x

Vurdér dit indeklima

Nyhed 24. april 2018

Snart er det muligt at klassificere indeklimaet på samme måde, som man gør med en bygnings energiforbrug i dag. Værktøjet kommer til at hedde IV20, og det er samfundspartnerskabet, REBUS, der står bag udviklingen af det. Vi i Realdania støtter projektet med 8 mio. kr.

IV20 står for ’IndeklimaVurderingsværktøj 2020’, og det er lige nu under udvikling og skal derefter afprøves og justeres, så det kan bruges både ved renovering og nybyggeri.

Værktøjet skal blandt andet være en driver for et øget fokus på indeklima. Det har manglet i værktøjskassen indtil nu hos især rådgiverbranchen, og de ser frem til nye muligheder.

”Som rådgiver ser vi en konkret værdi i, at vi vil kunne kvalificere og italesætte indeklimaet overfor en bygherre. Det har vi længe manglet redskaber til. Nu bliver det forhåbentlig også noget vi lettere kan kvantificere og indtænke i vores ydelser, siger Anne Iversen, bæredygtighedsingeniør hos Henning Larsen Architects.

En mulighed for fælles referencepunkt

Også hos REBUS er man glad for muligheden i at udvikle værktøjet, da man nu kan tilbyde mange aktører indenfor det byggede miljø et fælles referencepunkt, der kan bruges til markedsføring af boliger.

”Værktøjets styrke ligger i den holistiske tilgang og den klare kommunikation af indeklimaets kvalitet, både i den eksisterende bolig, men også potentialet i boligen efter en eventuel renovering, siger Tine Steen Larsen, civilingeniør ph.d., lektor på Aalborg Universitet og projektleder for indeklimadelen i REBUS.

Godt værktøj til at definere indeklimaet

Programchef Lennie Clausen fra Realdania ser også frem til at få værktøjet ud til brugerne:

”Hvis indeklimaet for alvor skal blive en del af den grønne omstilling på linje med eksempelvis energiforbruget i bygninger, så er det nødvendigt at vi får et bedre sprog til at tale om og vurdere indeklima. Med IV20 får vi et godt værktøj til at definere hvad vi forstår ved et godt indeklima.”

IV20 stilles til rådighed medio 2018.

REBUS - renovating buildings sustainably