x

Første spadestik på Thyborøn Vandkulturhus

Nyhed 16. januar 2019

Finansieringen er nu på plads. Den 1. februar påbegyndes byggeriet af det nye Thyborøn Vandkulturhus.

Efter Thyborøn Fritidscenter i tæt samarbejde med centerets rådgivere siden august har arbejdet for at få finansieringen på plads, er det lige før jul lykkedes at finde de nødvendige besparelser og ekstra midler. 

”Vi er rigtig glade for at være i mål med finansieringen – og projektet generelt. Vi glæder os meget til, at vi nu skal i gang med byggeriet. Det vil give nogle daglige udfordringer med en byggeplads – men det er en positiv opgave, vi vil løse i samarbejde med vores brugere,” udtaler centerchef Jesper Vinther Fruergaard.

Fra idrætshal til moderne vandkulturhus

Blandt andre Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med yderligere 1.500.000 kr. Fonden støtter således projektet med 12.500.000 kr., udover den støtte de gav til arkitektkonkurrencen.

”Vi er spændte på, at byggeriet af vandkulturhuset går i gang. At transformere en overkapacitet af kvadratmeter i den eksisterende idrætshal til et moderne vandkulturhus viser en ny og innovativ tilgang til, hvordan man kan løse en lokal udfordring, samtidig med at man tænker nyt og bæredygtigt. Projektet vil have stor eksempelværdi for andre bygherrer, da det viser en flot arkitektonisk løsning, der bygger på et stærkt koncept,” siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Inspiration til lignende initiativer

Foreningen Realdania har bidraget med 14.000.000 kr. til projektet. 

”Thyborøn Fritidscenter skal gå fra typisk idrætshal til nyt vandkulturhus og skal både være mødested for lokale borgere og en turistattraktion. Den eksisterende hal bygges om, så den nu kan rumme en svømmehal med sauna og andre vandkulturfaciliteter, og vi håber, projektet kan inspirere lignende initiativer i resten af landet, hvor man gerne vil konvertere eksisterende idrætsanlæg til at kunne rumme nye funktioner”, siger programchef Per Schulze fra Realdania. 

Lemvig Kommune støtter det nye vandkulturhus med yderligere 1.000.000 kr. og 2.000.000 kr. i kommunekredit. Lemvig Kommune har i forvejen støttet projektet med 5.000.000 kr.

Herudover er projektet blevet tilpasset økonomisk, så en realistisk byggepris er nået, uden det har haft konsekvenser for indretning og aktiviteter i centret. Resten af midlerne er indsamlet hos private og erhvervsdrivende i Lemvig Kommune.

I forbindelse med byggeriet af det nye vandkulturhus får Thyborøn Fritidscenter samtidig ny identitet med nyt navn og logo, som bliver afsløret ved første spadestik den 26. januar.