x

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Det vælges ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.

Repræsentantskabets vedtægtsmæssige opgaver består i at godkende årsrapporten og vælge bestyrelse og revision. Repræsentantskabet tager også stilling til store beslutninger som for eksempel vedtægtsændringer.

Vedtægter for Realdania 
Regulativ for afholdelse af valgmøder i Realdania

Honorarer for medlemmer af repræsentantskabet og debatkomiteer

Derudover har et medlem af repræsentantskabet til opgave at formidle viden om Realdania til sit eget netværk, bringe input fra sit private og professionelle virke til repræsentantskabet og følge med i den offentlige debat om det byggede miljø.
 
Repræsentantskabet repræsenterer samlet set det netværk og den viden, Realdania har brug for, at kunne drive sin virksomhed på et kompetent og forsvarligt grundlag.

En gang om året, i foråret, træder repræsentantskabet i session som generalforsamling og godkender årsrapporten og vælger bestyrelse og revision. Derudover mødes repræsentantskabet til et årligt efterårsmøde, hvor aktuelle temaer og filantropiprojekter behandles.

Ny kandidatsituation pr. den 20. april 2023

Som det fremgår af indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde, udsendt den 30. marts 2023 (se nedenfor), havde repræsentantskabsmedlem Peter G. H. Madsen anmeldt sit kandidatur til valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 21 stk. 1a). 

Torsdag den 20. april 2023 meddelte Peter G. H. Madsen, at han havde besluttet at trække sit kandidatur som følge af jobskifte. Dette medfører, at de to øvrige kandidater Christina Holberg Fenger samt Gunde Odgaard, der tillige er opstillet i henhold til vedtægternes § 21 stk. 1a), vil blive valgt uden valghandling. 

Indkaldelse til Ordinært repræsentantskabsmøde den 27. april 2023

Realdania indkalder til Ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. april 2023 kl. 10.00 på ARKEN Museum for Moderne Kunst, Skovvej 100, 2635 Ishøj.

Dagsorden
1. Beretning om Realdanias virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Indkomne forslag
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor(er)
6. Eventuelt

Kandidater til valg til bestyrelsen

På mødet skal der vælges to medlemmer til Realdanias bestyrelse i henhold til vedtægternes § 21, stk. 1 a) og et medlem i henhold til vedtægternes § 21, stk. 1 b). Ved fristens udløb den 15. februar 2023 kl. 12.00 var der anmeldt følgende tre kandidater i henhold  til vedtægternes § 21, stk. 1 a)

 • Christina Holberg Fenger til nyvalg på en plads for en 4-årig periode.
 • Gunde Odgaard til genvalg på en plads for en 4-årig periode.
 • Peter G. H. Madsen til nyvalg på en plads for en 4-årig periode.

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1 b) er der anmeldt følgende kandidat:

 • Niels-Ulrik Mousten til genvalg på en plads for en 4-årig periode.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Foreningssekretariatet på telefon 29 69 52 40.

 

Bekendtgørelse af Ordinært repræsentantskabsmøde 2023 

Realdania afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. april 2023 kl. 10.00 på ARKEN Museum for Moderne Kunst, Skovvej 100, 2635 Ishøj.

Møde- og stemmeret har medlemmer af Realdanias repræsentantskab. 

Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille forslag til dagsorden, skal meddele dette skriftligt til Realdania senest den 15. februar 2023 kl. 12.00. 

På mødet skal der vælges tre medlemmer til Realdanias bestyrelse. Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille op til valget, kan rekvirere formularen til anmeldelse af kandidatur i Realdania. Kandidatforslag skal anmeldes skriftligt senest den 15. februar 2023 kl. 12.00 til Realdania.

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1a) har bestyrelsen besluttet at opstille følgende kandidater: 

 • Christina Holberg Fenger til nyvalg på en plads for en 4-årig periode 
 • Gunde Odgaard til genvalg på en plads for en 4-årig periode

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1b) har bestyrelsen besluttet at opstille følgende kandidat:

 • Niels-Ulrik Mousten til genvalg på en plads for en 4-årig periode 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Realdania på rep@realdania.dk eller på tlf. 29 69 52 40. 

Realdania

Lars Krarup
Bestyrelsesformand 

 

Valg til repræsentantskabet

De 109 repræsentanter i repræsentantskabet bliver valgt ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.
 
60 af repræsentantskabsmedlemmerne vælges af Realdanias godt 180.000 medlemmer ved valgmøder i 10 geografiske valgområder. 42 medlemmer vælges af seks faglige valggrupper.

De resterende syv medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra de Særlige Interesseorganisationer:

 • Akademisk Arkitektforening (AA)
 • Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)
 • Byggesocietetet
 • Bygherreforeningen i Danmark (BID)
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Ejendomsmæglerforening (DE)
 • Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK)
 • TEKNIQ Installatørernes Organisation
 • DI Byg
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode ad gangen.