoc i statskundskab, og Simon Kjær Hansen, centerleder for Crown Princess Mary Center, KU og tidligere direktør i C40.

Torsdag den 16. juni kl. 12.00 -13.00 i KU´s telt (G30)

Vi skal ændre måden, vi bygger og bor på 

Verden står midt i en klimakrise, der kræver handling og i Danmark arbejder vi målrettet for at reducere vores CO2-udledning. Det er velkendt, at byggebranchen er en stor udleder. Derfor skal vi ændre måden vi bygger på, hvis vi skal leve op til det ambitiøse reduktionsmål.

Så hvordan bor vi bedre og mere bæredygtigt i Danmark? Hvad skal ændres, så fremtidens boliger kan blive klimavenlige? Vi debatterer, hvordan vi kan bygge og bo bæredygtigt i fremtiden.

Dansk Standard vil være drivkraft for en bæredygtig udvikling og derfor skal vi turde udfordre måden tingene gøres på. Vi kalder det Klimaeftermiddag og gennem fire debatter stiller vi skarpt på, hvad vi skal ændre for at nå Danmarks ambitiøse klimamål. Vi debatterer, hvordan vi bedst griber klimakrisen an, hvordan vi bygger og bor, hvordan vi producerer og forbruger og hvordan vi transporterer os. Scenen er sat for løsningsorienterede debatter og rundes af med uformel klimasnak. (Arrangeret af Dansk Standard) 

Deltagere: Jesper Nygård, administrerende direktør Realdania, Heidi Bank, boligordfører, Venstre, Sune Tobias Grollov, Cheief Policy Advisor Velux, Lene Espersen, direktør danske arkitektvirksomheder, Rina Ronja Kari, Miljø- og klimapolitisk seniorkonsulent Dansk Standard og Lene Johansen, journalist og moderator.

Torsdag den 16. juni 15.50 - 16.20 (F37)

Opgør med kasserne: Sundhed handler om livskvalitet 

Det aktive liv, de fysiske rammer og sociale fællesskaber er omdrejningspunktet for denne session. Vi bliver tudet ørerne fulde af at vi ikke kan finansiere vores velfærdsmodel i fremtiden. Det kalder på nye løsninger, ny indretning, nye perspektiver. Det kræver visioner og nogen gange bare at vi tager den viden og de løsninger som allerede eksisterer i anvendelse. Men hvorfor er det så svært? Og hvem skal gå forrest?

Vi inviterer til debat og undersøger: om partnerskaber kan flytte opfattelsen af sundhed fra at blive set på som omkostninger til at blive betragtet som investeringer? hvordan bliver sundhedsklyngerne en katalysator? er der aktører vi overser som kan gøre en forskel der kan mærkes? skal sundhed være en parameter i vores almene boligmasse på linje med maksimumbeløb på husleje? (Arrangeret af Domea.) 

Deltagere: Thomas Holluf Nielsen, Adm. Direktør Domea, Maria Lønberg Hansen, projektchef Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet, Annemarie Hellebek, Hospitalsdirektør Bornholms Hospital, Laura Munch, Projektchef Realdania, Frederik Knud Nielsen, PhD Novarits

Torsdag den 16. juni kl. 17- 17.45 A30 (Den Sociale Scene)

Visionsværkstedet - hvad vil vi dele i boligen? 

Det betyder noget for vores livskvalitet om vi har det godt med naboen. Godt naboskab næres af gode steder at mødes og være sammen - inde som ude. Mere fællesskab giver på den vis mere livskvalitet: Men hvad vil vi dele?

Vi debatterer hvad og med hvem vi deler og hvad vi kan få ud af det. Arkitektstuderende oversætter deleambitionerne til byggeri og arbejder i dagene herefter i samspil med publikum med boliger og by - hvad betyder det for byen, hvis beboerne gerne vil dele mere? Visionsværkstedet fortsætter i de følgende dage og kulminerer i en debat lørdag kl. 16 på den sociale scene.

