x

Danske fonde etablerer Fondenes Videnscenter

Pressemeddelelse 19. december 2017

En række af de største og mest uddelende fonde i Danmark er gået sammen om at etablere et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet.

Det nye videnscenter, der vil blive etableret i løbet af første halvår 2018, får til formål at øge kendskabet i offentligheden til de danske fonde og deres aktiviteter, samt formidle ny forskning om fondsrelevante emner. Ønsket er, at centeret kan være med til at fremme grundlaget for en større forståelse af fondenes virke i Danmark og dermed blive en vigtig informationskilde for dem, der ønsker mere information om fondene i Danmark. En lige så vigtig opgave for Videnscenteret bliver at forstærke vidensdelingen og erfaringsudvekslingen mellem fondene, som i stadig større grad samarbejder om konkrete initiativer og projekter. Centerets opgave bliver således at informere medlemmerne om lovgivningsmæssige spørgsmål, som f.eks. statistik, EU-regler, persondata, skat og almen fondslovgivning.

Bag initiativet til etableringen af Fondenes Videnscenter står 34 erhvervsdrivende og almennyttige fonde og filantropiske foreninger, som på en stiftende generalforsamling mandag den 18. december 2017 blev enige om formål og vedtægter for det nye videnscenter. Bestyrelsen af centeret består af repræsentanter fra de deltagende fonde. En af de første opgaver, som den nye bestyrelse skal løse, er at finde lederen af det nye videnscenter.

"Efter nytår vil vi sætte gang i en søgeproces efter en stærk fagligt funderet leder, der skal opbygge et mindre sekretariat til det nye videnscenter", siger Lars Hansen, der blev valgt som formand for Fondenes Videnscenter og til daglig er direktør i Villum Fonden. "Vi er utrolig glade for, at der er opbakning til videnscenteret fra så bred en kreds af store og små fonde, og håber at endnu flere danske fonde vil melde sig ind, når centeret er fuldt etableret i løbet af det første halvår af 2018."

Lars Hansen understreger, at Fondenes Videnscenter ikke er en brancheorganisation og ikke bliver talsmand eller høringsberettiget for danske fonde.

Centeret vil være åbent for deltagelse af de fonde, der opfylder de vedtægtsmæssige formål om at være uddelende, og som udøver deres aktiviteter i overensstemmelse med principperne for god fondsledelse.

Centerets øvrige bestyrelse består af næstformand Jesper Nygård (Realdania), Christian Hartvig (Poul Due Jensens Fond), Marianne Kofoed (Bevica Gruppen), Marianne Philip (flere fonde), Sten Scheibye (flere fonde), Anne-Marie Skov (Tuborgfondet) og Henrik Tvarnø (A.P. Møller Fonden). Som suppleanter blev valgt Henrik Lehmann Andersen (Nordea-fonden) og Bo Rygaard (Dreyers Fond).

  15. Juni Fonden

  A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney

  Møllers Fond

  Augustinus Fonden

  Bevica

  Bikubenfonden

  C.L. Davids Fond og Samling

  Carlsbergfondet

  Danfoss (Bitten and Mads Clausen Foundation)

  Det Obelske Familiefond

  Dreyers Fond

  Egmont Fonden

  Elsass Fonden

  Færch Fonden

  Helsefonden

  Hempel Fonden

  Industriens Fond

  Knud Højgaards Fond

  Lauritzen Fonden

  LEGO Foundation

  Leo Foundation

  Lundbeckfonden

  Nordea-fonden

  Novo Nordisk Fonden

  Ny Carlsbergfondet

  Otto Mønsteds Fond

  Poul Due Jensen's Fond

  Realdania

  Rockwool Fonden

  Spar Nord Fonden

  Tryg Fonden

  Tuborg Foundation - Tuborgfondet & Carlsbergs Mindelegat

  Velux Fonden

  Villum Fonden

  Aage og Johanne Louis-Hansens Fond