x

Arbejdet med Rønnes strategiske udviklingsplan går i gang

Pressemeddelelse 3. december 2018

Et hold bestående af tegnestuen Urland, rådgivningsvirksomheden carlberg/christensen, trafikanalysefirmaet Via Trafik samt markedsanalysevirksomheden Cushman & Wakefield | RED har efter en tilbudsrunde fået tildelt opgaven med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Rønne. Planen skal være færdig om et halvt år, hvorefter den skal behandles i kommunalbestyrelsen. Realdania støtter planarbejdet.

Rådgivere med mange forskellige kompetencer

Arbejdet ledes af Ditte Marquard fra Urland, som fortæller, at det er en spændende, stor og også kompleks opgave, som ligger foran hendes hold: ”Vi skal jo arbejde med hele byen, og vi skal have tænkt flest mulige aspekter sammen for at kunne udvikle en god og langsigtet plan. Vi har derfor sammensat et bredt team, som dækker en vifte af fagligheder fra trafik over detailhandel, boligmarked, by- og kulturliv til turisme, inddragelse og byplanlægning.” Ditte fortæller endvidere, at teamet nu går i gang med en række analyser, som i løbet af foråret vil blive omsat til en strategisk udviklingsplan. Udviklingsplanen vil både udpege en samlet retning for byens udvikling og pege på en række konkrete nedslagspunkter, som regionskommunen i samarbejde med resten af byen kan gå i gang med.
 

Dialog og opbakning er afgørende

Søren Møller Christensen fra carlberg/christensen bor på Bornholm og vil særligt have fokus på inddragelse: ”Vi vil bruge megen energi på at være i dialog med borgere, foreninger og erhvervslivet, og det er et succeskriterium for os, at der bliver bred opbakning til udviklingsplanen. Vi skal udvikle en plan og et fælles fokus, som gør at byen formår at trække i samme retning.” Søren Møller Christensen vil i den kommende tid gå i dialog med en række af de centrale aktører. Derudover vil der blive afholdt åbne arrangementer, hvor alle interesserede borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan komme til orde.

Det er nu, og vi skal gøre det sammen

Borgmester Winni Grosbøll ser meget frem til at få sat gang i arbejdet, ”Jeg tror, at det her er et afgørende øjeblik for Rønne. Der er forandring og grøde i byen, og med den økonomiske støtte fra Realdania har vi mulighed for at få udviklet en visionær udviklingsplan for Rønne, som kan omsætte forandringerne til en langsigtet og robust udvikling.” Borgmesteren håber samtidig, at hele byen er klar til at gå ind i arbejdet: ”Vi skal gøre det her sammen. Det er mit håb, at det her bliver hele byens plan, og at vi i fællesskab vil arbejde på at indfri de mål, som vi får sat op.”

Projektchef Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania bakker op om borgmesterens fokus på samarbejde, ”Jeg er ikke i tvivl om, at de udpegede rådgivere kommer til at udarbejde en god udviklingsplan. Det er et kompetent og bredt funderet hold, som har erfaringer fra mange andre lignende projekter. Men en udviklingsplan er ikke bedre end den tro, som borgerne, foreningerne, erhvervslivet, politikerne og embedsværket har på den. Jeg håber derfor, at I får en bred og engageret debat, som både munder ud i en god strategisk udviklingsplan, og en fælles tro på, at I kan udvikle Rønne til at blive en endnu bedre by end i dag.”