x

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Det vælges ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.

Repræsentantskabets vedtægtsmæssige opgaver består i at godkende årsrapporten og vælge bestyrelse og revision. Repræsentantskabet tager også stilling til store beslutninger som for eksempel vedtægtsændringer.

Vedtægter for Realdania 
Regulativ for afholdelse af valgmøder i Realdania

Honorarer for medlemmer af repræsentantskabet og debatkomiteer

Derudover har et medlem af repræsentantskabet til opgave at formidle viden om Realdania til sit eget netværk, bringe input fra sit private og professionelle virke til repræsentantskabet og følge med i den offentlige debat om det byggede miljø.
 
Repræsentantskabet repræsenterer samlet set det netværk og den viden, Realdania har brug for, at kunne drive sin virksomhed på et kompetent og forsvarligt grundlag.

En gang om året, i foråret, træder repræsentantskabet i session som generalforsamling og godkender årsrapporten og vælger bestyrelse og revision. Derudover mødes repræsentantskabet til et årligt efterårsmøde, hvor aktuelle temaer og filantropiprojekter behandles.

 

Repræsentantskabets efterårsmøde den 6. oktober 2022

Opdateret den 8. september 2022

Realdania indkalder til Efterårsmøde torsdag den 6. oktober 2022 kl. 10.00. Mødes afholdes på Hindsgavl Slot i Middelfart.

Dagsorden

1. Den aktuelle situation
2. Orientering om kommende debatmøder
3. Eventuelt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Foreningssekretariatet på telefon 29 69 52 40.

 

Ordinært repræsentantskabsmøde den 28. april 2022

Opdateret den 31. marts 2022

Realdania indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 28. april 2022 kl. 10.00 på BaneGaarden, Otto Busses Vej 45, 2450 København SV.

Dagsorden

1. Beretning om Realdanias virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde.

2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.

3. Indkomne forslag.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af revisor(er).

6. Eventuelt.

Kandidater til valg til bestyrelsen
På mødet skal der vælges tre medlemmer til Realdanias bestyrelse.

Ved fristens udløb den 15. februar kl. 12.00 var der anmeldt følgende to kandidater i henhold til vedtægternes § 21, stk. 1a)

• Palle Adamsen til genvalg på en plads for en 4-årig periode.

• Pernille Rüsz Bloch til genvalg på en plads for en 4-årig periode.

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1b) er der anmeldt følgende kandidat:

• Per Feldthaus til genvalg på en plads for en 4-årig periode.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Foreningssekretariatet på telefon 29 69 52 40.

Indkaldelse til Ordinært repræsentantskabsmøde i Realdania 2022 (pdf)(Opdateret den 31. marts 2022)

 

Bekendtgørelse af det ordinære repræsentantskabsmøde den 28. april 2022

Opdateret den 13. januar 2022

Realdania afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 28. april 2022 kl. 10.00 på BaneGaarden, Otto Busses Vej 45, 2450 København SV.

Møde- og stemmeret har medlemmer af Realdanias repræsentantskab.

Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille forslag til dagsordenen, skal meddele dette skriftligt til Realdania senest den 15. februar 2022 kl. 12.00.

På mødet skal der vælges tre medlemmer til Realdanias bestyrelse. Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille op til valget, kan rekvirere formularen til anmeldelse af kandidatur i Realdania. Kandidatforslag skal anmeldes skriftligt senest den 15. februar 2022 kl. 12.00 til Realdania.

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1a) har bestyrelsen besluttet at opstille følgende kandidater:

 • Palle Adamsen til genvalg på en plads for en 4-årig periode
 • Pernille Rüsz Bloch til genvalg på en plads for en 4-årig periode

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1b) har bestyrelsen besluttet at opstille følgende kandidat:

 • Per Feldthaus til genvalg på en plads for en 4-årig periode

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Realdania på rep@realdania.dk eller på tlf. 29 69 52 40.

Realdania

Lars Krarup
Bestyrelsesformand 

 

Valg til repræsentantskabet

De 109 repræsentanter i repræsentantskabet bliver valgt ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.
 
60 af repræsentantskabsmedlemmerne vælges af Realdanias godt 175.000 medlemmer ved valgmøder i 10 geografiske valgområder. 42 medlemmer vælges af seks faglige valggrupper.

De resterende syv medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra de Særlige Interesseorganisationer:

 • Akademisk Arkitektforening (AA)
 • Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)
 • Byggesocietetet
 • Bygherreforeningen i Danmark (BID)
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Ejendomsmæglerforening (DE)
 • Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK)
 • TEKNIQ Installatørernes Organisation
 • DI Byg
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode ad gangen.