x

Ildsjæle skaber 34 nye underværker

Pressemeddelelse

17. april 2018

Fra nye rammer for musik og kultur til komposthave, skraldecafé og rollespilshytte. Danmarks byggende ildsjæle bliver flere og flere, og deres idéer rækker ud til lokalsamfundet og styrker fællesskabet. Nu kan 34 af dem blive til virkelighed med støtte fra Underværker, Realdanias ildsjælekampagne.

test

I sønderjyske Vojens vil Foreningen Ringgaard skabe bedre fysiske rammer for at hjælpe udsatte borgere og samtidig bekæmpe madspild ved at videresælge overskuds- og datovarer til lave priser. Nær vestfynske Glamsbjerg skal Hørvævsmuseet udvikles som samlingssted for viden om vævning, design og udvikling af danske naturmaterialer. Og ved Hareskoven nord for København er en ny rollespilshytte på vej. Målet er, at stedet skal være et alternativ til det traditionelle foreningsliv og en base for mangfoldighed af eventyrlige og kreative friluftsaktiviteter for både voksne, børn og unge.

Sådan lyder blot tre eksempler på, hvad der kan ske, når frivillige ildsjæle får en god idé og sætter alle sejl ind på at føre den ud i livet.

Rekordmange ansøgninger

Siden 2011 har Realdania støttet over 200 frivillige projekter med mere end 90 mio. kroner. Nu har landets mange frivillige ildsjæle haft endnu en mulighed for at gøre deres idéer til virkelighed i regi af Realdanias ildsjælekampagne, Underværker. Denne gang valgte hele 184 begejstrede og engagerede ildsjælegrupper at byde ind, og nu er 34 af dem udvalgt til at få en økonomisk håndsrækning fra kampagnen.

De mange idéer spreder sig over hele landet, på tværs af både by og land. For nogle handler det om bæredygtighed, lokalt fællesskab og om at udvikle nytænkende alternativer til det organiserede foreningsliv. Andre rækker ud til udsatte børn, unge og familier. Og andre igen arbejder for at skabe kulturoplevelser eller redde en historisk bygning ved at sætte den i stand og fylde den op med nye aktiviteter. Fælles er, at ildsjælene gør en positiv forskel for deres lokalsamfund, og at deres smittende energi giver andre lyst til at bakke op om dem.

”Nu, hvor vi har støttet ildsjælene i en del år, er der ikke noget, der tyder på, at deres virketrang er brugt op. Tværtimod byder hver ansøgningsmulighed på nye og flere inspirerende idéer. Det har været en fornøjelse at modtage de mange ansøgninger, som vidner om den passion og energi, frivillige ildsjæle lægger for dagen over hele landet – for fællesskabets bedste. I Realdania er vi langt fra færdige med at bakke op om ildsjælenes store indsats,” siger Christian Andersen, projektchef i Realdania.

 • Fyn

  Fremtidens Hørvævsmuseum, Glamsbjerg

  At gøre Hørvævsmuseet på Vestfyn til samlingssted for dansk viden om vævning, design og udvikling af danske naturmaterialer til vævede produkter. Projektet frigiver plads til flere undervisnings- og udstillingsaktiviteter, skoletjeneste og aftenskole.
  Støttes med 1.000.000 kr.

  Korinth Outdoor Hostel, Korinth

  Projektet skal skabe et overnatningstilbud i den 230 år gamle Korinth Kro på Sydfyn med friluftsliv og lokal historie som fundament. Formålet er, at bygningerne igen skal blive værdiskabende for både gæster og lokale borgere.
  Støttes med 825.000 kr. 

  Svendborg Forsamlingshus. Svendborg

  At udvikle Svendborg Forsamlingshus som ramme om kulturelle aktiviteter som foredrag, undervisning, temacaféer, folkekøkken med mere. Målet er en åben ramme som enkeltstående frivillige projekter kan komme ind og præge.
  Støttes med 900.000 kr.

