x

Valg til Realdanias repræsentantskab i Valggruppen for byudvikling

Pressemeddelelse 11. april 2018

Foreningen Realdania har i dag afholdt valg til sit repræsentantskab i Valggruppen for byudvikling.

Valget til Realdanias repræsentantskab i Valggruppen for byudvikling blev i dag afholdt i foreningens lokaler på Jarmers Plads 2, København V. Følgende syv medlemmer blev valgt til repræsentantskabet for en fireårig periode:

Borgmester Anette Mortensen, Stevns Kommune
Borgmester Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune
Borgmester Erik Nielsen, Rødovre Kommune
Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune
Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune
Borgmester Lars Krarup, Herning Kommune
Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune

Realdania er en filantropisk forening med omkring 150.000 medlemmer. Realdania driver filantropi på basis af afkastet af vores investeringsformue. Vi støtter store og små projekter, der bidrager til at nå vores filantropiske mål, og vi ønsker at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. På 17 år har Realdania bidraget med 18,2 mia. kr. til ikke mindre end 3.350 store og små filantropiske projekter rundt om i hele Danmark. I langt de fleste projekter arbejder Realdania sammen med andre, for eksempel kommuner, foreninger, fonde, private virksomheder og lokale ildsjæle.

Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem af Realdania. Det gælder enten, hvis man selv er ejer, eller hvis man er udpeget af en juridisk person, for eksempel er repræsentant for en almen boligorganisation, en andelsboligforening, en virksomhed eller tilsvarende, der ejer fast ejendom.

Om Realdanias repræsentantskab

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og har 109 medlemmer. Repræsentant-skabet fører kontrol og tilsyn med, at bestyrelse og direktion yder deres bedste for at nå Realdanias mål. Repræsentantskabet vælger bestyrelse og revision samt godkender årsrapport og vedtægtsændringer. Repræsentantskabets medlemmer formidler også viden om Realdania til deres egne netværk, videregiver deres private og professionelle erfaringer til Realdania og følger på forskellig vis med i debatten om det byggede miljø.