x

Kommunernes bedste klimaløsninger samlet i ny publikation

Pressemeddelelse 23. maj 2018

Realdania og Sustainia udgiver i dag publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaløsninger fra kommuner over hele landet. Publikationen skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne.

100 af de bedste klimaløsninger fra 80 danske kommuner er repræsenteret i publikationen Klima100, der udkommer i dag. Klima100 er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia. Klimaprojekterne fordeler sig på 12 kategorier, som blandt andet tæller Vedvarende Energi og Klimasikrede Byrum. Her kan eksempelvis læses om, hvordan Langeland Kommune eksporterer lokal grøn energi og hvordan Skanderborg Kommune har anlagt en permavej, der opsamler og opbevarer regnvand. I Klima100 bliver projekterne også beskrevet ud fra deres bidrag til FN’s verdensmål.

Klimatilpasning i fokus

Klima100-publikationen har til formål at hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret i kommunerne – og inspirere til endnu flere. Derudover viser Klima100, hvilke områder der optager kommunerne mest i deres klimaarbejde. Af de flere end 160 kommunale projekter, der søgte optagelse i Klima100, havde flest fokus på klimatilpasning, herunder hvordan man tilpasser kyster, boligområder og byrum til klimaforandringerne.

Derudover viser Klima100, at flere kommuner sætter ambitiøse mål for opnåelse af CO2-neutralitet. Med hver deres tilgang og ud fra varierende rammer har Ærø, København, Sønderborg og Aarhus eksempelvis målsætninger om at opnå CO2-neutralitet i årene mellem 2025 og 2030.

Realdanias filantropidirektør Anne Skovbro siger om Klima100:

”Aldrig før er der tegnet et så omfangsrigt, grønt samtidsbillede af de danske kommuner. Klima100 er et vidnesbyrd om, at kommunerne hverken mangler ambitioner, opfindsomhed eller handlekraft, når det gælder om at bekæmpe klimaforandringerne lokalt og tilpasse land og by til et foranderligt og uforudsigeligt klima. I en travl kommunal hverdag er det en udfordring at danne sig et overblik over de gode eksempler, man kan blive inspireret af. Med Klima100 ønsker vi at bidrage til videndelingen.”

Direktør i Sustainia, Rasmus Schjødt Pedersen siger:

”Klima100 viser, hvor meget de enkelte kommuner kan løfte i Danmarks grønne omstilling, og hvor stort potentialet er til at skabe lokal vækst og trivsel gennem klimatiltag. Væbnet med al den inspiration, der ligger i Klima100, ser vi frem til at arbejde med kommunerne for at sætte endnu mere fart i den grønne omstilling.”

Klima100 lanceres den 23. maj under Nordic Clean Energy Week.

Stort klimaevent for kommunerne den 24. maj 2018

Den 24. maj er landets kommuner og aktører på området inviteret til et stort klimaevent i BLOX i København, hvor der bliver rig mulighed for at dele erfaringer og viden om klimaløsninger gennem en række workshops.

Læs mere og tilmelding

Klima100 - Sharing Local Climate Solutions

Samarbejde med Sustainia og CONCITO
Klima100 er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia, der med inputs fra CONCITO og et ekspertpanel har stået for vurdering og udvælgelse af klimaløsningerne. Ekspertpanelet består blandt andet af repræsentanter fra DTU, Climate-KIC og Nationalt Center for Miljø og Energi.

Projektfordeling og kategorier
Klima100-projekterne fordeler sig på 12 kategorier: Ansvarlig Indkøb og Byggeri, Grøn Adfærd og Oplysning, Vedvarende Energi, Grøn Arealanvendelse og Rekreativitet, Klimasikrede Byrum, Energieffektivisering og Teknologi, Klimaplaner, Stormflodsbeskyttelse, Klimatilpasning ved Åer, Vandløb og Søer, Mobilitet, Social Indsats og Fællesskaber og Cirkulær Økonomi.

Her er den regionale oversigt over Klima100-projekterne:

 

Projekter

 

 

Region Nordjylland

7

Region Midtjylland

27

Region Syddanmark

19

Region Sjælland

7

Region Hovedstaden

31

Tværkommunale projekter

9

IALT

100

 

Sustainias analyse af projekterne i Klima100 viser bl.a., hvordan kommunerne for alvor omfavner den cirkulære økonomi, anvender data til grøn byudvikling og samtænker klimatilpasning og livskvalitet. Læs mere om tendenserne i side 14-17 i rapporten.

 

Udvælgelsesprocedurer

De 100 projekter til Klima100-publikationen vurderes og udvælges af Sustainia ved hjælp af et pointsystem baseret på syv kriterier:

 

  1. Klimaeffekt: Projektets forventede eller dokumenterede reduktion i drivhusgasser og/eller bidrag til klimasikring.

  2. Merværdi: Om projektet har medvirket til en forbedring af andet end klimarelaterede forhold; beskrevet med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

  3.  Innovation: I hvilket omfang projektet udviser en ny eller banebrydende tilgang til løsning af klimamæssige udfordringer.

  4. Samarbejde: I hvilken grad demonstreres godt samarbejde mellem de involverede i projektet, fx på tværs af forvaltninger og kommunegrænser.

  5.   Borgerinddragelse: I hvilken grad projektet formår at inddrage borgerne i udviklingen og implementeringen af projektet.

  6.  Skalérbarhed: I hvilken grad projektet er designet, så det potentielt kan både skaleres og duplikeres andetsteds og i andre kommuner.

  7. Videndeling: I hvilken grad deles, eller planlægges det at dele, projekterfaringerne på tværs af forvaltninger, kommunegrænser eller internationalt.