x

Nyrestaurerede bygninger fra Danmarks kolonitid indvies af indisk minister

Pressemeddelelse 28. februar 2018

Danske bygninger og anlæg ved den tidligere danske handelsstation i Serampore er blevet gennemgribende renoveret og indvies i dag med deltagelse af Vestbengalens minister for Turisme og Kultur, Shri Indranil Sen.

Nationalmuseet har stået for restaureringen sammen med indiske arkitekter og håndværkere i partnerskab med foreningen Realdania. Blandt deltagerne til indvielsen er flere delstatsministre og parlamentsmedlemmer samt ambassadørerne fra de fem nordiske lande.

Byen Serampore ligger i Bengalen i det nordøstlige Indien, hvor den er vokset op omkring en tidligere dansk handelsstation (1755 til 1845). Den gamle del af byen rummer derfor i dag en del bygningsarv fra den danske periode. Bl.a. en guvernørbolig, Skt. Olavs Kirke, to byporte og ”the Denmark Tavern” – den danske kro.

Det er færdigrestaureringen af sidstnævnte, der er omdrejningspunkt for dagens indvielse. Sammen med de øvrige bygninger står den 230 år gamle kro nu igen flot og nyrestaureret til glæde for både lokalbefolkningen og turister. Den gamle handelsstation vil fremover huse et kultur- og informationscenter med konference- udstillings- og kontorfaciliteter i det tidligere danske guvernørhus og en cafe med hotelværelser i den gamle Denmark Tavern.

Bygningerne skal således igen være et kraftcenter for byens liv med mange aktiviteter og funktioner, der er med til at understrege deres historiske betydning og sikre deres fremtidige bevaring.

Delstatsregeringen står for opgradering af veje og områder rundt om bygningerne, og Indiens nationale regering financierer restaureringen af det tidligere danske guvernørhus.

Et næsten glemt kapitel

Den danske bygningsarv i Serampore var indtil for nylig stort glemt i den danske bygningshistorie. Restaureringen har derfor også været anledning til at afdække og synliggøre et væsentligt kapitel i dansk kulturarv, som kun de færreste har kendt til.

Dagens indvielse sker med deltagelse fra delstatsregeringen og markerer dermed Indiens store interesse for bevarelse og sikring af den fælles dansk-indiske kulturarv i Serampore. En interesse, der bl.a. hænger sammen med, at det første moderne universitet i Asien – og Danmarks tredje universitet – netop blev etableret i Serampore. Serampore College har i dag ca. 3.500 studerende fra hele Indien.

Museumsinspektør Bente Wolff fra Nationalmuseet siger: ”Med restaureringen af kroen har vi reddet et unikt mindesmærke, som vi deler med Indien. Det er vigtigt, at vi i fællesskab med lokalbefolkningen sikrer fortællingen om de gamle handelsbyer. Der er enighed om, at det historiske centrum i byen skal være et attraktivt tilflugtsmål for alle, og det er glædeligt, at ministeren og mange repræsentanter for det indiske samfund er tilstede i dag for at fejre indvielsen."

Levende dansk bygningsarv ude i verden

Realdania støtter meget få sager uden for Danmark men har støttet restaureringen i Serampore på grund af restaureringsprojektet unikke karakter. Samtidig ligger projektet i god forlængelse af den del af Realdanias arbejde i Danmark, der handler om at sikre kvaliteterne i historiske bygninger og kulturmiljøer som grundlag for at skabe livskvalitet og udvikling i store og små byer over hele landet.

Filantropidirektør Anne Skovbro, Realdania, siger: ”Det har været et utrolig spændende restaureringsprojekt. Sammen med de indiske håndværkere og arkitekter er vi med til at sikre et væsentlig stykke fælles dansk-indisk kulturarv, der samtidig illustrerer, at en levende bygningsarv – dvs. bygningsarv, der vedligeholdes og gives tidssvarende funktioner – har et stort potentiale for at bidrage til udvikling af en by. Det gælder i Indien såvel som i Danmark.”

Ved siden af restaureringen har projektet skabt et samarbejde om bygningsbevaring med de indiske myndigheder og lokale fagmiljøer. Det har bl.a. resulteret i en kortlægning af alle bevaringsværdige bygninger i Serampore, afholdelse af vinterskole om bevaringsmetoder for indiske arkitektstuderende fra CEPT University i Ahmedabad samt etablering af historiske byvandringer.

Handelskolonien Serampore ligger i Bengalen ved floden Hooghly, et område, hvor der også lå en lang række andre kolonier fra lande som Storbritannien, Frankrig, Holland, Portugal og Tyskland. Serampore blev officielt indviet i 1755 af Asiatisk Kompagni, der var det største af de danske handelskompagnier. Formelt hørte Serampore under Tranquebar i Sydindien, men kolonien voksede hurtigt og var omkring 1800 blandt de største danske byer.

Kolonien fik sit danske navn Frederiksnagore efter Frederik 5. (1723-1766, enevældig konge over Danmark og Norge fra 1744). Det lokale navn Serampore, der betyder Hinduguden Rams by, har dog altid været mest udbredt, også under den danske kolonitid.

The Denmark Tavern var stort set en ruin, da restaureringen blev påbegyndt, men er nu genopført og indrettet, så den fremover kan fungere som offentlig café med mulighed for overnatning for turister og andre besøgende. Politiet, der gennem en årrække har boet i en del af bygningen, vil fortsat råde over bygningens bagside.

Byporten var tidligere et hovedmonument i Serampore, men den øverste del og de fleste arkitektoniske detaljer var forsvundet. Med udgangspunkt i historiske billeder og kilder er porten nu blevet genskabt og står igen som et vartegn for byen, ud til det gamle torv med Skt. Olav’s kirke. Da restaureringen af Sydporten blev sat i gang i december 2013, stod bygningen skjult bag vildtvoksende træer og planter. Det har været nødvendigt at genopbygge en stor del af murene, og her er de gamle mursten så vidt muligt blevet genanvendt. Hele taget er blevet udskiftet efter de traditionelle metoder, hvor kalkmørtel og knuste murbrokker stampes længe for at gøre konstruktionen vandtæt. Bygningen er i dag bragt tilbage til sit oprindelige udseende og kan igen fungere som indgang til Serampores administrative centrum. Omkring Sydporten anlægges en grøn plads, hvor gæster og lokale kan nyde et ophold under skyggefulde træer.

Skt. Olavs Kirke har fået lagt et nyt tag, væggene er pudset op og malet, der er foretaget elektriske installationer, og tårn og kirkeklokke er også blevet restaureret. Kirken stod færdigrestaureret i 2016 og bruges i dag til gudstjenester for menighederne fra Serampore College og Serampore Johnnagar Baptist Church. Desuden foretages der en del socialt arbejde omkring kirken. Restaureringen er blevet hædret med en UNESCO-pris for Asien, svarende til den europæiske bevaringspris Europa Nostra.

Restaureringen af guvernørboligen gik i gang i 2008 og er gennemført af den vestbengalske delstatsregering med faglig bistand fra Nationalmuseet. Den omfattende restaurering har bl.a. bestået i at genopbygge af tage og mure, udskifte døre og vinduer samt at genetablere en række dekorative bygningselementer. Bygningen skal fremover huse et museum samt konference- og kontorfaciliteter til kulturadministrative formål.