x

Danske fonde etablerer Fondenes Videnscenter

Pressemeddelelse 19. december 2017

En række af de største og mest uddelende fonde i Danmark er gået sammen om at etablere et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet.

Det nye videnscenter, der vil blive etableret i løbet af første halvår 2018, får til formål at øge kendskabet i offentligheden til de danske fonde og deres aktiviteter, samt formidle ny forskning om fondsrelevante emner. Ønsket er, at centeret kan være med til at fremme grundlaget for en større forståelse af fondenes virke i Danmark og dermed blive en vigtig informationskilde for dem, der ønsker mere information om fondene i Danmark. En lige så vigtig opgave for Videnscenteret bliver at forstærke vidensdelingen og erfaringsudvekslingen mellem fondene, som i stadig større grad samarbejder om konkrete initiativer og projekter. Centerets opgave bliver således at informere medlemmerne om lovgivningsmæssige spørgsmål, som f.eks. statistik, EU-regler, persondata, skat og almen fondslovgivning.

Bag initiativet til etableringen af Fondenes Videnscenter står 34 erhvervsdrivende og almennyttige fonde og filantropiske foreninger, som på en stiftende generalforsamling mandag den 18. december 2017 blev enige om formål og vedtægter for det nye videnscenter. Bestyrelsen af centeret består af repræsentanter fra de deltagende fonde. En af de første opgaver, som den nye bestyrelse skal løse, er at finde lederen af det nye videnscenter.

"Efter nytår vil vi sætte gang i en søgeproces efter en stærk fagligt funderet leder, der skal opbygge et mindre sekretariat til det nye videnscenter", siger Lars Hansen, der blev valgt som formand for Fondenes Videnscenter og til daglig er direktør i Villum Fonden. "Vi er utrolig glade for, at der er opbakning til videnscenteret fra så bred en kreds af store og små fonde, og håber at endnu flere danske fonde vil melde sig ind, når centeret er fuldt etableret i løbet af det første halvår af 2018."

Lars Hansen understreger, at Fondenes Videnscenter ikke er en brancheorganisation og ikke bliver talsmand eller høringsberettiget for danske fonde.

Centeret vil være åbent for deltagelse af de fonde, der opfylder de vedtægtsmæssige formål om at være uddelende, og som udøver deres aktiviteter i overensstemmelse med principperne for god fondsledelse.

Centerets øvrige bestyrelse består af næstformand Jesper Nygård (Realdania), Christian Hartvig (Poul Due Jensens Fond), Marianne Kofoed (Bevica Gruppen), Marianne Philip (flere fonde), Sten Scheibye (flere fonde), Anne-Marie Skov (Tuborgfondet) og Henrik Tvarnø (A.P. Møller Fonden). Som suppleanter blev valgt Henrik Lehmann Andersen (Nordea-fonden) og Bo Rygaard (Dreyers Fond).

15. Juni Fonden

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney

Møllers Fond

Augustinus Fonden

Bevica

Bikubenfonden

C.L. Davids Fond og Samling

Carlsbergfondet

Danfoss (Bitten and Mads Clausen Foundation)

Det Obelske Familiefond

Dreyers Fond

Egmont Fonden

Elsass Fonden

Færch Fonden

Helsefonden

Hempel Fonden

Industriens Fond

Knud Højgaards Fond

Lauritzen Fonden

LEGO Foundation

Leo Foundation

Lundbeckfonden

Nordea-fonden

Novo Nordisk Fonden

Ny Carlsbergfondet

Otto Mønsteds Fond

Poul Due Jensen's Fond

Realdania

Rockwool Fonden

Spar Nord Fonden

Tryg Fonden

Tuborg Foundation - Tuborgfondet & Carlsbergs Mindelegat

Velux Fonden

Villum Fonden

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond