x

Realdania to go: Giv fortiden en fremtid

Nyhed 2. oktober 2018

Realdania inviterer arkitekter, arkitektstuderende og andre interesserede til en faglig eftermiddag om værdien og mulighederne i herregårdenes og landdistrikternes bygninger. Arrangementet foregår i BLOX den 29. oktober fra kl 14-17.30.

Har fortidens arkitektur en fremtid? Hvordan balancerer vi mellem benyttelse og beskyttelse. Og hvor langt vi kan gå, når bygningsarven skal udvikles til nye formål?

Med Realdanias kampagne Fremtidens Herregård viser danske herregårde nye veje til at genopfinde bygningskulturen i landdistrikterne. Som ramme om kultur, lokale fællesskaber og nye erhverv, der gavner både herregårdene selv og de lokalsamfund, de er en del af. Hvordan kan ny brug sikre herregårdens bygningsarv og skabe mere livskvalitet i lokalområdet? I dag er 24 konkrete fysiske projekter ført ud i livet, og prægtige stalde, lader og kornmagasiner har fået nyt liv. 

Så hvad kan vi lære af arbejdet med at transformere de historiske bygninger? Og hvilke erfaringer kan vi tage med videre, når landdistrikternes bygningsarv skal udvikles til helt andre formål end dem, de i sin tid blev opført til? 

Til arrangementet uddeler vi bogen ’Fremtidens Herregård – eksempler på nye veje’, som samler op herregårdenes erfaringer og de fysiske løsninger.

Se hele programmet her