x

Repræsentantskabsmøde i Realdania

Pressemeddelelse

26. april 2018

Realdania afholdt torsdag den 26. april sit ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet godkendte repræsentantskabet Årsrapport 2017.

På mødet var der endvidere valg til Realdanias bestyrelse. Repræsentantskabet valgte følgende medlemmer:

  • Palle Adamsen for en 4-årig periode
  • Pernille Rüsz Bloch for en 4-årig periode
  • Per Feldthaus for en 4-årig periode (sagkyndigt medlem)

Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Michael Brockenhuus-Schack som formand og Carsten With Thygesen som næstformand.

Om Realdania

Realdania er en filantropisk forening med omkring 150.000 medlemmer. Foreningen arbejder på basis af afkastet af sin investeringsformue for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania er til for både nuværende og kommende generationer og ønsker at fremme bæredygtighed samt ny viden og innovation. I langt de fleste indsatser arbejder Realdania sammen med andre parter, for eksempel kommuner, foreninger, fonde, det private erhvervsliv og lokale ildsjæle. Realdania har siden år 2000 støttet mere end 3.350 projekter med i alt mere end 18 mia. kr. 

Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania. Det gælder enten, hvis man selv er ejer, eller hvis man er udpeget af en juridisk person, for eksempel er repræsentant for en almen boligorganisation, en andelsboligforening, en virksomhed eller tilsvarende, der ejer fast ejendom. 

Om Realdanias repræsentantskab

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentantskabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer.

Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.

Kontakt

Pia Møller Munksgaard 
Pressechef Realdania
Tlf. 29 69 52 49