  Jylland

  AWC Genetablering 2018, Aarhus

  Med projektet skabes et ’hænge-ud-område’ med omklædning og café ved kabelbanen i et havnebassin på Aarhus Ø. Målet er at skabe et miljø, hvor mennesker i alle aldre samles om sjove oplevelser på både land og vand.
  Støttes med 300.000 kr.

  BARRAX Skatepark, Tønder

  Med projektet skabes et uformelt samlingspunkt i form af en skatepark på Tønders gamle kaserne for regionens børn, unge og voksne. Skateparken skal være et gratis tilbud til dem, der ikke føler sig hjemme i de eksisterende fritidsforeninger.
  Støttes med 500.000 kr.

  BlackBox 2.0, Aarhus

  Projektet skal forvandle Aarhus Slagtehus til et inspirerende projektrum og workspace, hvor unge kreative sjæle kan udvikle, afprøve og føre deres idéer ud i livet. Med genanvendelse af en funktionstømt industribygning understøtter projektet nye fællesskaber.
  Støttes med 500.000 kr.

  Det grønne fællesrum, Aarhus

  At skabe et grønt mødested og væksthus for ildsjæle, naboer og besøgende. Væksthuset skal være for de varmeelskende planter, forlænge dyrkningssæsonen og være et samlingssted for formelle og uformelle møder, som sikrer bylivet på Aarhus Ø.
  Støttes med 400.000 kr.

  Foreningen Ringgaard hjælper dig, Vojens

  At hjælpe udsatte borgere med begrænset økonomisk råderum og samtidig bekæmpe madspild gennem videresalg af overskuds- og datovarer til lave priser. Det sker i dag fra en beskeden butik i udkanten af Vojens. Dette projekt udvider mulighederne for foreningens virke.
  Støttes med 900.000 kr.

  Forstærket musikmiljø, Ringkøbing

  Rammerne på det seks år gamle spillested Generator, som ligger i en gammel generatorbygning, skal forbedres. Her får vestjyderne gode kulturelle oplevelser og udfordres på deres musikalske nysgerrighed.
  Støttes med 500.000 kr. 

    Grobund Genbyg, Ebeltoft

  Etablering af Grobund Genbyg som startskud på et fælleshus i en tidligere stålfabrik. Målet er et sted, hvor man kan samles om at bygge og lære og samtidig opbygge et bæredygtigt lokalsamfund, hvor man kan bo og drive egen virksomhed.
  Støttes med 100.000 kr. til projektkvalificering.

  Halkær Landsbyfælled, Nibe

  At bygge et samlingssted – et Fælledhjerte – på Halkærs nye landsbyfælled, et tidligere markareal. Formålet er at beskytte landsbyens drikkevand og samtidig skabe et aktivt levested som landsbyens spisekammer, samlingssted og andre rekreative aktiviteter.
  Støttes med 300.000 kr.

  Iværksætteri ved Vesterhavet, Nørre Vorupør

  Huset ’Silicon VØ’ skal i den gamle skole i Nørre Vorupør omsættes til kontorfællesskab og mødested for iværksættere og små virksomheder i lokaleområdet. Stedet skal også være mødested for kulturelle, erhvervsmæssige og forretningsmæssige arrangementer.
  Støttes med 400.000 kr.

  Kulturdivisionen, Holstebro

  At skabe en uformel platform for kreative sjæle i de gamle slagteribygninger i Holstebro. Stedet skal være katalysator og inkubator for kunst og kultur. Projektet opererer i et overlap mellem institution, produktions- og videnssted, fabrik og offentligt rum.
  Støttes med 1.000.000 kr.

  Samlingshus for det økologiske Samsø

  Et samlingshus til Jordbundsfonden SamsØkologisk. Målet er et fællesskabsstøttet landbrug som en ny forretningsmodel i landbruget til gavn for det lokale liv og til gavn for unge landmænd og -kvinder, som her kan få den rette sparring.
  Støttes med 500.000 kr. 

