x

Arkitektkonkurrence om udvikling af Søfronten og Havnen i Silkeborg

Nyhed

20. september 2018

Udarbejdelsen af en samlet udviklingsplan for Søfronten og Havnen i Silkeborg indledes nu med en arkitektkonkurrence. Målet er at skabe liv i bymidten og åbne Silkeborg mod vandet og naturen, der omkranser byen.

Silkeborg ligger i naturskønne omgivelser. Men de store potentialer, som findes langs med vandet i Silkeborg Midtby er ikke udnyttet tilstrækkeligt. Søfronten og Havnen hænger dårligt sammen med midtbyen, og Søfronten bruges i dag primært til parkering. 

Derfor inviterer Silkeborg Kommune og Realdania nu til parallelkonkurrence om udarbejdelse af en masterplan, der skal styrke livet i midtbyen og forløse det stedbundne potentiale ved at skabe sammenhæng mellem handelsgaderne, Papirfabrikken, Søfronten og Havnen.

Derudover skal konkurrencen give svar på hvordan nye konkrete projekter, som Museum Jorn og en ny hjejledok, samt forslag om etablering af fx et nyt grønt byrum, et søbad og andre bylivsskabende funktioner kan indpasses i området.

Alle er inviteret til at deltage i konkurrencen, som afholdes fra november 2018 til april 2019 og gennemføres i to faser.

Ansøgningsfrist og øvrige oplysninger om prækvalifikation findes i annoncen på Silkeborg Kommunes hjemmeside:

Silkeborgkommune.dk

Kontakt

Konkurrencesekretær
CFBO
Rasmus Cassøe 
tlf. 20 53 71 90

Plan- og byggechef
Silkeborg Kommune 
Trine Ribergaard Skammelsen
tlf. 30 55 47 88