x

Fingerplanen til debat

Pressemeddelelse 26. oktober 2018

Hvordan skal Hovedstadsregionen udvikle sig? Det har regeringen sat på dagsordenen med Hovedstadsudvalget og en kommende revision af Fingerplanen. Byplanlaboratoriet kvitterer og inviterer til debat med afsæt i et nyt projekt, der bl.a. skal munde ud i alternative skitseforslag til en ny Fingerplan. Projektet er støttet af Realdania.

Fingerplanen, der sætter rammerne for planlægning og udvikling i Hovedstadsområdet, skal revideres og moderniseres, men hvordan og i hvilket omfang, skal debatteres. Det er udgangspunktet for et projekt som nu skydes i gang, og som er støttet af foreningen Realdania.

Der er bred enighed om, at Fingerplanens grønne kiler og koncentrationen af erhverv og boliger ved stationer, er nogle af de helt centrale principper i planen og afgørende for en attraktiv og effektiv Hovedstadsregion. Men befolkningstilvækst og ønsker om lokalisering af virksomheder sætter kommunerne og planens principper under pres.

Et regionalt perspektiv

"Vi glæder os til en spændende debat med politikere, borgere og fagfolk om, hvordan vi kan udvikle Fingerplanen og sikre en balanceret udvikling i hele regionen. Der er mange muligheder for at bygge boliger og finde ledige erhvervsarealer samtidig med, at vi bevarer og bygger videre på grundprincipperne i Fingerplanen", vurderer direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium.

Projektchef i Realdania, Mikkel Suell Henriques siger: "Det er vigtigt og godt, at vi får en debat om, hvordan hovedstadsområdet skal udvikle sig på lang sigt, regionalt set. Vi ser frem til debatten, og vi håber, at den kan bidrage til den proces, der er på vej om at revidere Fingerplanen". 

Skitseforslag og fremtidsbilleder

Som afsæt for debatten udarbejdes en række alternative skitseforslag og fremtidsbilleder. De skal bl.a. forholde sig til temaer som regionale knudepunkter for byudviklingen, revitalisering af ældre erhvervsområder, aktivering af de grønne kiler for flere borgere og udarbejdelse af en sammenhængende regional trafikplan.
Til arbejdet, der skydes i gang i november, samles et tværfagligt hold, der tager afsæt i det omfattende materiale, der allerede findes. 

Skitseforslag og fremtidsbilleder vil blive præsenteret i et hæfte og i små korte film på lokale og regionale møder og indgå i debatten næste år.