  Skaterpark på den yderste revle, Thyborøn

  At skabe et rum for gadeidræt i Thyborøn i form af en skatepark som et alternativ til indendørs aktiviteter. Det skal være et fristed med højt til loftet, nær naturen og med et socialt værdifællesskab i fokus.
  Støttes med 500.000 kr.

    Skibet Makerspace, Vejle

  Et makerspace i en gammel avlsbygning på godset Haraldskær ved Vejle, hvor folk kan skabe ting og projekter sammen – på tværs af generationer og interesser. Man skal selv kunne låse sig ind, og stedet skal rumme muligheder for flere brugergrupper.
  Støttes med 600.000 kr.

  Skraldecaféen på Sydhavnen, Aarhus

  At skabe en base for Skraldecaféen på Sydhavnen i Aarhus. Skraldecaféen bruger kasseret mad til at skabe fællesskaber og hjælpe socialt udsatte. Et sted, hvor man mødes med andre om det at lave mad.
  Støttes med 435.000 kr. 

  Tanken – samlingssted for motorhobbyen, Viborg

  At skabe et klubhus og samlingssted for motorhobbyen i Midtjylland, der er åbent og imødekommende for alle. Klubhuset skal blive et kraftcenter for alle med interesse for amerikanerbiler og andre klassiske motorkøretøjer.
  Støttes med 230.000 kr.

  Tårnet i Hammer Bakker, Aalborg

  Projektet skal undersøge mulighederne for at omdanne vandtårnet til et smukt vartegn for området og Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker. Vandtårnet skal omdannes til et formidlings- og oplevelsescenter, hvorfra man kan nyde udsigten over landskabet og lære om stedets historie og dyreliv.
  Støttes med 100.000 til projektkvalificering.

  Udvidelse af værkstedsmuseum, Allingåbro

  I pakhuset ved den gamle stationsbygning i Allingåbro på Djursland ligger Værkstedsmuseet, som udstiller veteranbiler. Her opføres en tilbygning med plads til færdigrestaurerede biler, museumsgenstande og udstilling.
  Støttes med 225.000 kr. 

  Volume Village, Aarhus

  At skabe en uafhængig platform for urban lyd, DIY-artister og anden musikrelateret virksomhed i Aarhus. Volume Village skal være en musiklandsby, et samlingssted for musikken, talenterne og det engagerede publikum.
  Støtte med 1.000.000 kr.

  Hovedstadsområdet og Nordsjælland

  Fra posthus til folkehus, Gilleleje

  Efter lukningen af Det gamle Rådhus er et mødested for de lokale foreninger forsvundet, og foreningslivet er blevet spredt. Dette projekt skal undersøge mulighederne for, hvordan det bevaringsværdige tidligere posthus’ arkitektoniske kvaliteter kan bevares, når bygningen omdannes til folkehus.
  Støttes med 100.000 kr. til projektkvalificering.

  Orker i det grønne, Hareskoven

  At etablere en rollespilshytte ved Hareskoven, hvor det danske rollespil startede i 1990’erne. Stedet skal være base for en mangfoldighed af eventyrlige og kreative friluftsaktiviteter for både voksne, børn og unge, og det skal være et alternativ til det etablerede foreningsliv.
  Støttes med 600.000 kr.

    Byens komposthave, København

  Et trygt og sjovt læringsrum i Byhaven i Sundholmskvarteret, hvor der udbredes erfaring og interesse for kompost og de grønne kredsløb. Projektet skal styrke foreningens arbejde med at skabe et socialt inkluderende mødested.
  Støttes med 165.000 kr.

   

  Fælleshave i Nordvest, København

   

  Med dette projekt skal mulighederne for at skabe en ny fælleshave undersøges. Målet er at forandre et utrygt og uudnyttet sted i et alment boligområde til en lokal destination med en blomstrende have og et spirende fællesskab på tværs af lokalområdets beboere.
  Støttes med 50.000 kr. til projektkvalificering.

