x

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Det vælges ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.

Repræsentantskabets vedtægtsmæssige opgaver består i at godkende årsrapporten og vælge bestyrelse og revision. Repræsentantskabet tager også stilling til store beslutninger om for eksempel vedtægtsændringer.

Vedtægter for Realdania 
Regulativ for afholdelse af valgmøder i Realdania

Honorarer for medlemmer af repræsentantskabet og debatkomiteer

Derudover har et medlem af repræsentantskabet til opgave at formidle viden om Realdania til sit eget netværk, bringe input fra sit private og professionelle virke til repræsentantskabet og følge med i den offentlige debat om det byggede miljø.
 
Repræsentantskabet repræsenterer samlet set det netværk og den viden, Realdania har brug for, at kunne drive sin virksomhed på et kompetent og forsvarligt grundlag.

En gang om året, i foråret, træder repræsentantskabet i session som generalforsamling og godkender årsrapporten og vælger bestyrelse og revision. Derudover mødes repræsentantskabet til et årligt efterårsmøde, hvor aktuelle temaer og filantropiprojekter behandles.

Repræsentantskabets efterårsmøde i Realdania 2019


Realdania afholder Repræsentantskabets efterårsmøde torsdag den 3. oktober 2019 kl. 10.00 i Musholm Ferie-, Sport- og Konferencecenter i Korsør.

Dagsorden

1. Den aktuelle situation
v/bestyrelsesformand Michael Brockenhuus-Schack og adm. direktør Jesper Nygård

2. Valg til Realdanias repræsentantskab
fra de Særlige Interesseorganisationer

3. Eventuelt


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Foreningssekretariatet på telefon 29 69 52 40.
 
 

Valg til repræsentantskabet

De 109 repræsentanter i repræsentantskabet bliver valgt ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.
 
60 af repræsentantskabsmedlemmerne vælges af Realdanias godt 146.000 medlemmer ved valgmøder i 10 geografiske valgområder. 42 medlemmer vælges af seks faglige valggrupper.

De resterende syv medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra de Særlige Interesseorganisationer:

  • Akademisk Arkitektforening
  • Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
  • DI Byg
  • Byggesocietetet
  • Bygherreforeningen i Danmark
  • Dansk Byggeri
  • Danske Arkitektvirksomheder
  • Dansk Ejendomsmæglerforening
  • De tekniske installatørers organisation
  • Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode ad gangen.