x

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Det vælges ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.

Repræsentantskabets vedtægtsmæssige opgaver består i at godkende årsrapporten og vælge bestyrelse og revision. Repræsentantskabet tager også stilling til store beslutninger som for eksempel vedtægtsændringer.

Vedtægter for Realdania 
Regulativ for afholdelse af valgmøder i Realdania

Honorarer for medlemmer af repræsentantskabet og debatkomiteer

Derudover har et medlem af repræsentantskabet til opgave at formidle viden om Realdania til sit eget netværk, bringe input fra sit private og professionelle virke til repræsentantskabet og følge med i den offentlige debat om det byggede miljø.
 
Repræsentantskabet repræsenterer samlet set det netværk og den viden, Realdania har brug for, at kunne drive sin virksomhed på et kompetent og forsvarligt grundlag.

En gang om året, i foråret, træder repræsentantskabet i session som generalforsamling og godkender årsrapporten og vælger bestyrelse og revision. Derudover mødes repræsentantskabet til et årligt efterårsmøde, hvor aktuelle temaer og filantropiprojekter behandles.

Valg til repræsentantskabet

De 109 repræsentanter i repræsentantskabet bliver valgt ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.
 
60 af repræsentantskabsmedlemmerne vælges af Realdanias godt 185.000 medlemmer ved valgmøder i 10 geografiske valgområder. 42 medlemmer vælges af seks faglige valggrupper.

De resterende syv medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra de Særlige Interesseorganisationer:

 • Akademisk Arkitektforening (AA)
 • Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)
 • Byggesocietetet
 • Bygherreforeningen i Danmark (BID)
 • Dansk Ejendomsmæglerforening (DE)
 • Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK)
 • DI Byggeri
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode ad gangen.

Seneste møde: Ordinært repræsentantskabsmøde den 25. april 2024

Realdania afholder Ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 25. april 2024 kl. 10.00 på Axelborg, Vesterbrogade 4, 1620 København V.

Møde- og stemmeret har medlemmer af Realdanias repræsentantskab.

Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille forslag til dagsorden, skal meddele dette skriftligt til Realdania senest den 15. februar 2024 kl. 12.00.

På mødet skal der vælges to medlemmer til Realdanias bestyrelse. Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille op til valget, kan rekvirere formularen til anmeldelse af kandidatur i Realdania. Kandidatforslag skal anmeldes skriftligt senest den 15. februar 2024 kl. 12.00 til Realdania.

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1a) har bestyrelsen besluttet at opstille følgende kandidater:

 • Dorte Krak til nyvalg på en plads for en 4-årig periode
 • Mette Kynne Frandsen til genvalg på en plads for en 4-årig periode

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Realdania på rep@realdania.dk eller på tlf. 29 69 52 40.

Realdania indkalder til Ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 25. april 2024 kl. 10.00 på Axelborg, Vesterbrogade 4, 1620 København V.

Dagsorden

 1. Beretning om Realdanias virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde
 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 5. Valg af revisor(er)
 6. Eventuelt


Kandidater til valg til bestyrelsen

På mødet skal der vælges to medlemmer til Realdanias bestyrelse i henhold til vedtægternes § 21, stk. 1 a).

Ved fristens udløb den 15. februar 2024 kl. 12.00 var der anmeldt følgende to kandidater i henhold til vedtægternes § 21, stk. 1 a)

 • Dorte Krak til nyvalg på en plads for en 4-årig periode.
 • Mette Kynne Frandsen til genvalg på en plads for en 4-årig periode.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Foreningssekretariatet på telefon 29 69 52 40.