x

Fem spørgsmål til forskeren: Anne Tietjen

Nyhed 29. oktober 2018

For første gang skal et dansk forskerteam undersøge, hvilke faktorer der skaber livskvalitet på landet. Anne Tietjen er én af de fire forskere, der skal lede det store forskningsprojekt.

Vi har talt med Anne Tietjen, lektor ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning ved Københavns Universitet, for at blive klogere på hendes forskning og vinkel i forskningsprojektet 'Livskvalitet i yderområder og landdistrikter'. Interviewet er det første af fire i en serie, der tager dig med på tur i forskningsprojektet. 

Hvad skal du undersøge som del af forskningsprojektet? 

Der er to overordnede spor i forskningsprojektet. Der er ét spor, der arbejder med at definere og forstå, hvad livskvalitet er, og hvad det betyder på landet. Og så er der et andet spor, der undersøger, hvordan vi kan påvirke livskvaliteten gennem det byggede miljø. Det er det sidste spor, som jeg skal arbejde i. Jeg skal bidrage med ny viden og indsigt i relationerne mellem det byggede miljø og livskvaliteten. Hvordan kan fysiske projekter bidrage til det gode liv? Hvordan påvirker steder og den måde vi indretter dem på vores livskvalitet? Det kan være nye mødesteder, nye stier eller rekreative områder, som giver adgang til landskabet og som er sat i værk for at skabe bedre rammer om livet på landet. Hvad betyder de reelt for livskvaliteten i området? 

Flere undersøgelse viser, at folk har en højere livskvalitet på landet end i byerne. Hvad er din arbejdshypotese her på tærsklen til det firårige forskningsprojekt?

Alle de fysiske projekter, vi skal se på i mit spor, er gennemført med en overbevisning om, at de påvirker livskvaliteten på landet. Men vi ved endnu ikke om de virker og hvordan. Det vil vi undersøge nu, og vi går nysgerrige til værks. Hvad er der sket på de steder, hvor projekterne er gennemført? Hvilke reelle forandringer har de genereret? Hvordan har de fysiske projekter skabt nye rammer for fællesskaber? 

Hvad forstår du ved livskvalitet? 

Til hverdag bruger vi jo ikke ordet livskvalitet. Gør du? Vi taler til gengæld om, hvad vi holder af. Hvad vi kan lide ved det sted, vi bor, hvordan vi har lavet om på det, eller hvad vi drømmer om at ændre i fremtiden. Alle de ting siger i virkeligheden noget om vores livskvalitet og hvad stedet betyder for vores liv. Det er derfor den slags spørgsmål, vi vil stille folk, når vi undersøger, hvad fysiske projekter betyder for livskvaliteten på landet. Og jeg tror, at svarene bliver meget konkrete. Noget man næsten kan røre ved.

Hvad glæder du dig allermest til at følge med i hos dine forskerkollegaer?

Jeg glæder mig enormt meget til at finde ud af, om vi kan se forskelle i livskvaliteten på de steder, hvor der er gennemført fysiske projekter og de steder, hvor der ikke har været et fysisk projekt. Min kollega i projektet, Pia Heike Johansen, skal fx i sit delprojekt – og i modsætning til min forskning – tage udgangspunkt i steder, hvor der ikke har været en forandring. Det bliver spændende at se, hvad vi kan drage ud af at sammenholde de to spor.

Hvad er dit eget forhold til yderområderne?

Jeg er selv født og opvokset i byer i Tyskland, og har faktisk levet i byer hele mit liv. Til gengæld har jeg arbejdet med det polariserede Danmark i efterhånden 13 år. Gennem min forskning og undervisning har jeg lært meget om livet på landet i dag og jeg har fået et meget positivt forhold til flere steder i yderområderne. Hvert år tager jeg også mine studerende med ud i landet for at udvikle strategiske projekter i landdistrikterne sammen med folk på stedet. Det skal vi også i det her projekt for at blive klogere på, hvordan fysiske projekter kan understøtte livskvalitet på landet. Det glæder jeg mig til.