   

  Fælles maritimt identitetsanker, Helsingør


  At samle foreninger med passion for det maritime og Helsingørs historie i et fælles værksted på havnen. Målet er at formidle den maritime historie, håndværk og bådebyggertraditioner og være samlingssted for foreninger.
  Støttes med 400.000 kr.

   

  Kontroltårnet: Udsigt og fællesskab, Værløse

   

  Det funktionstømte kontroltårn på Flyvestation Værløse skal omdannes til ramme om lokale fællesskaber og give offentligheden adgang til et ikon for den tidligere flyvestation, som i disse år er ved at blive forvandlet til rekreativt byområde.
  Støttes med 750.000 kr. 

   

    Ryparkens børne- og ungehus, København


  Opførelse af nybyggeri for børn og unge. Stedet skal være et kraftcenter og omdrejningspunkt for de lokale børn og unges foreningsliv med forpligtende fællesskaber.
  Støttes med 750.000 kr.

   

  Stengade – musik og fællesskaber, København

  Det frivilligt drevne spillested Stengade på Nørrebro er en vigtig scene for nye kunstnere. Spillestedet har brug for at forbedre de fysiske rammer. På vej er en ny flugtvej fra kælder, brandvægge, et nyt røgalarmsystem, lydsikring af spillestedet samt akustiske forbedringer.
  Støttes med 500.000 kr. 

   

  Vi drømmer grønt, København

  At etablere et orangeri som gennem dyrkning og et grønt fællesskab i det almene boligområde Titanparken i København. Her kan beboerne få jord under neglene og styrke udelivet, samværet og den grønne læring.
  Støttes med 500.000 kr.

   

  Vi skaber fremtidens klubhus, København


  Nørrebro Uniteds klubhus, som ligger i en tidligere skole, skal udvikles til fremtidens foreningshus for lokalområdet. Projektet skal etablere gårdhave i skolegården og café og opholdsrum i stueplan, som åbner sig mod gade og gård.
  Støttes med 630.000 kr. 

   

  Orø og Agersø (Region Sjælland) samt Falster

   

  Badebroen er altid åben, Stubbekøbing


  Med bevaring og fornyelse af byens 100 år gamle badebro vil ildsjæle sikre den som samlingssted og vartegn for lokalsamfundet. Projektet er en forlængelse af den igangværende områdefornyelse i Stubbekøbing.
  Støttes med 150.000 kr.

   

  Orøstrand Tower - klatretårn for alle, Orø

  Omdannelse af vandtårn til klatretårn for Orøstrands fastboende, besøgende og anbragte børn på Orøstrands Skole- og Behandlingshjem. Projektet skal give børnene positive udfordringer og øge den sociale kontakt mellem børn og besøgende.
  Støttes med 545.000 kr. 

   

  Renovering af Agersø Værft, Agersø

  At bevare signaturbygningen Agersø Værft på havnefronten i Agersø, så den lokale forening kan fortsætte med at renovere træskibe, og så bygningen igen kan komme til ære på havnefronten. Renovering ved bl.a. elever fra den lokale produktionsskole.
  Støttes med 1.000.000 kr.

 • Realdanias kampagne Underværker har over de sidste syv år målrettet støttet ildsjæle i det byggede miljø. Se alle projekterne >her

  Projektansøgningerne er vurderet af et bedømmelsespanel bestående af:

  • Maria Kavita Nielsen, direktør for den socialøkonomiske virksomhed
  • Mind Your Own Business
  • Kristian Krog, kulturel iværksætter Den Ny Maltfabrik
  • Signe Wenneberg, forfatter, klimaaktivist og kommunikationsrådgiver
  • Rune Kilden, iværksætter og byudvikler
  • Søren Hermansen, leder af Energiakademiet Samsø
  • Christian Andersen, projektchef i Realdania
  • Jens Böhme, sekretariatschef i Realdania

  Realdanias direktion har besluttet at tildele støtte til de 34 projekter på baggrund af bedømmelsespanelets anbefalinger.

Kontakt

Christian Andersen

Realdania

tlf. 29 69 52 16