x

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Realdanias øverste myndighed og består af 109 medlemmer. Det vælges ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.

Repræsentantskabets vedtægtsmæssige opgaver består i at godkende årsrapporten og vælge bestyrelse og revision. Repræsentantskabet tager også stilling til store beslutninger som for eksempel vedtægtsændringer.

Vedtægter for Realdania 
Regulativ for afholdelse af valgmøder i Realdania

Honorarer for medlemmer af repræsentantskabet og debatkomiteer

Derudover har et medlem af repræsentantskabet til opgave at formidle viden om Realdania til sit eget netværk, bringe input fra sit private og professionelle virke til repræsentantskabet og følge med i den offentlige debat om det byggede miljø.
 
Repræsentantskabet repræsenterer samlet set det netværk og den viden, Realdania har brug for, at kunne drive sin virksomhed på et kompetent og forsvarligt grundlag.

En gang om året, i foråret, træder repræsentantskabet i session som generalforsamling og godkender årsrapporten og vælger bestyrelse og revision. Derudover mødes repræsentantskabet til et årligt efterårsmøde, hvor aktuelle temaer og filantropiprojekter behandles.

 

Bekendtgørelse af det ordinære repræsentantskabsmøde 2023 

Realdania afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. april 2023 kl. 10.00 på ARKEN Museum for Moderne Kunst, Skovvej 100, 2635 Ishøj.

Møde- og stemmeret har medlemmer af Realdanias repræsentantskab. 

Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille forslag til dagsorden, skal meddele dette skriftligt til Realdania senest den 15. februar 2023 kl. 12.00. 

På mødet skal der vælges tre medlemmer til Realdanias bestyrelse. Repræsentantskabsmedlemmer, der vil stille op til valget, kan rekvirere formularen til anmeldelse af kandidatur i Realdania. Kandidatforslag skal anmeldes skriftligt senest den 15. februar 2023 kl. 12.00 til Realdania.

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1a) har bestyrelsen besluttet at opstille følgende kandidater: 

 • Christina Holberg Fenger til nyvalg på en plads for en 4-årig periode 
 • Gunde Odgaard til genvalg på en plads for en 4-årig periode

I henhold til vedtægternes § 21, stk. 1b) har bestyrelsen besluttet at opstille følgende kandidat:

 • Niels-Ulrik Mousten til genvalg på en plads for en 4-årig periode 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Realdania på rep@realdania.dk eller på tlf. 29 69 52 40. 

Realdania

Lars Krarup
Bestyrelsesformand 

 

Valg til repræsentantskabet

De 109 repræsentanter i repræsentantskabet bliver valgt ved demokratiske valg blandt Realdanias medlemmer.
 
60 af repræsentantskabsmedlemmerne vælges af Realdanias godt 180.000 medlemmer ved valgmøder i 10 geografiske valgområder. 42 medlemmer vælges af seks faglige valggrupper.

De resterende syv medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling fra de Særlige Interesseorganisationer:

 • Akademisk Arkitektforening (AA)
 • Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)
 • Byggesocietetet
 • Bygherreforeningen i Danmark (BID)
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Ejendomsmæglerforening (DE)
 • Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK)
 • TEKNIQ Installatørernes Organisation
 • DI Byg
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for en fireårig periode ad gangen.