x

Ny analyse: Færre forladte huse end hidtil antaget

Pressemeddelelse 28. august 2017

En ny analyse viser, at det vil være billigere end hidtil antaget at rydde op i de forladte huse, der reelt er uden anvendelse og som forfalder og skæmmer nogle områder af landet.

I yderområder og landdistrikter betyder den demografiske udvikling og fraflytning fra landdistrikterne, at en række huse står tomme og forfalder, fordi de ikke kan sælges. Det skæmmer byer og områder og kan hæmme både tilflytning, fastholdelse og udvikling.

Den 1. januar 2016 var der 55.961 enfamiliehuse rundt omkring i landet, som ikke udgjorde folkeregisteradresse for nogen. Når man taler om, hvor mange forladte huse, der er, har udgangspunktet oftest været dette tal. Nu viser en ny analyse fra Boligøkonomisk Videncenter, at antallet af reelt ubenyttede huse formentlig er væsentlig lavere. 

Boligøkonomisk Videncenter har i sin analyse inddraget elforbruget i husene og kombineret dette med, hvor længe huset har været uden folkeregisteradresse. Baseret på tre forskellige skøn (højt, middelhøjt og lavt) af hver enkelt bolig fastslår centret, at antallet af enfamiliehuse uden væsentlig anvendelse ligger mellem 4.500 og 18.000. Ud fra dette skønner centret, at cirka 7.500 enfamiliehuse er forladte og uden væsentlig benyttelse. 

Resten er ikke forladt, men bliver brugt til et andet formål end helårsbeboelse, f.eks. flexbolig. Eller de står og venter på næste beboer i forbindelse med flytninger, bolighandel eller istandsættelser.
 

Billigere at rydde op

Det betyder også, at opgaven med at rydde op og rive nogle af de forfaldne huse ned er mindre og billigere end hidtil antaget – både på landsplan og for den enkelte kommune.

Nedrivning af enfamiliehuse koster ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) ca. 135.000 kr. i gennemsnit. Det betyder, at det vil koste ca. 1 mia. kr. at rive de cirka 7.500 huse ned.

Den omfattende analyse af såkaldt mikrodata for hvert enkelt hus er støttet af Realdania, data er indsamlet af Danmarks Statistik og bearbejdet af økonom Michael Harboe Møller i Boligøkonomisk Videncenter. 

”Realdania har i en årrække arbejdet sammen med en lang række kommuner om udvikling i yderområderne. Vi har i høj grad arbejdet med at opdyrke lokale potentialer og i den forbindelse har vi også genanvendt en række bygninger til nye formål. Et andet redskab i udviklingen af yderområderne er oprydning og nedrivning. Og her er den nye analyse fra Boligøkonomisk Videncenter rigtig interessant. Meget tyder på, at det vil være langt billigere at få revet ned og forskønnet de områder, hvor der er mange tomme huse – og det er en rigtig god nyhed for både staten og de enkelte kommuner,” siger filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro.
 

Fakta om analysen fra Boligøkonomisk Videncenter

  • Analysen forholder sig kun til enfamiliehuse. Række-, kæde og dobbelthuse, etageboliger og erhvervsejendomme er ikke behandlet.
  • Analysen forholder sig kun til antallet af ubeboede huse, som er så lidt anvendt, at de må skønnes at være nedrivningsværdige. Behovet for kondemnering af beboede huse er ikke indregnet.
  • Analysen forholder sig kun til hvad der skal til for at nå til bunds i det aktuelle antal af forladte huse og huse uden væsentlig anvendelse. Der kommer efterfølgende nye, forladte ejendomme til, som skal håndteres løbende.
  • De 7.500 er et skøn baseret på hårde data, men med forbehold for, at det er vanskeligt entydigt at definere begrebet ’uden væsentlig anvendelse’. Baseret på tre forskellige skøn (højt, middelhøjt og lavt) af hver enkelt bolig fastslår centret dog, at antallet af enfamiliehuse uden væsentlig anvendelse ligger mellem 4.500 og 18.000.

Læs hele analysen her