x

5 hurtige til Lone Mikkelsen

Viden 20. februar 2018

Mød ph.d., kemikaliefaglig medarbejder og ildsjæl, Lone Mikkelsen, der sammen med Det Økologiske Råd til dagligt arbejder for at at fjerne farlige kemikalier fra vores indeklima – især det indeklima, som vores børn lever i.

1. Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? 

Jeg er uddannet biolog på Københavns Universitet, men valgte at skrive mit speciale på sundhedsvidenskabeligt fakultet, hvor jeg stødte på et spændende projekt på Afdeling for Miljø og Sundhed. Her fortsatte jeg i et ph.d.-stipendiat om nanopartiklers sundhedseffekter. Siden jeg afsluttede min ph.d. har jeg arbejdet med kemikalieområdet i Det Økologiske Råd. Vi er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder med både den politiske vinkel og den mere borgerrettede.

2. Hvordan er du endt med at arbejde med indeklima? 

Under min ph.d. fik jeg et indblik i bl.a. arbejdsmiljølovgivningen og blev overrasket over, hvor mange regler der var baseret på gammel viden, og hvor svært det var at ændre specifikke områder, selvom nyere forskning pegede på nogle problemstillinger. Det gav mig lyst til at finde et job, hvor jeg kunne kombinere den viden forskningen giver med en konkret indsats for at få fjernet skadelige kemikalier i vores hverdag. Og det er præcis det, jeg arbejder med i Det Økologiske Råd.

3. Hvad er det vigtigste, du har bidraget med inden for området indeklima? 

Jeg udførte, i samarbejde med en række af mine kollegaer i Det Økologiske Råd, en spændende undersøgelse af indeklimaet i et antal børneværelser, for et par år siden. Her kom vi frem til flere resultater, der overraskede en del. Bl.a. fandt vi for høje koncentrationer af skadelige ftalater og flammehæmmere på alle de undersøgte børneværelser. Kemikalier der enten er helt eller delvist forbudt i legetøj til børn på baggrund af henholdsvis hormonforstyrrende og kræftfremkaldende effekter. Disse resultater fik miljø- og fødevareministeren til at igangsætte et arbejde, der skal ende med et EU-forbud mod tre navngivne flammehæmmere. Det er meget tilfredsstillende når ens resultater fører til så konkret handling. Vi fandt desuden meget høje niveauer af CO2 og partikler fra madlavning. Problemstillinger som er usynlige, men som vi fik gjort synlige, hvilket har båret flere initiativer på området med sig. Så jeg er i det hele taget bare glad for at have fået mulighed for at sætte yderligere fokus på børns indeklima og undersøge, hvordan status er i dag. Børn er ekstra følsomme overfor udefrakommende påvirkninger, da der sker så meget med deres krop og hjerne i udviklingsstadiet.

4. Hvad anser du for at være de største udfordringer i forhold til opnå et godt indeklima? 

Vi er alle i rigtig høj grad styret af vores følelser og behov. Og det fører ikke altid til de mest fornuftige beslutninger – heller ikke ift. vores indeklima. Så vores egne handlinger er en stor udfordring. F.eks. er de fleste ret vilde med køkken-alrum. Det er hyggeligt og giver øget samvær. Det er bare ikke så smart ift. at partikler fra madlavningen lynhurtigt er spredt til hele huset. Det samme har vi set med udluftning og rengøring – to parametre som er rigtig gavnlige for et godt indeklima. Vi gør det i praksis bare meget mindre, end vi i første omgang tror vi gør. En anden meget stor udfordring er de bygninger, vi opholder os i. Nogle boligtyper gør det meget svært at skabe et godt indeklima. Dette skal vi bygge os ud af i fremtiden. Vi skal bygge smartere, så bygningen selv sørger for det gode indeklima.

5. Hvilket projekt ville du igangsætte omkring indeklima, hvis alt var muligt?

Når fagnørden kommer op i mig, så er det særligt sundhedsskadelige kemikalier jeg gerne ville have mere viden om i indeklimaet, særligt i relation til børn. Vi ser, at børn stadig i høj grad er eksponeret for kemikalier som er forbudt i legetøj og andre produkter til børn, og som har været det i en lang årrække. Men vi ved ikke, hvor de kommer fra. Er det fordi det alligevel findes i legetøjet, selvom det er forbudt? Eller kommer det fra alt muligt andet plastik i vores hjem? Og så vil jeg nævne diversiteten i vores indeklimaundersøgelser. Den ville jeg gerne få undersøgt mange flere steder, så man ikke bare kigger på en enkelt indeklimafaktor, men bredt undersøger f.eks. kemikalier, CO2, temperatur, luftfugtighed, ultrafine partikler, radon samt lyd og lys. Alle faktorer der kan påvirke vores sundhed.

Tilmeld dig Realdanias indeklima nyhedsbrev Du kan læse mere om Det Økologiske Råd og Lone Mikkelsens arbejde her.