x

Danmark og C40 hjælper med grøn omstilling i nogle af verdens største byer

Pressemeddelelse 12. december 2017

Den danske regering indgår samarbejdsaftale med det internationale bynetværk C40, som repræsentant for de 92 største byer i verden, om at hjælpe fem af de største og hurtigst voksende byer i Asien og Afrika med den grønne omstilling. Udenrigsministeriet har afsat 15 mio. kr.

Byer står for godt 70 % af verdens energiforbrug og den energirelaterede udledning af drivhusgasser. Byers rolle i klimadagsordenen er derfor helt central, og handling her vil være afgørende for at holde den globale temperaturstigning på de 1,5 grader, som er ambitionen bag COP21 i Paris. 

Imidlertid ligger nogle af verdens allerstørste og hurtigst voksende byer i udviklingslande med begrænsede ressourcer til at arbejde for Paris-klimaaftalens målsætninger om den globale grønne omstilling.

Derfor har det danske Udenrigsministerium i dag indgået samarbejdsaftale med by organisationen C40 om at udvikle og implementere ambitiøse klimahandlingsplaner for fem mega-byer i Afrika og Asien.

De fem byer udvælges ud fra en vurdering af behov, mens der også lægges vægt på sammenspil med andre initiativer. Her tænkes særligt på det dansk-ledte P4G initiativ der via offentligt-private partnerskaber forventes at bidrage med konkrete løsninger til byernes klimaudfordringer.

Aftalen blev lanceret i dag i forbindelse med klimatopmødet i Paris, hvor stats – og regeringschefer, virksomhedsledere og organisationer er samlet for at drøfte klima og grøn omstilling.

Ulla Tørnes, Minister for udviklingssamarbejde, udtaler:

”Jeg er meget glad for samarbejdet mellem C40 og Danmark, der gennem detaljerede klimaplaner vil bidrage til byernes grønne ambitioner og omstilling.

Byernes rolle er helt afgørende for de globale ambitioner om grøn og bæredygtig omstilling. Vi ser allerede i dag, at flere byer står over for betydelige klimaudforinger og tendensen går i retning af yderligere urbanisering. Dette vil øge presset på byerne – særligt de helt store”

Mark Watts, Executive Director for C40, siger:

“C40 har med rapporten 'Deadline 2020' tidligere dokumenteret, at byerne kan levere 40 % af CO2 reduktionerne, der skal til for at gennemføre Paris aftalen. Borgmestrene har derfor et stort ansvar for at træffe de nødvendige beslutninger i de kommende år, så vi kan undgå, at klimaforandringerne får katastrofale konsekvenser. Ligesom København har sat nye standarder for grøn vækst og livskvalitet i byer, demonstrerer Danmark med dette initiativ sin vilje til at gå forrest i kampen mod de globale klimaforandringer." 

Realdania er strategic funder siden 2014 og medlem af bestyrelsen i C40-netværket sammen med Bloomberg Philanthropies og Childrens Investment Fund Foundation.

Adm. direktør fra Realdania, Jesper Nygård, siger:

“Samarbejdet mellem byer og nationer fra hele verden er afgørende for, om vi som verdenssamfund kan leve op til ambitionerne i klimaaftalen. Jeg synes, det viser vigtigt politisk lederskab, når den danske regering nu støtter C40’s initiativ målrettet nogle af de byer, er står med de største udfordringer. Og samtidig synliggør støtten en anerkendelse af vigtigheden af byernes rolle i den globale grønne omstilling.”

C40 Cities (C40 Cities Climate Leadership Group) er et globalt netværk af verdens førende byer, som sammen arbejder på at reducere CO2-udledning og imødegå klimaændringerne. I dag består C40-netværket af 92 af verdens største og de mest innovative byer, inkl. København. Målt på antal indbyggere udgør medlemsbyerne over 650 mio. mennesker og 25 % af verdens bruttonationalprodukt. C40 arbejder med at udvikle og gennemføre politikker og programmer, der skaber målbare reduktioner i udledningen af drivhusgasser i byerne samt på at finde og sprede viden om nye bæredygtige løsninger på klimaproblemerne.

 

  • C40 Cities blev grundlagt i 2005 af Londons daværende borgmester, Ken Livingstone, som en organisation for verdens megabyer med fokus på at fremme indsatser til at bekæmpe klimaforandringer.
  • I 2006 blev C40 Cities sammenlagt med Clinton Climate Initiative. Michael Bloomberg var som borgmester i New York C40 organisationens tredje formand i årrækken 2010-2013 og er i dag formand for C40’s bestyrelse.
  • C40 Cities netværket ledes af en styregruppe på 12 borgmestre med Paris’ borgmester, Anne Hidalgo, som formand. Overborgmester Frank Jensen er C40 viceformand og sidder i C40’ styregruppe som repræsentant for netværkets innovationsbyer.

 

C40 Cities har globalt en stab på mere end 100 medarbejdere med hovedkontor i London samt kontorer i New York, København, Beijing og Rio.

 

Realdania er siden 2014 funding partner i C40 Cities sammen med Bloomberg Philanthropies (USA) og Children’s Investment Fund Foundation (England).