Deltagere: Junaid Aslam, IMPACTer UNIG - Ung i Gladsaxe, Poul Rasmussen, bestyrelsesformand Domea.dk, Per Schulze udviklingschef By & Havn, Tina Saaby, Stadsarkitekt Gladsaxe Kommune, Mette Mogense, by og boligudviklingschef, Domea, Laura Munch, projektchef Realdania, Anna Rytter, medarrangør Gladsaxe Kommune, Thorbjørn Lønberg Petersen, medarrangør, Kgl. Akademi, Natalie Mossin, Institutleder, Det Kongelige Akademi.

Torsdag den 16. juni kl. 13:30-15:00

Hvordan beskytter verdensmålene verdens mest udsatte børn?

Verdensmålene kendes af de fleste som pejlemærker for bæredygtig udvikling, men hvordan kan vi konkret bruge dem til at beskytte verdens mest udsatte børn? Børn er over hele verden de mest udsatte, når familier rammes af konflikter, klimaforandringer og fattigdom. Børn har derfor brug for – og ret til - særlig beskyttelse ikke kun fra overgreb, vold og omsorgssvigt, men også fra farligt arbejde, forurening, trafik i en stadig mere urbaniseret verden.

Minigolfbanen i Sandvig danner den uformelle ramme om en diskussion af de 17 verdensmål med fokus på, hvordan de alle er med til at beskytte verdens mest udsatte børn.

Bag arrangementet står det danske børnebeskyttelsesnetværk, med Alternatives to Separation, 100% for børnene, CKU og SOS Børnebyerne.

Medvirkende: Tim Whyte, generalsekretær Mellemfolkeligt Samvirke, Maria Dyrberg, Head of International programmes Unichef, Nina Kovsted Helk, filantropidirektør realdania, Cecilia Decara, national chef, Unicef, Mette Marie Yde, direktør Danner, Jakob Holt, fotograf og foredragsholder. 

Fredag den 17. juni. kl. 15-16. (Minigolfbanen, Sandvig)

 

Verdensmålenes Plads

Verdensmålenes Plads, som er en fysisk scene på Folkemødet, skal bidrage til at accelerere den handling, der skal til for at nå FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling. Pladsen gør målene konkrete ved at afholde en bred vifte af events og præsenterer også konkrete projekter. 2030beyond står bag Verdensmålenes Plads. 

Vi støtter Verdensmålenes Plads og deltager blandt andet i et arrangement, om hvordan vi får udbredt kendskabet til Vores Mål.  

Vores Mål  – Verdensmål i virkeligheden.

Lørdag den 18. juni 2021 kl. 13.00 - 13.50 i A1 Verdensmålenes telt. 

Kan du slå en ekspert i Verdensmål? Kom til verdensmålsquiz om de danske Verdensmål målepunkter Vores Mål. Test dig selv – og bliv klogere.

Vores Mål er en måling af, hvor langt vi er fra at opnå samtlige af de 17 Verdensmål i Danmark, og er verdens første nationale målepunkter. Målepunkterne blev til med bred involvering på tværs af sektorer og fra hele landet, og blev overrakt til finansministeren i 2020. Vores Mål giver en unik mulighed for at undersøge, hvordan det går med Verdensmålene i Danmark – og hvor vi stadig halter bagud.

Kom til quiz i Vores Mål sammen med et hold af unge Verdensmålsambassadører og –eksperter, og bliv klogere på, hvordan det faktisk går med udviklingen mod et mere bæredygtigt Danmark. Det er både for dig, der kender til Verdensmålene i forvejen – og for dig, der gerne vil vide mere om, hvordan vi skaber en mere bæredygtig verden.

Deltagere: Jesper Nygård, adm. direktør Realdania, Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder, Lisbeth Trinskjær, Formand, Folkehøjskolernes Forening samt Verdensmålsambassadørerne Najiba Akbari, Thomas Østergaard og Emilie Weiss.  

  

 

Se programmet for alle arrangementer på Verdensmålenes Plads:

Verdensmålenes Plads