x

Hedeland skal være endnu mere råt, aktivt og roligt

Pressemeddelelse 31. oktober 2017

Et besøgs- og læringscenter med udstillinger, naturskole og café. Og et børnebjerg med ”jorden er giftig” bane og kæmpegynger, klatreredskaber og svævebane på Flintebjerg. Det er nogle af elementerne i en ny Udviklingsplan for Hedelands rekreative landskaber.

De tre ejerkommuner, Greve, Høje-Taastrup og Roskilde kan nu sammen med I/S Hedeland og Realdania præsentere Hedelands Udviklingsplan for 2017-2030. Planen indeholder en lang række idéer til udviklingsmuligheder for Hedelands rekreative område, og er udarbejdet af SLA Arkitekter.

Udviklingsplanen sætter retning for Hedelands udvikling de næste mange år. Nøgleordene er at dyrke det rå, det aktive og det rolige i kombination med læring, kultur og unikke naturoplevelser.

Planen deler Hedeland op i tre landskaber: Hedebjergene, Sletten og Ødemarken. De skal bindes sammen med en sti – en oplevelsesrute kaldet ”Horndrageren”, opkaldt efter en særlig orkidé, som findes i området. Samtidig skal lokale stier sikre forbindelser mellem Hedeland og de nærmeste byer.
På grænsen mellem Sletten og Hedebjergene indeholder planen en hovedindgang til Hedeland ved Flintesø.  Har kan opføres et besøgs- og læringscenter, som skal formidle Hedeland og danne ramme for udstilling, naturskole, café og base for besøgende.

Tæt ved Flintesø er der tanker om at skabe ”Flintebjerg”, som kan være et aktivitetsbjerg for alle aldre. Skitserne viser en gigantisk svævebane, et kæmpe klatreanlæg og andre udfordringer til kondition og balance.

I Hedebjergene ligger også Vindinge Langsø. Her er der et forslag om at udvide naturlegepladsen ved at skabe et børnebjerg – en stor skråning, der udfordrer børnenes motorik på mange forskellige måder med balance på sten og træstammer, en kæmpegynge og stejle klatreområder.

Alle idéerne med besøgscenter, Horndrageren, bjerge, shelters, skiltning m.v. er en del af de indsatser, som skal understøtte læring, leg og bevægelse i Hedeland. Hedeland skal være ”Danmarks vildeste læringsrum”.

Samtidig understreger udviklingsplanen, at aktiviteterne i Hedeland skal føres ud i livet i samskabelse med foreninger, kommuner og kommercielle aktører m.fl.
I/S Hedeland begynder nu arbejdet med at gøre udviklingsplanen til virkelighed. Samtidig vil Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner i fællesskab arbejde for at skaffe ekstern medfinansiering til de store tiltag, som markerer igangsætningen af planen.

Fakta

Efter vedtagelsen af Visionen for Hedeland i 2016, hvor begreberne Vildt Råt og Vildt Roligt satte retning for den fremtidig udvikling af Hedeland, har der været en proces, som har ført frem til en ny Udviklingsplan for det store areal, som siden 1979 er blevet omdannet fra grusgrave til rekreativt område.

Sammen med I/S Hedeland og Realdania inviterede de tre kommuner tre teams af arkitekter, planlæggere og specialister til at give deres bud på, hvordan fremtidens Hedeland kan udvikle sig med hensyn til fysisk planlægning, formidling og forretning.

Undervejs er der blevet holdt et stort borgermøde, hvor Hedelands mange brugere og foreninger bød ind med idéer og lokalkendskab. SLA Arkitekter er derefter blevet valgt som rådgivere til at samle de vigtigste tråde fra denne proces til en samlet udviklingsplan. Udviklingen baseres på strategier for henholdsvis den fysiske udvikling, formidling og forretning.

Citater

Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune: ”Udviklingsplanen indeholder rigtig mange fine bud på, hvordan Hedeland kan blive et endnu mere spændende udflugtssted og en grøn base for foreninger og deres mange aktive medlemmer. Vi står nu overfor nogle utroligt spændende år, hvor vi sammen med borgere og brugere udvikler Hedeland til glæde for alle, som vil ud i den friske luft.”

Borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune: ”Jeg glæder mig over det gode samarbejde mellem de tre ejerkommuner, I/S Hedeland og Realdania, som nu har resulteret i en ambitiøs plan for udviklingen af Hedeland. Men jeg vil også fremhæve det store engagement fra lokale borgere, foreninger og private aktører, som har bidraget til planen med rigtig mange gode idéer. Det er engagementet og samarbejdet, som skal folde det fantastiske potentiale i Hedeland ud i handling både på den korte og den lange bane.”

Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune: ”Det glæder mig, at vi med Udviklingsplanen sætter en ambitiøs retning for den videre udvikling af Hedeland, som i den grad er en unikt rekreativ oplevelse. Det blomstrende foreningsliv og de mange potentialer gør området særdeles attraktivt som udflugtsmål for både nuværende og kommende borgere samt besøgende.”

Formand for I/S Hedeland, Liselott Blixt: ”Jeg er overordentlig glad for Udviklingsplanens fokus på motion og læring. Begge dele foregår ofte i sociale fællesskaber og er med til at sikre både fysisk og mental trivsel. Og I Hedeland bliver der mulighed for både at få sved på panden men også finde ro og balance – alt sammen i et fantastisk storslået landskab med unik natur. Den fremtidige udvikling af Hedeland vil helt sikkert betyde at mange flere opdager Hedeland og vil begynde at bruge området – alt i mens de lærer en masse og får bevæget sig.”

Filantropidirektør, Anne Skovbro, Realdania: ”Med udviklingsplanen for Hedeland står vi med et stærkt, fælles grundlag for at skabe et attraktivt, rekreativt område i denne del af hovedstadsområdet. For de tre kommuner vil planen være et godt værktøj til at prioritere og planlægge retningen for Hedelands udvikling. Potentialet er der nu til at udnytte Hedelands rekreative kvaliteter til gavn og glæde for både nuværende og fremtidige beboere - og for alle andre, som besøger området.”

Pressemeddelelsen er udsendt af Høje-Taastrup Kommune.