x

Albertslund Kommune, KAB og Realdania udvikler fremtidens seniorbofællesskab

Pressemeddelelse 9. november 2017

Albertslund vil i fremtiden lægge adresse til fremtidens seniorbofællesskab. Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og foreningen Realdania har indgået et partnerskab om at udvikle og etablere to almene seniorbofællesskaber i Roholmparken i Albertslund.

Der er aktuelt en stor efterspørgsel efter at bo i seniorbofællesskaber. Undersøgelser fra VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd – viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Men der er i Danmark p.t. knap 7.000 seniorboliger og 28 ældre står i gennemsnit på venteliste i hvert seniorbofællesskab.

Derfor går Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og Realdania nu sammen om at udvikle en model for fremtidens seniorbofællesskab i Albertslund, med fokus på det der danner grundlag for fællesskabet – nemlig de fælles værdier samt fællesområderne ude og inde. Projektet er en del af Realdanias initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’.

Ensomhed er et problem blandt ældre. Det kan betyde et stigende samfundsproblem set i lyset af, at en fjerdedel af Danmarks befolkning forventes at være over 65 år i 2040. Men når ældre bor sammen med andre, vokser livskvaliteten, og de føler sig mindre ensomme. Her er det centralt at der sikres de optimale rammer, for at fællesskabet kan blomstre.

Projektet i Albertslund, som bliver en del af Boligselskabet AKB, Albertslund, skal inspirere til nye former for seniorbofællesskaber i den almene boligsektor, og skal være med til at øge livskvaliteten hos seniorer og bekæmpe ensomhed. Det er også grundtanken bag Realdanias initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’.

Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen:

”I Albertslund vil vi skabe mulighed for nye ældreegnede boliger, som kan danne rammen om det gode seniorliv for byens borgere. I første omgang har kommunen truffet aftale med KAB om etablering af to seniorbofælleskaber i Roholmparken. Frem mod etableringen af de første seniorbofællesskaber skal vi blive klogere på, hvordan vi skaber seniorbofællesskaber, som tager højde for vores borgeres forskellige ønsker og behov. Jeg ser frem til partnerskabet med KAB og Realdania, fordi vi sammen vil være ambitiøse om udviklingen af fremtidens seniorbofællesskaber i Albertslund.”

Formand for Boligselskabet AKB, Albertslund, René Løfqvist:

”Vi er stolte over at være med til at understøtte udviklingen og ikke mindst realiseringen af seniorbofællesskaber i Albertslund. Det er vigtigt for os som boligselskab, at være med til at sikre gode bomuligheder for alle aldre, og vi har ved selvsyn kunne konstatere at seniorbofællesskaber er nogle helt særligt rare steder at bo. Vi ser derfor frem til at indgå aktivt i arbejdet med at udvikle de to seniorbofællesskaber i Roholmparken til inspiration for opførslen af endnu flere.”

Administrerende direktør, KAB, Jens Elmelund:

”I KAB har vi gennem længere tid været opmærksomme på at seniorbofællesskaber er en helt særlig boform, der kan være med til at løfte byudviklingen i et område. Der er et stort potentiale i at det er kommunerne som tager initiativet og stiller en eller flere grunde til rådighed. Så vi håber selvfølgelig at flere kommuner vil lade sig inspirere af Albertslund, så vi kan få udviklingen af nye seniorbofællesskaber til at rykke endnu mere. Vi er derfor glade for at Realdania giver os mulighed for at blive endnu bedre til at udvikle almene seniorbofællesskaber sammen med kommuner.”

Filantropidirektør i Realdania, Anne Skovbro:

”Vi ser meget frem til samarbejdet med Albertslund Kommune og Boligselskabet AKB, Albertslund v. KAB, som har stor erfaring med at skabe rammer for lokale fællesskaber. Sammen vil vi være ambitiøse og nytænkende og bidrage med nye bud på fremtidens seniorbofællesskab og ikke mindst fællesarealerne, hvor de daglige møder mellem mennesker ofte opstår og udvikler sig. Vi ved, at ensomhed er en af nutidens og fremtidens store samfundsudfordringer. Vi har et fælles ansvar for at bekæmpe ensomhed på tværs af sektorer – det ansvar tager vi på os i blandt andet dette samarbejde,”

  • 9,7 procent af de ældre, svarende til ca. 104.000 danskere over 65 år, føler sig ofte eller engang imellem ufrivilligt ensomme. Blandt de ældre med den svageste økonomi føler 39 procent sig ensomme (Kilde: VIVE).
  • Hver tredje af de ældre, der ønsker at flytte, foretrækker en bolig i et seniorbofællesskab. Ældre i bofællesskaber oplever, at de har fået en øget livskvalitet, og de har tættere og mere aktive naborelationer end ældre i andre boformer (Kilde: VIVE og Methods/Petersen).
  • Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber med i alt ca. 7.000 boliger i Danmark. Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger. En undersøgelse fra VIVE viser, at flere end 80.000 ældre i dag ønsker at flytte i seniorbofællesskab.
  • I 2040 vil hver fjerde dansker være over 65 år.

  Boligselskabet AKB, Albertslund ejer omkring 1.000 almene boliger i Albertslund kommune og har et ønske om at fremme et varieret boligudbud. Senest har selskabet opført boligafdelingen Alberts Have, der tilbyder prisbillige rækkehuse med fokus på at minimere driften gennem et aktivt naboskab.

  KAB administrerer over 50.000 boliger i hovedstadsområdet – herunder boligerne i Boligselskabet AKB, Albertslund. KAB har stor erfaring med at etablere seniorbofællesskaber i samarbejde med boligorganisationer og kommuner. Både som byggeforretningsfører for det aktuelle byggeprojekt, som udviklingspartner for den kommende beboergruppe, og som administrator for de nye boliger.