x

Udvikling af Faaborgs havnearealer er vigtig brik i byens fremtid

Pressemeddelelse 3. maj 2018

Faaborg-Midtfyn Kommune vil skabe en ny plan for udviklingen af Faaborgs havnearealer. Planen skal sammen med masterplanen for bymidten vise vejen for, hvilken retning den historiske købstad skal gå for at fastholde sin position som attraktiv by på Sydfyn – blandt andet ved at skabe bedre forbindelse mellem bymidten og tidligere industriarealer på havnen. Realdania bidrager til planarbejdet.

Faaborg har en stærk position som attraktiv by i det sydfynske – både at bo i og besøge. Byen er kendt for sin natur med bakker og øhav, et rigt kunst- og kulturliv med Faaborg Museum som et af de store fyrtårne og lokale råvarer og gastronomi i særklasse. Det særkende ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune nu at gøre til omdrejningspunkt for en samlet udviklingsplan for byen.

Planen skal vise retningen for, hvordan Faaborg kan bruge sine særlige potentialer til at skabe ny udvikling i byen, som i de senere år har oplevet tilbagegang i antallet af arbejdspladser. Senest blandt andet med lukningen af byens slagteri i 2016. Den 1. juni i år overtager Faaborg-Midtfyn Kommune den tidligere slagterigrund. Dermed skabes mulighed for at integrere det tidligere industriareal i byen ved at udnytte det til nye funktioner - og derigennem skabe mere sammenhæng mellem bymidten og havneområderne.

”Vi står i en unik position lige nu, hvor vi med lukning af Slagterigrunden har en enestående mulighed for at skabe en ny fremtid for Faaborg. Vi er rigtig glade for, at Realdania også kan se det kæmpe potentiale, der er i Faaborg og derfor har sagt ja til at støtte udviklingen,” siger borgmester Hans Stavnsager (S).

Programchef i Realdania Astrid Bruus Thomsen siger om projektet: ”Faaborg står som så mange andre af de danske købstæder over for at skulle omstille sig fra industri til nye funktioner. Udviklingsarbejdet skal udmønte sig i en plan for, hvordan Faaborg kan fastholde en stærk position som en attraktiv bosætnings- og turismeby i det sydfynske med oplevelser og byliv af høj kvalitet. Vi glæder os meget til at følge planarbejdet.”

Udviklingen af havnearealet skal ses i sammenhæng med andre tiltag, som Faaborg Kommune gennem de senere år har gennemført. For eksempel renoveringen af kulturhuset Helios, etableringen af et havnebad og et moderne fritidscenter tæt på både by og vand.

Kommunalbestyrelsen satte med Budget 2018 penge af til udviklingen af Slagterigrunden samt til renovering og udvikling af Faaborg Museum og udvidelse og udvikling af Øhavsmuseet.

Det er nu hensigten, at alle disse forskellige tiltag indgår i en kommende, samlet udviklingsplan for Faaborg. Planarbejdet, som også omfatter arkitektkonkurrence for Slagterigrunden, havnen, klimasikring samt en mindre del af Faaborgs bymidte, gennemføres over det kommende halvandet år og vil skabe grundlag for fremtidige investeringer i Faaborg.

Pressemeddelelsen er udsendt af Faaborg-Midtfyn Kommune.